#ÇareSokakDeğilSandık diyenler sokak ve sandığı birbirinin anti tezi gibi gösterip büyük bir akılsızlığa imza atıyor. sokaktan desteklenmeyen, mitingsiz, grevsiz, boykotsuz bir sandıktan istenen sonucu çıkmayacağını göremeyecek kadar da körler.
dünkü öncü protestolar olmasaydı bugün böyle bir kararın asla alınmayacağından emin olabilirsiniz.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with fatih yaşlı

fatih yaşlı Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fatih_yasli

25 Nov
dün yaşanan iki gelişmenin önümüzdeki dönemde yaşayacağımız her şeyin ana eksenini oluşturma ihtimali hayli yüksek.
bunlardan ilki mgk açıklaması, ikincisi ise lütfü elvan’ın yerine getirileceği konuşulan nureddin nebati’nin tivitirdan yapmış olduğu açıklamalar.
mgk açıklamasında pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası cb'nin yaptığı konuşmadaki "kurdaki rekabet gücü, yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar" sözüne referansla şöyle deniliyor: Image
peki bu ne demek? bu tam olarak, “düşük faiz-düşük değerli tl” politikasının rejimin karakterine uygun bir şekilde, hükümet politikası değil, devlet politikası olarak sunulacağını gösteriyor. ama mesele sadece bundan ibaret değil.
Read 7 tweets
18 May 19
ülke tarihinin en kritik 2-3 ayına giriyor olabiliriz. bu 2-3 ay boyunca yaşanacaklar da önümüzdeki birkaç yılı belirleyebilir. niye böyle dediğimi peyderpey bu tivitin altına yazacağım yeri geldikçe.
meselenin merkezinde bu var, ana belirleyen bu füzelerin 2-3 ay içerisinde gelip gelmeyeceği olacak.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(