Η κατάσταση με τους αρνητές κορονοϊού και εμβολίου έχει παραγίνει και, αν και δεν μου αρέσει, θα παραθέσω κάτι που αφορά τον οικογενειακό μου κύκλο. Το screenshot είναι τα τελευταία sms που αντάλλαξα με τον πατέρα μου. Όσο κι αν το πιστέψαμε δυστυχώς δεν τα κατάφερε. 1/6 #covid19
Και ναι η αιτία ήταν ο κορονοϊός. Ήταν εμβολιασμένος ΑΛΛΑ τα τελευταία δέκα χρόνια, μετά την μεταμόσχευση νεφρού που έκανε, η αγωγή του περιελάμβανε ανοσοκατασταλτικά τα οποία εμπόδισαν την ανάπτυξη αντισωμάτων στον οργανισμό του. 2/6 #covid19
Όσο κι αν τον παρακαλούσαμε να βγει στην σύνταξη, δεν άκουγε κανέναν. Ήταν γιατρός, λάτρευε τη δουλειά του και δυστυχώς ο χώρος εργασίας του ήταν και αυτός που, πιθανότατα, κόλλησε. Ήταν δυστυχώς ένας ταλαιπωρημένος οργανισμός και δεν είναι το κατάλληλο παράδειγμα. 3/6 #covid19
Ο οργανισμός του πιο πολύ ταίριαζε σε προφίλ ανεμβολίαστου με προβλήματα υγείας. Μέχρι να εισαχθεί στο νοσοκομείο όμως πρόλαβε και κόλλησε τη μάνα μου. Επίσης εμβολιασμένη. Θετική μέσα σε 5 μέρες από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του πατέρα μου. 4/6 #covid19
1 βδομάδα συμπτώματα και μετά….. τίποτα απολύτως. Σα να μην το πέρασε ποτέ. Αυτή είναι το παράδειγμα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι για το πώς λειτουργεί το εμβόλιο. Μην αφήνετε τους εαυτούς να σας βάζει την αμφιβολία ο κάθε «ειδικός». Εμβολιαστείτε εσείς. 5/6 #covid19
Kάντε ό,τι μπορείτε για να πείσετε και τους γύρω σας γιατί πραγματικά αν έρθει η ώρα να ανταλλάξετε τέτοιου είδους μνμτα θα είναι πολύ αργά να σκεφτείτε τι έχετε κάνει λάθος. 6/6 #covid19 #vaccination #Εμβολιο

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with red&gun

red&gun Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(