Het hele euvel is 'm er juist in gelegen dat ook gevaccineerden niet beschermd zijn tegen besmetting, besmettelijkheid, en juist de kwetsbaren tegen ziekenhuis- en IC opname alsook sterfte. Geen enkel systeem, 1G, 2G of 3G, lost dit probleem op. De vaccins zijn zeker niet de 1/3
oplossing zo is al gebleken. De overige maatregelen werken hooguit wat vertragend. We kunnen dus groot in blijven zetten op monsterlijke schijnveiligheidsmaatregelen die ten koste gaan van onze grondwettelijke vrijheden en rechten maar daar schieten we nauwelijks iets mee op. 2/3
Het is nog altijd niet te laat om de handelwijze van bijv. Zweden te kopiëren tezamen met reorganisatie en permanente opschaling van de zorg. Wat men nu doet is alleen maar eindeloos rekken van deze epidemie. Een gebed zonder end. Eentje die alles kapotmaakt wat ons lief is. 3/3

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

17 Nov
Mijn grootste bezwaar tegen dit soort goedbedoelde stukken is dat het gros ervan toch het 'killervirus' narratief als uitgangspunt hebben overgenomen. Dat het om een virusinfectie zou gaan die kost wat kost voorkomen dient te worden. Dit terwijl wij al sedert het begin weten 1/10
weten dat dit een vals narratief is. De risicogroepen zijn redelijk strak afgekaderd en niet wezenlijk anders dan bij andere respiratoire virusinfecties die wij in de volksmond de verzamelnaam 'de griep' hebben gegeven. De IFR ontloopt ook die van 'de griep' niet. Sterker 2/10
nog, COVID19 treft vrijwel exclusief de door ouderdom en ernstige ziekte zeer fragiele mens daar waar 'de griep' ook veel kinderen, jongeren en gezonde mensen treft. Ik erger mij dan ook groen en geel aan het feit dat het gros van de mensen eveneens de mythes van 'een hogere 3/10
Read 10 tweets
15 Nov
Ik snap het niet zo goed (of juist wel natuurlijk).

Als iedereen die denkt dat je drie of meer keer in laten spuiten met hetzelfde corona placebo serum je beschermd dit gewoon laat doen. Als iedereen die een mondkapje wil dragen nou gewoon een mondkapje draagt en zich daar- 1/5
door beschermd waant dit nou gewoon doet. Als iedereen die denkt dat thuisblijven bescherming geeft gewoon thuisblijft en zich daardoor beschermd waant. Als iedereen met smetvrees die denkt dat je handen 200x per dag wassen en/ of desinfecteren je bescherming geeft en zich 2/5
daardoor beschermd waant dit nou gewoon doet. Als iedereen die denkt dat samenkomsten van groepen mensen een bron van infecties is nou gewoon niet en desnoods nooit meer samenkomt met andere mensen en zich daardoor beschermd waant en dit gewoon consequent altijd doet. Enz. 3/5
Read 5 tweets
15 Nov
Heb net een 'discussie' gehad met een student staatsrecht die, net als zijn idool Wim Voermans, van mening is dat grondwetten, grondrechten en burgerrechten al dan niet tijdelijk en al dan niet om zwaarwegende redenen opzij gezet kunnen worden via nieuwe (spoed)wetten e.d. 1/5
Ik kon hem niet aan zijn verstand peuteren dat grondwetten, grondrechten en burgerrechten er juist zijn om ons als burgers tegen de staat te beschermen zodra er om welke reden dan ook aan onze rechten getornd zou worden en dus onschendbaar (zouden moeten) zijn. Maar dat vond 2/5
hij in navolging van zijn goeroe Voermans maar onzin. Want zolang het maar wettelijk goed geregeld was dan waren zelfs grondwetten, grondrechten en burgerrechten niet onschendbaar. Laat dit even door uw hoofd gaan. Wat deze staatsrechtsgeleerden ons dus zeggen is de facto dat 3/5
Read 5 tweets
14 Nov
Jij hebt je als hoogleraar staatsrecht niet 1 keer kritisch uitgelaten over de grondwet schendingen en discriminatie door de staat! Sterker nog, in diverse tweets moedig je het zelfs aan! Misschien zijn ongevaccineerden niet 'de nieuwe Joden' maar jij bent beslist een neo-NSB'er!
Wim bedoeld vast dat Paul Depla onmiddellijk de discriminerende regels en #QRterreur op moet heffen en de #2GRegel moet verwerpen, toch Wim? Image
Wim bedoeld vast dat staat onmiddellijk moet stoppen met het discrimineren van ongevaccineerden en het met de voeten treden van de grondrechten van de burgers zodat mensen zoals van Haga geen aangiften hoeven te doen en rechtszaken aan hoeven te spannen tegen de staat, toch Wim? Image
Read 4 tweets
8 Nov
Dit is uitermate schokkend. Onze regeringen zijn door o.a. wetenschappers als Retsef Live en zijn MIT collega's gewaarschuwd voor een extreme toename aan hartaanvallen, infarcten en stilstanden. Zeer vermoedelijk door de vaccins. Maar deze onderzoeken worden doelbewust en actief
achtergehouden en begraven door zowel de medische sector en onze overheden. Sterker nog, men is nu wij inderdaad een scherpte toename zien een counter propaganda campagne gestart waarin men beweerd dat de toename in hart- en herseninfarcten en andere bloedklonteringsproblemen
veroorzaakt zouden worden door het coronavirus zelf. Vreemd genoeg was dit echter vorig jaar niet het geval toen de pandemie op haar hoogtepunt was en er nog niet werd gevaccineerd maar nu wel na de massa-vaccinatie campagne. Ofwel: het is een volstrekt ongeloofwaardig narratief!
Read 4 tweets
8 Nov
Het coronabeleid wordt met het uur ongeloofwaardiger.

Eerst hadden we Ab Osterhaus die beweerde dat het de schuld van de negatief getesten, zij die dus niet besmettelijk zijn, is dat gevaccineerden besmet raken en andere gevaccineerden besmetten: 1/10
En naar nu blijkt moet je als besmettelijke zorgmedewerker gewoon door blijven werken in een ziekenhuis vol niet zelden doodzieke en dus hoogst kwetsbare mensen onder het mom dat je 'onmisbaar' bent (lees: omdat men anders forse omzetverlies draait): ad.nl/binnenland/bes… 2/10
Neem daarbij dat mensen met een groen vinkje evengoed besmet en dus besmettelijk kunnen zijn maar men de geldige #QRcode niet verliest, ook al is aangetoond dat men besmet dus besmettelijk is, en je gaat je afvragen wat het hele coronabeleid nog voorstelt. Het begint meer en 3/10
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(