قرآن و ضدیت آشکار با حقوق بشر

#بخش_دوم

در این #رشته_توییت به
_نفی آزادی عقاید
_چگونگی برخورد اسلام با غیرمسلمانان
_ومجازات ارتداد در اسلام پرداخته خواهد شد.

قرآن خود را حقِ مطلق میداند و تاکید بر لزوم غلبه ی اسلام بر تمام ادیان(عدم همزیستی ادیان) دارد.
به آیات زیر توجه کنید:
۲/_هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(۳۳_توبه)

ترجمه: او ( خدا ) كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد
تا آنرا بر هر چه دين است پيروز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته
باشند.
۳/طبق آیه فوق قرار است اسلام عليرغم عدم تمايل كفار، بر تمام اديان غلبه یابد و همه مردم كره زمين به دين اسلام بگروند،چه تمايل داشته
باشند چه تمايل نداشته باشند.[درصورت عدم تمايل، يعنی با زور].
استفاده
از زور برای اين مقصود به صراحت در آيات زيادی آمده است.
٤/به آیه بعدی توجه کنید:
وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ(۸۵_ آل عمران)

ترجمه:
و هر كس كه دينى غير از اسلام برگزيند، هرگز از او پذيرفته نمى شود و او در آخرت از زيانكاران است.
۵/تکلیف روشن است و نیاز به توضیح اضافه نیست که برای مردم کره زمین هیچ دینی بجز اسلام پذیرفته نیست و اگر نپذیرفتند در آیه زیر به مسلمین دستور داده شده که چکار کنند👇
٦/«و با كفار بجنگيد تا فتنه اى برجاى نماند و دين يكسره از آن خدا
گردد(اسلام غالب شود) پس اگر (از كفر) باز ايستند قطعا خدا به آنچه انجام
میدهند بيناست»(انفال_۳۹).
۷/چگونگی بر خوردِ اسلام با غیرمسلمانان:

از طبقه بندی های مردم در اسلام تقسيم انسانها به دو طبقه ی عقيدتیِ مسلمان و غير مسلمان(كافر) است.در قرآن لغت كافر در مورد
تمام غير مسلمانان بكار برده شده كه شامل بی خدايان،مشركان، بت
پرستان ،منافقان و اهل كتاب (يهودی ومسيحی) ميشود.
۸/شما اگر مسلمان نباشید برخورد اسلام با شما متفاوت است.اگر بی دین(مشرکِ غیر از اهل کتاب) باشید،کافرِ حربی بشمار آمده و یا باید اسلام بیاورید یا برای مرگ آماده باشید،گزینه سومی وجود ندارد.

به آیاتِ زیر توجه کنید(برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از اوردن متن عربی آیات خودداری شده)
۹/«پس چون ماههاى حرام سپری شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد
و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين
آنان بنشينيد پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه
برايشان گشاده گردانيد زيرا خدا آمرزنده مهربان است.»(۵_توبه)
۱۰/این آیه👆 به آیه سیف(شمشیر) معروف است و بر کشتن و ترورِ غیرمسلمانان در هرکجای زمین تاکید دارد و جملاتِ: "هر كجا يافتيد بكشيد" و "در هر كمينگاهى به كمين آنان
بنشينيد" بوضوح روش ترور را تجويز میكنند.
۱۱/«اى پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير که
جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است»(۷۳_توبه)

آیه بعدی
«اینان لعنت شدگانند.هرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند.»(احزاب_٦۱)
۱۲/«چون با کافران روبرو شديد، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکنديد، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد.آنگاه يا به منت آزاد کنيد یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پايان آيد...»(محمد_٤)
۱۳/«اى كسانیکه ايمان آورده ايد با كافرانى كه مجاور شما هستند
بجنگید و آنان بايد در شما خشونت بيابند و بدانيد كه خدا با
تقواپيشگان است»(۱۲۳_توبه)
۱٤/«و آنگاه که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید.»(انفال_۱۲)
۱۵/ترجمه آیات ۱۴و۱۵ توبه:
«با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست شما عذاب و ذليل میكند و شما
را بر ايشان پيروزى میبخشد و دلهاى گروه مؤمنان را شفا مي دهد(۱۴)و
خشم دلهايشان را ميبرد ( لذت انتقام را به آنان می چشاند ) و خدا توبه ی
هر كه را بخواهد میپذيرد و خدا داناى حكيم است»(۱۵)
۱٦/«دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید»(نساء_۸۹)
۱۷/«و همگى با مشركان(آنانكه بيش از يك خدا را ميپرستند)بجنگيد چنانكه آنان همگى با شما میجنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران
است.»(۳٦_توبه)
۱۸/«اين اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حج
اكبر كه خدا و پيامبرش از مشركان بيزارند اگر [از كفر] توبه كنيد آن براى
شما بهتر است و گر روى بگردانيد پس بدانيد كه شما،خدا را درمانده
نخواهيد كرد و كسانى را كه كفر ورزيدند از عذابى دردناک خبر ده(۳_توبه)
۱۹/«قطعا براى شما در ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى نيكوست
آنگاه كه به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جاى خدا میپرستيد
بيزاريم به شما كفر می ورزيم و ميان ما و شما دشمنى و كينه هميشگى
پديدار شده تا وقتى كه به خدای واحد ايمان آوريد»(ممتحنه_٤)

دشمنی جاودانه با کفار👆
۲۰/باعث شرمساری است که قرآن حتی بنیان #خانواده ها را هم هدف گرفته و گفته:
«اى كسانیكه ايمان آورده ايد اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر
ايمان ترجيح دهند به دوستى مگيريد و هركس از ميان شما آنان را به
دوستى گيرد آنان همان ستمكارانند!»(۲۳_توبه)
۲۱/به حدیث زیر توجه کنید

پيامبر گويد من مامور شده ام با مردم بجنگم تا لا اله ا الا الله بگويند. پس كسیكه لا اله ا الی الله بگويد جان مالش از دست من در امان است.
صحیح بخاری ج٤ ص ۵۸
۲۲/برخورد اسلام با اهل کتاب(یهودی_مسیحی_زرتشتی)

به آیه زیر توجه کنید:
«با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمیآورند
و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام گردانيده اند حرام نمیدارند و متدين به
دين حق ( اسلام) نمیگردند جنگ كنيد تا با ذلت به دست خود جزيه دهند.
بر اساس اين آيه👆 و سنتِ محمد در جنگ با يهودیان، مسلمانان بايد با اهل
كتاب بجنگند تا اهل كتاب:
_يا كشته شوند و كودكان و زنانشان به بردگی مسلمانان گرفته شوند و
اموال و سرزمینشان به غنيمت( غارت) مسلمانان در آيند و
۲٤/_يا مسلمان شوند؛
_يا اگر خواستند دينشان را حفظ كنند( مسلمان نشوند)و زنده بمانند بايد
بخشی از درآمد خود را بطور مرتب به مسلمانان بپردازند و با ذلت و
خواری در تحت سلطه ی حكومت اسلامی قرار گيرند.و چنین زندگی کنند👇
۲۵/این آیات ،به وضوح، آیات نرم خویی محمد در مکه و آیه لا اکراه فی الدین را که ادامه ی همان آیات مکی است و اوایل حضور محمد در مدینه که قدرتی نداشته سروده شده را طبق قانون ناسخ و منسوخِ قرآن نسخ میکنند

چنانچه گفته👇
«هر حکمی را نسخ کنیم یا آن را به (دست) فراموشی بسپاریم بهتر از آن یا مانندش را می‌آوریم مگر ندانستی که خدا بر هر کاری تواناست»(۱۰٦_بقره)
۲۷/ارتداد:

در اسلام همانطور كه ورود به دين اجباری است، ماندن در آن هم اجباريست.چه فردی خودش مسلمان شده باشد يا از پدر ومادر
مسلمان زاده شده باشد، بايد برای هميشه مسلمان بماند و اگر از اسلام
خارج شد تمامی حقوق انسانی اش را از دست ميدهد كه مهمترينشان حق
حيات است.
۲۸/ابن عباس از پيامبر نقل كرده كه "من بدل دينه فاقتلوه"
ترجمه: "كسي را كه تغيير دين داد، بكشيد.

(صحيح
بخاري ج٤ ص۷۵_مغنی ج۹ ص ۱٦)
۲۹/دو روایت از فروع کافی در مورد مجازات ارتداد:

فروع کافی ج ۱۰ ص۸۲
۳۰/دو روایت دیگر
امام صادق و باقر در مورد مرتد میگویند : اگر توبه نکند باید کشته شود و همچنین زن مرتد را باید به زندان بیاندازند تا در تنگنا و سختی قرار بگیرد.

امام صادق و باقر در مورد شخصی که از اسلام خارج می‌شود، میگویند :اگر توبه نکرد باید کشته شود.

هر دو روایت الکافی ج۱۰ص۸۳
۳۱/فروع کافی ج۱۰ص۸٤

امام صادق می‌گوید : زندیقی را نزد علی ابن ابی طالب آورند. علی گردن او را قطع کرد و او را به قتل رساند.
۳۲/فروع کافی ج۱۰ص۸٤
امام صادق درباره کودکی که به سن جوانی می رسد و مسیحیت را انتخاب می کند، در حالی که یکی از پدر و مادرش مسیحی و یا هر دو مسلمانند گفت: کودک را رها نمی‌کنند؛ بلکه آن قدر او را کتک می‌زنند تا اسلام را بپذیرد.
۳۳/از امام کاظم در مورد مرد مسلمانی که مسیحی شده پرسیده شد، او گفت : او را می‌کشند و از او توبه‌ای نمی‌خواهند.
فروع کافی ج۱۰ص۸٦

امام صادق گفت :هر مسلمانی در میان مسلمانان مرتد شود و نبوت محمد را انکار و تکذیب کند، ریختن خونش بر هر کسی که این مطلب را از او شنیده، مباح و جایز است.
۳٤/دو روایت از فروع کافی و من لایحضره الفقیه در مورد حکم ارتداد:

امام صادق می‌گوید علی بن ابی‌طالب اشخاصی را به عنوان مرتد در چاه انداخت و آنان را سوزاند.
فروع کافی ج۱۰ص۸۹

ومن لایحضره الفقیه ج۵ ص٤۷۰
از زبان امام باقر در مورد حکم ارتداد:
۳۵/ماده ۱۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر:
هر شخص حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود.اين
حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين اظهار آزادی دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادتها و اجرای آيينها و مراسم دينی به تنهايي يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with مـازیـار

مـازیـار Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MAZYAR19891

12 Oct
این تیکه از عهد عتیق رو بخونید :))

یهوه به یکی از دختران اورشلیم که حسابی از دستش ناراحت بوده گفته:
من تو را مانند علفی که در کشتزار ميرويد پرورش دادم تا رشد کردی و به سن وسالی رسيدی که دختران هوس زينت و
آرايش ميکنند.کم کم پستانهايت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روئيد...ادامه⇩
در آنوقت بود که از کنار تو گذشتم و دريافتم که
زمان عشق بازيت فرا رسيده است . دامن ردايم را بر رويت کشيدم و خون بکارتت را شستم و رويت خوابيدم تا بر قباحت
عملت پرده بکشم . به تو جامه های رنگارنگ و کفشهای آبی و کمربند کتانی دادم و ترا با زيورهای طلا و نقره آراستم و..⇩
و
برايت نان وعسل و روغن آوردم ولی تو به زيبائی خودت غره شدی و زنای خود را به همه رهگذاران عرضه کردی وخانه اِی برای زناکاری هايت ساختی و در همان حال در معابر نيز به فحشا روی آوردی ،و آنجا که به روسپيان پول ميدهند تا
با آنها بخوابند تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند
Read 4 tweets
11 Oct
آیا یک پیرمرد ۵۳ ساله که با دختر ۷ ساله همبستر میشود،شرافت و صلاحیت اخلاقی بعنوان یک الگو را دارد؟!
#رشته_توییت
ارائه ۳٤ سند از منابع شیعه و اهل سنت در مورد سن عایشه در هنگام ازدواج و زفاف محمد با وی

سند۱و۲/ترجمه صحیح بخاری روایت ۵۱۳۳ و روایت ۵۱۳۴:

عایشه می گوید⇩
الکافی ج ۷ص۳۸۸

👈رسول الله با عايشه در ده سالگى ازدواج كرد (جماع کرد)👉

مجلسی بعد از نقل این روایت میگوید:
باب شهادة الصبيان
الحديث الأول : 👈صحيح👉.
مرآة العقول_علامه مجلسی ج ۲٤ص ۲۳۵

شیخ جعفر سبحانی نیز این روایت را صحیح می داند
البلوغ حقيقته_الشيخ جعفر السبحاني ج ۱ ص ۵۲
سند٤/"ترجمه صحیح بخاری" روایت ۵۱۵۸:

👈عروه گفت :پیامبر با عایشه ازدواج کرد و او دختری شش ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری نه ساله بود و عایشه نه سال نزد پیامبر بود.
Read 25 tweets
11 Oct
به کشتن یک تروریستِ بین المللی نمیگن ترور،

میگن عملیات ضدتروریستی.

سلیمانی از بن لادن و البغدادی برای امنیت جهان خطرناکتر بود
اگر انها پروپاگاندا پشتشان نبود بدین دلیل هست که حکومتِ مسلط پشت سرشان نداشتند تا آنهارا قهرمان معرفی کنند

ج اسلامی داعشی است که موفق شده!
علیه فراموشی:
طارق الهاشمی معاون رییس جمهور سابق عراق:از قاسم سلیمانی پرسیدم آیا با القاعده همکاری دارید ؟ گفت بله..ادامه⇩
t.me/mamlekate/47389
علیه فراموشی:
متنِ نامه‌ اسامه بن لادن به ابوایوب المصری رهبر القاعده در عراق،به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷:
«ایران(جمهوری اسلامی)شاهرگ اصلی تامین منابع مالی، نفرات وارتباطات ما است»

به دست آمده ازمخفیگاه بن لادن در ابیت‌آباد پاکستان،منتشره در مارس ۲۰۱۶ توسط دفترکل اطلاعات ملی آمریکا.
Read 5 tweets
10 Oct
قرآن و ضدیت آشکار با حقوق بشر

#بخش_اول

۱/در این #رشته_توییت به برده داری و کنیزداری در قرآن،برتری مردان بر زنان در قرآن،عدم برابری و برادری در این کتاب و در پایان بندهایی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که قرآن در تضاد آشکار با آنان است، پرداخته میشه.
۲/ابتدا تعریف مختصری از برده و کنیز از زبان قران را ارائه میکنم خدمت عزیزان.

در ادبیات قرآن «بنده» به معنی «برده مرد» و «کنیز» به معنی «برده زن» است و معمولا با کلمه «عبد» و یا «وَمَا مَلَكَتْ» (آنچه مالک آن هستید) از آن یاد شده است.
۳/این دو نباید با خدمتکاری که در ازای خدمت به شخصی پولی دریافت میکند اشتباه گرفته شود. برده و کنیز بین انسانها معامله میشوند یا در جنگها توسط مسلمانان تصرف میشوند و تا زمانیکه صاحبشان، آنها را آزاد نکند برده خواهند ماند.
Read 26 tweets
7 Oct
آخرین آمار سازمان مستقل حقوق بشر #سوریه (snhr) از غیرنظامیان کشته شده در جنگ داخلی سوریه که نشون میده ۹۱.۳۶٪ (بیش از ۲۰۰ هزار نفر از) کشته‌ها توسط رژیم بشار اسد، جمهوری اسلامی و روسیه صورت گرفته؛ از ماه مارس ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰.

#سلیمانی
نزدیک به ۹۰درصد از غیر نظامیانی که در جنگ داخلی سوریه کشته شدند بدست نیروهای بشار اسد و همپیمانانش روسیه، ج اسلامی و حزب الله کشته شدند...تقریبا ۲ درصد به دست نیروهای داعش، ۲ درصد بدست مخالفان اسد..

#سلیمانی
Read 4 tweets
6 Oct
۱/در یک نمونه از تحریکات مسلمانان برای شبیخون وغارت توسط پیامبر اسلام،
محمد برای تشويق مسلمین به جنگ با رومیان گفته:"اغزوا
تبوک تغنموا بنات الأصفر ونساء الروم. "يعنی به جنگ تبوک بياييد ودختران و زنان زرد رومی را بدست آوريد..⇩

#رشته_توییت
۲/یکی از یاران محمد که ظاهرا بویی از انسانیت برده گفته:"فقال الجد ائذن لنا
ولا تفتنا بالنساء" به ما اجازه بده كه در اين جنگ شركت نكنيم وما را با زنان به فتنه مينداز.
تفسير طبری ج۱۰ ص۱۴۸، تفسير الدر المنثور ج۴ ص۲۱۳. تفسیر کشاف ج۲ ص۲۶۵.

بعد فورأ آیه اومده که:⇩
۳/داستان بالا ⇧شأن نزول آیه زیر است:⇩
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ (٤۹توبه)

ترجمه: و از آنان كسى است كه مى گويد به من (اجازه جنگ نرفتن) بده و
به فتنه ام مينداز ..
هشدار كه آنان خود به فتنه افتاده اند!
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(