IC-baas Diederik Gommers zegt zojuist in hoorzitting Tweede Kamer: ‘Binnen tien dagen dreigt Code Zwart. Keiharde maatregelen zijn nu nodig.’ #lockdown #CodeZwart
Gommers heeft OMT-leden gevraagd om spoedvergadering morgen, onduidelijk of die er ook komt. Hij noemt de wens van @hugodejonge om op te schalen naar 1350 IC-bedden ‘niet haalbaar’.
Ziekenhuizen schalen nu op naar 1150 IC-bedden, dat gaat volgens Gommers al ‘zeer moeizaam’. Volgens hem is 650 Covid-patiënten op de IC de grens voor Code Zwart omdat er honderden bedden nodig zijn voor andere acute zorg.
Ook nogal opmerkelijk: Gommers gaf in de hoorzitting aan dat hij geen contact (meer) heeft met @hugodejonge.
De Jonge reageert bijna direct vanuit debat in Eerste Kamer en spreekt Gommers tegen:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pim van den Dool

Pim van den Dool Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pimvandendool

23 Nov
De procedurevergadering van @MinVWS over de wetsvoorstellen die kabinet snel wil behandelen begint met een verrassing. Lijkt alsof coalitie niet (op tijd) compleet was.
Na chaotische discussie en opnieuw tellen is de conclusie: het wetsvoorstel lijkt toch níet controversieel verklaard. Maar nu eerst schorsing voor de herdenking van oud-SGP-leider Van der Vlies.
Kamerleden demissionaire coalitiepartijen overleggen in een hoekje van de zaal. #welofnietcontroversieel
Read 4 tweets
13 Jul
Aura Timen (RIVM) begint technische briefing met cijfermatige update: aantal besmettingen afgelopen week verzesvoudigd, huidige R boven de 2 (en die is dus weken oud). #coronavirus
Afgelopen week was 13,2 procent van alle afgenomen tests positief, zegt Timen. Aantal afgenomen tests lag bijna 60 procent hoger. Bijna bij alle leeftijdsgroepen is nu toename besmettingen te zien.
In de jongere groepen test tot wel 25 procent momenteel positief.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(