Zaradi odziva na mojo 🧵 o "dodatnih vsebinah" gim. fizike najprej nekaj pojasnil. Posnetek je resničen. Glas je spremenjen, ker moj namen ni osebna diskreditacija. Najlažje je odstraniti iz sistema posameznika, ga natakniti na križ in si oddahniti.

🧵1/10
Žal to ne reši (sistemske) težave. Zato se zgolj ob odstranitvi enega zopet pojavi(jo) nov(i) posameznik(i)... Že videno. Ne samo v šolstvu, tudi v gospodarstvu (tranzicijska privatizacija) in drugod. Gre namreč za kombinacijo sistemskih pomankljivosti in človeške narave.
🧵2/10
Posnetek je iz jan./feb. 2021 (šolanje na daljavo). Letos na uri v živo se je zgodba (razlaga) pri istem učitelju ponovila. Posnetka letošnje ure ni(mam). To kaže na sistemsko težavo našega šolskega sistema, ki nima notranjih mehanizmov nadzora kakovosti poučevanja.
🧵3/10
Odzivi kažejo, da posamezniki hitro prepoznamo napako v sistemu. A le redki (ali nihče) se ne začne spraševati, kako jo celovito odpraviti. Raje se polariziramo glede na svoje mehurčke levo-desno, zasebno-javno. Ker je to lažje in ker ohranja status quo.
🧵4/10
Namesto etiketiranja levo-desno, javno-zasebno, bi nam koristilo, če bi pojave vrednotili s kakovosten/dober-slab ter identificirali pomanjkljivosti naših sistemov (vključno z izobraževalnim), jih (celostno) naslovili in sistemsko odpravili.
🧵5/10
Ko rečem celostno, mislim sistemsko, ne le tako, da sprejmemo neko novelo/zakon tipa "lex korona-učitelj fizike" (tudi že videno v drugih primerih). Celostna rešitev pa vključuje naslavljanje celotne izobraževalne vertikale. Vključno z delom, ki "proizvaja" naše učitelje.
🧵6/10
Moj pogled: Počasi bomo morali začeti uvajati meritokracijo ter spodbujati zdravo tekmovalnost in konkurenčnost. To edino omogoča sprotno notranje čiščenje raznih ekscesov, ki so med nami vedno prisotni. Ne le v šolstvu. Tudi na drugih področjih. Gre za človeško naravo.
🧵7/10
Pojasnilo 1/3: Pridevnik javno (šolstvo) uporabljam za storitev (ki je dostopna vsem), ne za izvajalca. V tem pogledu so tudi zasebne šole del javnega sistema, ki je in mora biti podvržen nadzoru javnosti.
🧵8/10
Pojasnilo 2/3: Je pa res, da si zasebne šole zaradi strahu pred pritiskom javnosti takih ekscesov ne dovolijo oz. jih veliko prej in učinkoviteje interno uredijo ter se ne izgovarjajo s frazami "se ne da" ali se sprašujejo "kaj naj pa storim?".
🧵9/10
Pojasnilo 3/3: Da gre za javno gim., sem poudaril, da ne bi tega naprtili kateri od zasebnih šol, ki se jih rado pribija na križ. Zaradi moje angažiranost pri #ZOFVI, bi se ta (napačna) povezava lahko hitro vzpostavila, saj se ve, da imam (sem imel) otroke na zasebni OŠ.
🧵10/10

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Peter Gregorčič

Peter Gregorčič Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PeterGregorcic

12 Sep
Epidemija COVID-19 je - med drugim - razgalila tudi neprijetno resnico o našem šolskem sistemu... Pri fiziki na eni od ljubljanskih (javnih) gimnazij so se dijaki recimo učili, da se z virusom sploh ne moreš okužit 🤷... #TrohaNimaJurja
🧵1/4
Ta isti učitelj na isti gimnaziji je v okviru pouka fizike dijakom tudi razložil, da je španska gripa nastala zaradi radijskih valov 📻, COVID-19 pa je posledica 5G 📱 🥴... #TrohaNimaJurja
🧵2/4
Epidemija COVID-19 razkriva, da se lahko še zanesemo na zdravo pamet dijakov, ki prepoznajo, kdaj učitelj (fizike) -namesto tistega, za kar je plačan- prodaja teorije zatore... če pa tega ne bomo ustrezno naslovili, se zna tudi ta zdrava pamet pokvarit ... #TrohaNimaJurja
🧵3/4
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(