संपूर्ण विश्वाला शांतीचा, करुणेचा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्राप्त करून देणारा धम्म भगवान बुध्दांनी दिला. इ.स.पु. तिसऱ्या शतकात ज्या दिवशी सम्राट अशोकाने बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतली तो दिवस इतिहासात अशोक विजयादशमी म्हणून साजरा केला जातो.
बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांनी ही याच दिवशी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूर येथे लाखो आणि अनुयायांसह धम्मदीक्षा घेतली आणि मोठी धम्मक्रांती केली या दिवसाला धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस म्हणून ओळखतात. बौद्ध धम्मात दहा पारमितांना अनन्य साधारण महत्व आहे त्या दहापैकी दान पारमिता
ही सुद्धा महत्वपूर्णच
सर्वांना धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा💐💐💐🙏🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 🚦Ⓜ️गवळीⓂ️🚦

🚦Ⓜ️गवळीⓂ️🚦 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MRGAVALI

13 Sep
तू म्हणतोस ना ?
संविधान तुझं आहे,
बरं ठीक आहे ,
माझं तर माझं ,
पण, माझ्या संविधानात,
तूला ही मान आहे ,
पण ,तूझ्या धर्मग्रंथात ,
मला कुठे स्थान आहे , ??
मंदिर तुझं , देव तूझा ,
आणि पुजारी ही तूझाच ,
माझं फक्त पेटीत दान आहे ,
तूझ्या त्या ग्रंथात, --------
महाराच्या घरात महार,
मांगाच्या घरात पोतराज मांग,
चांभाराच्या घरात चांभार,
भंग्याच्या घरात भंगी,
कुंभाराच्या घरात कुंभार,
न्हाव्याच्या घरात न्हावीच ,
जन्म घ्यायचा ,
बरं का मित्रा ----------,
आता ,
माझ्या संविधानात, -----------,
महार, मांग, चांभार,
कुंभार, भंगी,
तेली, तांबोळी,
साळी, माळी, कोळी,
लोहार, सुतार,
धनगर, वंजारी, बंजारी,
भटके-विमुक्त, आदिवासी, कातकरी ,
अठरा पगड शुद्रातिशुद्रा ,
जातीच्या घरात ,
डाॅक्टर, इंजीनियर, मास्तर,
लेखापाल, रोखपाल ,
आयपीएस ,आयएएस,
वकील, न्यायाधीश,
मॅनेजर , उद्योजक ,शास्त्रज्ञ ,
आमदार, खासदार,मंत्री,
Read 5 tweets
19 Jul 19
*बुध्द धम्माबद्दल प्रबोधनकार ठाकरे ( बाळ ठाकरे-वडील ) काय म्हणतात ? *हे पुर्ण नक्की वाचा...!
:-हिंदूधर्मात स्वत:चे म्हणावे असे महान,उच्च,उदात्त काहीही नाही.
जे उच्च-उदात्त दाखविले जाते ते प्रत्यक्षात मुख्यत: बौद्धांचे आणि अंशत:अन्य प्रवाहांचे आहे. आज निसर्गाशी संबंधित अनेक सणवार
आपण साजरे करतो,
त्यापैकी जवळपास सगळे सण बौद्ध परंपरेतून आलेले आहेत.
अनेक अर्थपूर्ण प्रतिकं ही याच संस्कृतीने समाजमनात रुजविलेली आहेत.
खरेतर बौद्ध धर्म हाच भारतीय मातीतला पहिला आणि खरा मानवधर्म होय. हाच धर्म भारतीय संस्कृतीवरचा आद्य आणि सखोल ठसा आहे!
*बौद्धधर्माचे चेहरे तरी किती लपवणार?*
ज्या पुरी, शृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका याठिकाणी शंकराचार्यानी चार हिंदू धर्मपीठे स्थापन केली, ती ठिकाणे मूळची बौद्ध चळवळीचीच महान केंद्रे होती!
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(