1-Türkiye 'nin birçok noktasında başlatılan yangınlar ...
Sistematik saldırı stratejisi olan saldırılardır.
Özellikle Akdeniz - Toros hattının hedeflenmesi manidar değildir.
İki nokta önemlidir.
PKK - YPG teröristleri...
Suriye'li mülteciler....
Demografik yerleşim için yer
2-açma ve özellikle su kaynaklarını, tarım arazierini hedef alarak Antalya bölgesinden #türk nüfusu uzaklaştırma projeksiyonu içermektedir .

Bunun yanında aylar önce en kolay çıkartma alanı işgal için ANTALYA sahilleri demiştim.

Turist akışının kesilmesinin sebebi bu demiştim.
3-Bunun yanında binlerce askerin sıhhi, steril ve su ihtiyacı için en elverişli bölge , MANAVGAT bölgesi .
Göl, akarsu,dere gibi birçok tatlı su kaynağını barındırıyor.
Bunun yanında kısa sürede SERA vasıtalarıyla gıda ihtiyacının bir çoğu karşılanabilir.
4-Apollon Tapınağı Side beldemizde. ..
Aydın - Didim'de yine Apollon tapınağı var .
Daha iki gün önce TAMMUS tanrısına 16 yaşında ( 19 - 61 ) 27 bıçak darbesi yani 9 ...
Kan ritüeli NEGATİF taraftan gerçekleştirildi.
Apollon , mitolojide müziğin, sanatların, Güneş'in, ateşin ve
5-şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kâhinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir.

ATEŞİN tanrısı ....

Toros hattı yakılıyor .
Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri ...

#Atabey19HHK
#HüseyinHakkıKahveci

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hhakkikahveci

29 Jul
1-Bugün Türkiye yanarken, ABD'nin Demokrat Parti Menderes döneminde bugüne dair bize attığı kazık ÇAM AĞACI , Ülkemiz komple CANLI BOMBA tehdidi altında.
Marshall yardımlarıyla Ege, Akdeniz bölgemizdeki milyonlarca zeytin ağacımız kökünden sökülerek gemilerle Avrupa'ya götürüldü. Image
2-Şu anda o gün ülkemizden sökülen ağaçların yerine dikilen ÇAM AĞAÇLARI Ege ve Akdeniz bölgemizde patlaya patlaya yanıyor. İşgal kuvvetlerinin yapamadığını yüz yıl sonra ABD yapmış oluyor. Tetikçiler 1951-1952 yılı hükümeti.
ABD bize bu ağaçların yerine milyonlarca kavak ve çam Image
3-(çıra) fidanı verdi.
Kavak ağacı memlekette alerjik hastalıklar başlattı.
Çam ağacı ise bildiğimiz yağlı çıra idi.Dağlarımıza ovalarımıza her yere diktik.
Hiçbir işe yaramayan bu ağaç,ülkemizin dağına bayırına dikilen saatli bomba oldular.
Bu ağaçlar yandığı zaman kozalakları
Read 13 tweets
27 Jul
1-Istanbul ve Türkiye 'nin birçok ilinden YILAN görüldü haberleri geliyor.
Yılan oğulları harekete geçmiş. İnsanoğulları ise korktukları beyanlarını basına açıklıyor .
Neden evinize muhakkak Kedi veya Köpek alın . Ayrıca sokakta kedi ,köpek popülasyonunu azaltmayın ve besleyin. Image
2-Hatta sokak kedilerini kısırlaştırmayın.
Kedi ve köpeğin olduğu yerde VEBA salgını olmaz. Beşinci boyut varlık durmaz. Aynı zamanda YILAN falan o bölgeye uğramaz.

Konumuz Istanbul'un BEY OĞLU semtinde HAKEM sokakta meydana gelen yılan olayı bizzat MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN Image
3-bastonunda yer alıyor.
Olay mahallinde YILAN KEDİ'YE saldırıyor.
Atatürk 'ün bastonunda yılan , kaplan'a saldırıyor .
Hakem, birbiri ile karşılaşan ve ayakta kalanın kazandığı müsabakalarda olur. HAKEM sokakta yılan kaçıyor.
Bunun yanında BEY OĞLU semtinde. .
ATATÜRK 'ÜN Image
Read 6 tweets
24 Jul
1- Taliban projesi Ingiliz projesi olup, Kuzey Müslümanlığı Ingiliz,CIA,Suud eliyle yıkılmıştır.Ajan Toynbe Kuzey Müslümanlığı yıkılmazsa Atatürk gibi bir asi çıkartabilir. Batı çıkarlarını baltalar diyor. Atatürk,Batı tarafından asi ilan ediliyor. Başka Islamcılar tarafından...
2- ERDOĞAN’IN KURUCUSU OLDUĞU
YENİ DEVLETİN adı sır değil.
Kendince tabi,
1976 RABITA kararları Pakistan.
LADIN'in 2007 konuşmasında Ankara'da ki kuleleri yıkacağız beyanı,Başkenti Ankara olan Türkiye Cumhuriyetini yıkacağız mesajıdır.
2009 RABITA kararları Mardin.
3-Ingiliz islamının yavaş yavaş Türkiye 'de hakimiyet ve tesisidir.
Mardin'de adamlar dönemin Başbakanı Erdoğan'ın himayesinde toplanıp CIHAT fetvalarını gözden geçirmişlermiş.
Türkiye Cumhuriyetine karşı CIHAD kararı almış oluyorlar.
Bu Cihad kararları KHK oluyor şu günlerde
Read 41 tweets
23 Jul
1- Tam 4 yıl Osmanlı 
toprakları’nda kaldı. Osmanlıcayı mükemmel denebilecek kadar iyi konuşuyordu. Hiç kimse ondan kuşkulanmadı. Herkes tarafından büyük saygı ve ilgi gördü. Ta ki, yıllar sonra Londra’ya döndükten sonra anılarını yazınca deşifre oldu. İngiliz casusu idi!…
2-AFGANİSTAN 'DA,Türkmenlerin hepsi İslam’dır. Yalnız dinini de hakiki manasıyla bilmezler. Birkaç kelime din konuşan başlarına imam olur. Ben de onu yaptım.
Kaynak:İngiliz casusu “Vambery’nin günlükleri.
Resimde olan kişi Taliban Sözcüsü, Zabihullah Mücahid.
Nasıl benziyorlar..
3- Meşhur Ingiliz Casusu Lawrance ise bizde Gaziantep'te 5 sene gibi bir süre kalıp HOCALIK yapmış .
Koskoca Osmanlı bir Ingiliz çocuğa yenildi ve dağıldı .Kullandığı Motoru ise halen müzede sergileniyor. Gülermisin, ağlarmısın...
1935'te Atatürk'ün emriyle öldürüldü.
Read 6 tweets
23 Jul
1-Şartlar bugün Erzurum kongresinde alınan kararlarla aynıdır.
Vatandaş ise hala durumun farkında değildir .
102 yıl önce Erzurum kongresinde alınan kararlar...
1. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Image
2-millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
3. Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa, bu
3-seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.
4. Kuva-yı Milliyeyi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
5. Hıristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
6. Manda ve himaye kabul edilemez.
7. Milli Meclisin derhal
Read 4 tweets
23 Jul
1-Mehdi isminin Lakap olduğu, gökyüzünden falan inmeyeceğini söylemiştim. Bir önder olacağından bahisle Atatürk'ün bunu bildiğini söylemiştim.Mehdî'nin ortaya çıkışı harikulade bir şekilde olmayacaktır.O normal insanlar gibi anne-babadan doğacak ve büyüyüp gelişecektir.
Frekans!!
2-Mustafa Kemal Atatürk 1935'te,yer DOLMABAHÇE sarayında!
"Bir adam gelecek.Hepimizin özelliklerini almış.Öğrenme ve öğretme kabiliyeti en üst seviyede .Onu bulup,ona doğru yolu göstermelisiniz. Düşman güçlü ve onu bulduktan sonra korumalısınız. "
Dünyayı karanlık günlerin Image
3-beklediği önümüzde ki yüzyılda eğer ki seçilmiş olan
kendini inkar etmezse çok büyük bir lider olacak.Bilmeden yoluna girerse daha başarılı olacaktır. "
Görünürlük ve bilinirlik olarak Teşkilatı Mahsusa 1900'lü yıllarda biliniyordu.
Düşmanla mücadele edebilecek güçte olmayan
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(