Suomessa poliisiin luotetaan enemmän kuin oikeastaan missään muualla. Siksi keskustelu #miksienluotapoliisiin on mielenkiintoinen.

Twiittiketjut poliisin epäeettisestä toiminnasta ovat yksityiskohtaisia, hyvin perusteltuja ja uskottavia.

1/x
Poliisille on lainsäädännöllä annettu toimivaltaa puuttua kansalaisten oikeuksiin tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi rikostapauksissa. Vallan mukana poliisille on osoitettu joukko velvollisuuksia kuten kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta huolehtiminen jne.

2/x
Poliisiin kohdistuvaa luottamusta mitataan parin vuoden välein mm poliisibarometrin avulla. Luottamuksesta kertovat kysymykset kuvaavat henkilökohtaisen palvelukokemuksen sijaan mielikuvaa poliisista. Vain harva vastaaja joutuu poliisin kanssa tekemisiin vuoden aikana.
3/x
Siten käytetty luottamusmittari ei välttämättä kerro poliisin onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Päinvastoin kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, Suomessa luottamus poliisiin ei vähene, vaikka joutuisi rikoksen kohteeksi omalla asuinalueella. tandfonline.com/doi/full/10.10…

4/x
Siten tutkimuksissa poliisiin kohdistettu luottamus korreloi pikemminkin yhteiskunnan yleisen turvallisuustason ja vakauden kanssa kuin poliisin tehokkuuden kanssa.

Kun poliiseja on vähän, myös kokemuksia karttuu niukasti.

5/x
Käytetyistä kyselytutkimusta on hankala saada tietoa, miksi jotkut eivät luota poliisiin. Nyt trendaava #miksienluotapoliisiin keskustelu lisää käsityksiä poliisiin kohdistuvasta epäluottamuksesta.

Keskustelu on arvokas pelkästään poliisin legitiimiyden kannalta.

6/x
Vaikeista aiheista voi olla haastavaa keskustella, mutta toivottavasti moni poliisi osallistuu. Täällä käytävä keskustelu on tärkeä osa toiminnan läpinäkyvyyttä!

7/7

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jari Taponen

Jari Taponen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JariTaponen

25 Nov 20
Turvallinen Helsinki -verkosto käsitteli eilen alaikäisten väkivaltaa Helsingissä.  Verkosto totesi yksimielisesti ettei Helsingissä ole menossa erityistä väkivalta-aaltoa. Sen sijaan väkivalta on puolittunut 10-vuodessa ja pudonnut muiden kaupunkien tasolle - jopa alle 1/6
Alaikäisten henkirikoksia tai yrityksiä on tänä vuonna Helsingissä ollut viisi kun aiempien 10 vuoden aikana 0-3 kpl / vuosi. Tämän vuoden teoissa ei ole nähtävissä muuta yhteistä tekijää kuin hyvin rikkinäiset kodit ja pitkään jatkunut vahva syrjäytymiskehitys 2/6
Henkirikoksen tai niiden yritysten motiivit ovat olleet jokaisessa erilaiset eikä yhdessäkään ole ollut kyse merkkivaatteiden kuten vyön tai kenkien anastuksesta 3/6
Read 7 tweets
14 Nov 20
Laitan lauantaiaamun kunniaksi pohdintaa ”rikollisesta oireilusta”

Tällä viikolla minua on kritisoitu siitä, että käytän syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tekemistä väkivaltarikoksista sanontaa rikollinen oireilu.

Perustelen sanavalintojani tässä ketjussa (1/6):
Perinteinen rangaistusjärjestelmän vaikuttavuusajattelu lähtee oletuksesta, että ihminen toimii rationaalisesti tehdessään rikoksen. Ihminen ikäänkuin laskelmoi rikoksesta saatavan hyödyn, kiinnijäämisriskin ja odotettavissa olevan rangaistuksen välillä.

(2/6)
Nuorten kohdalla lainsäätäjä on lähtenyt ajatuksesta, että nuori ei kykene ajattelemaan syy-seuraussuhteita aikuisen lailla. Siksi 15-17-vuotiaat ovat rikosoikeudellisesti alentuneesti syyntakeettomia ja alle 15-vuotiaat täysin syyntakeettomia.

(3/6)
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(