DRAADJE voor die zich inmiddels afvraagt waar deze tweets van #HuigPlug toch allemaal over gaan. Huig is een erkend klokkenluider, hij werkte jarenlang als cipier in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Hij ontdekte dat er gevangenen overleden en dat over de...
...doodsoorzaak valse rapportages werden opgemaakt. Zijn verklaringen worden ondersteund door 14 (oud-) collega's. Huig kreeg een zwijgdeal aangeboden maar wees deze af, waarop hij "eervol ontslag" kreeg. Nog steeds strijdt hij voor deze waarheid omdat de misstanden niet zijn...
...opgelost en et nog steeds gedetineerden in gevaar zijn. Daarnaast is hij een voorvechter van de waarheid rondom de detentie van politiek gevangene Huseyn #Baybasin, die al 25 jaar op oneigenlijke gronden in NL in de gevangenis zit op aanvraag van Turkije. Dit is weer direct..
...gelieerd aan de chantabele positie van Nederland omdat de hoogste ambtenaar van #Justitie, Joris Demmink, zich in de jaren '90 schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van 2 minderjarige Turkse jongens in Istanbul waar #Erdogan toen burgemeester was. Turkije beschikt dus..
...over explosieve info waarmee ze NL kunnen chanteren. Verder strijdt Huig voor het dossier #Turnmisbruik , dat gaat over het grootschalige misbruik van jonge meisjes in de NL'e turnsport (zie ook de verklaringen van turnster #VeronaVanDeLeur. Dit schandaal wordt mede...
...onder de pet gehouden door de directeur van de KNGU, #MariekeVanDerPlas, die tevens getrouwd is met Minister voor Rechtsbescherming #SanderDekker (en ze is ook de ex van Huig, hij heeft jaren geleden met haar samengewoond). Verder heeft hij de corruptieschandalen van...
...de Landsadvocaat #PelsRijcken blootgelegd. De laatste tijd heeft Huig zich het lot aangetrokken van #HetVerhaalvanLisa (zie oa de documentaires van #Argos hierover), dit gaat over het georganiseerde #SadistischRitueelMisbruik van kinderen waarbij politieke kopstukken...
...waaronder ook weer #JorisDemmink en andere hooggeplaatste ambtenaren bij #Justitie, maar ook kopstukken in de advocatuur, en zelfs onder rechters. Wederom werd hem een #zwijgdeal aangeboden die hij afsloeg. En daarom proberen ze hem nu het zwijgen op te leggen. Bekijk ook...
...al zijn filmpjes waarin hij duidelijk blootlegt hoe alle verhoudingen liggen in het Haagse pluche. En vooral: help het woord te verspreiden & strijd mee voor zijn vrijlating, voor de waarheid en voor gerechtigheid!
#FreeHuigPlug #NietVergeten #Klokkenluider #PoliticalPrisoner
Nog een saillant detail: partijleider van de #PvdD #EstherOuwehand was jarenlang de beste vriendin van #HuigPlug. Gingen zelfs samen op vakantie. Zij is via hem v. deze misstanden op de hoogte gebracht en hij heeft haar vaak verzocht hierover #Kamervragen te stellen maar...
...heeft dat nooit gedaan. Dat geldt ook voor de vraag, waar de 2500 #asielkinderen zijn gebleven die in de afgelopen 10 jaar "verdwenen" zijn.

STEUN HUIG PLUG!

#FreeHuigPlug

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with EstherNL

EstherNL Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(