Igår skickade jag en kartong med 48 ex av "De expansiva" till Karlskrona. Böckerna kommer att delas ut gratis till lärare i kommunens skolor som vill lära sig mer om hur IES eventuella etablering kommer att påverka arbetsbelastningen för kommunala skolans lärare. Tack swishare!
Det är inte helt enkelt att sprida ett budskap som motarbetas av folk med väldigt mycket pengar, när man är så få som Åsa och jag är. Vår enda chans att nå ut är att på olika sätt få hjälp av er. Så ett stort tack till icke namngivna personer som agerar länk i Karlskrona.
Tar de här böckerna slut skickar jag en kartong till. Och sedan en till. Marknadsstyrningen av skolan måste bort. Enda chansen att lyckas med det är att folk blir tillräckligt pålästa för att förstå att de måste tvinga politiker att agera. För politikernas kompisar äger skolorna.
Men Balans kompisar jobbar i dem!
Och till er som tror att det här görs med pengar från Socialdemokraterna: Det är Socialdemokraterna som styr i Karlskrona. Partiet som ofta säger en sak, men gör en annan.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcus Larsson

Marcus Larsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Skolinkvisition

14 Oct
Jag har de senaste åren försökt att få folk att vakna upp gällande några saker, tex de här två sakerna.
1. Koncernerna äter upp de små friskolorna.
2. Det sker bl.a. genom samarbete mellan politiker - skolkoncernerna och samhällsfastighetsbolag.

Snälla läs den här ranten.
Världens rimligaste moderatpolitiker heter Robert och han styr i Lomma. Han har inget emot valfrihet men han har något emot skolkoncernerna. Han har säkerställt att kommunen inte tappar "rådigheten" genom att äga friskolans lokaler. Kommunen har kontroll.
svd.se/moderaten-som-…
Några som ser annorlunda på saken är majoriteten i Stockholms stad. De vill inte ha rådighet över friskolornas skollokaler, utan istället sälja ut dem. Men de vill inte berätta vilka lokaler det handlar om. insynsverige.se/documentHandle…
Read 18 tweets
12 Oct
Gunnar Hökmark - anställd lobbyist på KREAB, som ägs av Kunskapsskolans ägare - har fått ett nytt favoritord för att beskriva kritiken mot marknadsstyrningen av skolan.

Olika former av "demonisera" finns med i tre texter som Gunnar skrivit bara den senaste veckan. Image
1. Debattartikel i Nya Wermlandstidningen där hans anställning på KREAB inte nämns. nwt.se/2021/10/06/soc…
2. Replik på Linnea Lindquist i Arbetet. arbetet.se/2021/10/12/15-…
Read 6 tweets
12 Oct
Hej @ghokmark kan du ge några exempel på vad du menar med att skoldebatten nu har fokus på "rykten, anekdoter och demonisering av fristående skolor"? Vilka rykten? Vilka anekdoter? Vilken demonisering? svensktidskrift.se/gunnar-hokmark…
@ghokmark Sedan undrar jag om du läst KPMG:s rapport om konsekvensen av IES etablering i Karlskrona eller studerat konsekvensbeskrivningar i kommunens budgethandlingar? Det är inget påhitt att kommunala skolor dräneras på resurser när koncernskolor startar. Det är mycket enkel matematik. Image
@ghokmark Vem har hävdat att "friskolorna är dåliga och att undervisningen är undermålig på grund av vinstjakten i skolor som drivs som aktiebolag"? Ge några exempel på sådana uttalanden från dem som är framträdande i debatten om marknadsstyrningen av skolan. Image
Read 10 tweets
10 Oct
Vi skrev "De expansiva" för att ge en längre beskrivning av det maktövertagande som just sker i den svenska välfärden, med exempel från skolan. Det offentliga överlämnar makten till fd politiker som äger skolor och skolfastigheter. Allt går att bevisa men få har en aning. *tråd*
Låt oss börja med skolkoncernen Aprendere, som för några veckor sedan börsintroducerades och nu är ett av fem skolföretag på börsen. VD och huvudägare är Lars Tunberg. Styrelseordförande är Paul Eric Lindquist.
Lars är numer bara ersättare för Liberalerna i Täby, men han har en lång karriär bakom sig som regionpolitiker för Folkpartiet med ordförandeuppdrag i Stockholms läns landsting.
Read 16 tweets
10 Oct
Liberalernas Stockholmselit säger nej till lägre skolpeng för friskolor. Undrar vad t ex liberala ordföranden i skolnämnden i Tibro känner? Tibro har EN kommunal högstadieskola men koncern ska nu etablera sig med kommunal skolkatastrof som följd. Vem lyssnar Sabuni på? Jo lobbyn.
Här kommer en snabb genomgång av Liberalernas koppling till skolkoncernerna. Den var nog inte helt oviktig för partiledningens beslut att motsätta sig Åstrands utredning.
1. Liberala politiker som ägare

I år börsnoterade Tellusgruppen ägs av fd Folkpartistiska toppolitikern Bijan Fahimi. Också i år börsnoterade skolkoncernen Aprendere ägs av fortfarande aktiva Liberalpolitikern Lars Tunberg.
Read 12 tweets
9 Oct
Nej det gör det inte. Varför ljuger ni @liberalerna?

”Det som partier vänsterut, inklusive Socialdemokraterna, nu föreslår innebär i praktiken en nedläggning av landets friskolor.”

dn.se/debatt/hindra-…
Liberalerna innan de tog in skolkoncernlobbyisten Leijonborg. aftonbladet.se/debatt/a/yRzGP…
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(