Ben Kastamonuluyum. Bozkurt’ta doğdum, Çatalzeytin’de büyüdüm. Bu topraklarda yaşayan herkes bilir ki haziran ve ağustos ayları yoğun yağışla geçer. Hatta öyle büyük yağışlar yaşanır ki, dağlardan büyük tomruklar çay yolu ile denize dökülür.
İnsanlar dağdan inen çalı çırpı tomruk ağaç parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak için deniz kenarına iner ve toplar. Hatta geçmişte bu yüzden boğularak ölen çok sayıda insan olduğu halk arasında bilinir. Yani Karadeniz’deki mevsimsel yağış ilk defa görülmemiştir.
Fakat ilk defa görülen bazı şeyler var;
1. HES kapaklarının patlaması sonucu bir ilçenin sel altında kalması (bu olağan bir yağışın getirdiği sel felaketi değil, öyle olsa Abana, Çatalzeytin gibi ilçeler Bozkurt gibi büyük bir yıkımla karşılaşırdı, burada özel bir durum var)
2. Bu ihmalin kamuoyuna yanlış aksettirilmesi ve manipülasyon
3. Yapılan duyuruların yetersiz kalması, halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi (anonslarda sel geliyor, arabalarınızı çekin bilgisi geçiyor ancak selin boyutu bilgilendirilenin ve insanların alışık olduğunun dışında olacak kadar büyük dolayısıyla arabasını çekerken
Sele kapılan ölen, kayıp olan insan sayısı çok fazla. Tam da burada,
4. Medyanın yanlış ve eksik haber yaparak insanların algısını başka noktalara çekmesi. Bugün 17 ölümden bahsediliyor ancak bu bilgi gerçeğin dışında. Sadece Bozkurt’tan çay yolu ile Abana denizine inen ölü sayısı belki 17dir, ki bu da doğru değil.
5. Medyanın doğru ve tam bilgiyi vermiyor olmasından ve ne yazık ki güzelim Karadenizin Ege, Akdeniz kıyıları gibi turizme elverişli olmamasından ötürü insanların ilgisini çekmemesi.
6. Sosyal medyalarda yürütülen kampanyaların beklendiği şekilde yapılmaması, insanların kör ve sağır olmaları, muhtemelen büyük kitlelere hitap eden ünlü ve devlet büyükleri camiasından bir takım insanların çiftlik, yazlık gibi mülklerinin bu bölgede bulunmuyor olması
7. Her toplumsal afete en önde koşturan, başlarına gelen her felakete razı olan, yine de çalışmaktan vazgeçmeden ekmeğine, işine bakmış, güzel memleketimin emekçi insanlarının bu kadar yalnız bırakılması
Evet, yoğun yağış Karadeniz’de ilk kez görülmedi ama ilk kez görülen şeylere tanık oldukça insanlığımdan, hala yaşıyor olmaktan utanıyorum. Bu denli ötekileştirilmiş, uzak tutulmuş olmak ve çaresiz bırakılmak zoruma gidiyor.
Biz bunu atlatırız. Bizim coğrafyamızın insanları güçlü, sabırlı, tevekkül sahibi ve emekçidir. Ama biz bunları unutmayız.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ebrucum Duman

Ebrucum Duman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(