Hayati Sır Ferda Yıldırım Röportajı
@HayatiSir @Ferda77yildirim

* İnsanın Doğal Korunma Kalkanı
Demir ve Bakırdır
İçinde Demir Olmayan Yapay Et
Bu Yüzden Dayatılıyor
Korunamasın
* Yeni PCR Testinin Adı Her Şeyi Açıklıyor
* Güneşi Karartacaklarki
D Vitamini Olmasın
1.Bölüm
2.Bölüm
3.Bölüm
4.Bölüm
5.Bölüm
6.Bölüm
7.Bölüm
8.Bölüm

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hüseyin Yılmaz

Hüseyin Yılmaz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HSYNYILMAZ09

13 Oct
::: Namaz :::

Büyükannesinin sözleri yankılandı kulaklarında:
''Oğlum namaz hiç bu vakte bırakılır mı?'' yaşı yetmişe dayanmış, ama ezan okunduğu vakit yerinden sıçrar yaşından beklenmeyecek bir hızla abdestini alır ve namazını kılardı

Kendisi ise,nefsini bir türlü
yenemiyordu
Ne oluyorsa,hep... namaz son dakikalara kalıyor, bu sebeple namazını alelacele eda ediyordu Bunu düşünerek kalktı yerinden gözü saate kaydı
Yatsı ezanının okunmasına on beş dakika kalmıştı. Başını her iki yöne pişmanlıkla sallayarak, "Yine geciktirdim namazı." dedi
Kıvrak hareketlerle abdestini aldı ve daha elini yüzünü tam kurulamadan kendisini odasına attı. Mecburen, hızlı hareketlerle namazı eda
etti. Tesbihatını yaparken büyükannesini düşünmeden edemedi. "Bu halimi görse, tatlı-sert kızardı yine bana." dedi. Çok seviyordu onu ...
Read 21 tweets
12 Oct
Hayati Sır & Ferda Yıldırım Röportajı
@HayatiSir @Ferda77yildirim

* GDO lu Ürünler Gibi Çocukları Değiştirmek,Üreyemez Hale Getirmek İstiyorlar
*Hiç Din Adamı,Müslüman Olan Olaylara Neden Ses Çıkarmıyor
* İnsanları Şeytana Secde Ettirmek İstiyorlar

1. Bölüm
2.Bölüm
3.Bölüm
Read 6 tweets
12 Oct
Araştırmacı Yazar Murat Akan'dan
@yazarmuratakan
Gene Çarpıcı Bir Dosya

B Ü Y Ü K K I T L I K

1.Bölüm
2.Bölüm
3.Bölüm
Read 5 tweets
12 Oct
::: ÖLÜM MELEĞİ'nin GÜZEL YÜZÜ :::

İkrime'nin İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre;
Hz İbrahim'in (as) Evinde Bir ibadet odası varmış. Bir gün bu odaya girince bir yabancı ile karşılaşır.
Sen kimsin seni evime kim aldı diye sorar?
Yabancı;
Evin sahibi aldı der. Image
Hz. İbrahim sahibi benim diyince; Yabancı;
Senden de benden de daha önce bu evin mülkiyetini elinde tutan içeri aldı der...
Bunun üzerine;
Hz. İbrahim o'nun ölüm meleği olduğunu anlar ve şöyle bir istekte bulunur.
Bana MÜMİN kulların ruhlarını alırken büründüğün siman ile Image
görünürmüsün diye rica eder
Ölüm Meleği:
" Peki o zaman arkanı dön" der
Hz. İbrahim'de arkasını döner
bir müddet sonra yüzünü dönünce; Çok Güzel yüzlü bir genç ile karşılaşır
Hz. İbrahim Hadise'yi naklederken; bu delikanlı'nın yüz güzelliğini, elbisesinin alımlılığını ve Image
Read 12 tweets
3 Oct
::: Mevlânâ Türbesi :::

Girişinde şu beyt vardır:

“Lâ tahzen (Üzülme..)
Çünkü hüzün
Düşmanı sevindirir
Dostunu üzer
Haset edenin diline düşürür

Lâ tahzen (Üzülme..)
Çünkü hüzün
Kaybolanı geri getirmez
Öleni diriltmez
Kaderi değiştirmez
Hiçbir fayda getirmez
Lâ tahzen (Üzülme)
Çünkü hüzün
Sinirleri yıpratır
Kalbini yorar
Gecelerini mahveder

Lâ tahzen (Üzülme)
İnsanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme
Çünkü mutluluğun yolu insanlara ihsanda bulunmaktan geçer

Lâ tahzen
Çünkü iyiliğin mükafat;
on mislinden yedi yüz misline,
Kötülüğün karşılığı ise sadece mislince

Lâ tahzen
Dünya, ne seçim, ne geçim dünyasıdır
dünya, bugün var yarın yok,imtihan dünyasıdır

Lâ tahzen
Hakk’ın rızasına uygun düşen belâ,kulun sevgisini artırır

Lâ tahzen
Altın, ateş ile;
iyi kul da belâ ve musibet ile tecrübe edilir
Read 7 tweets
2 Oct
mRNA Aşısı Denen Sıvı Nedir ???
Abd de Aşı Konusunda Bir Otorite
Dr.Carrie Madej Anlatıyor
1.Bölüm
2 Bölüm
3 Bölüm
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(