Discover and read the best of Twitter Threads about #Baybasin

Most recents (3)

16/10/13 - Ban Ki-moon benoemd @SigridKaag tot coördinator van de @OPCW in Syrië. Kaag houd toezicht op de vernietiging van chemische voorraden en productiefaciliteiten in #Syrië. Kaag verzweeg de false flag op #Douma (ref. @wikileaks) #WarCrimes parool.nl/nieuws/nederla…
23/10/19 - @wikileaks publiceert een uitgelekte technische beoordeling van de vermeende chemische aanval op #Douma #Syrië op 7 april 2018. De beoordeling van Henderson werd weggelaten in het eindrapport van de in Nederland gevestigde @OPCW wikileaks.org/opcw-douma/#OP…
23/11/19 - de aanpassing van het rapport was volgens de auteur “een grote afwijking van het oorspronkelijke rapport”. Dit zou zijn gedaan in opdracht van de Turkse diplomaat Ahmet Üzümcü die sindsdien is vervangen door de Spaanse Fernando Arias. wikileaks.org/opcw-douma/#In…
Read 13 tweets
24/4/14 REWIND - 'Turkije chanteerde justitietop met bewijs tegen Demmink.’ In ruil voor een Nederlandse veroordeling van de Koerd #Baybasin met vals bewijs, houdt Turkije informatie over misbruik van minderjarige jongens door #Demmink voor zich rumble.com/v2i0aaq-24314-…
24/4/14 - Voormalig chef van de Criminele Inlichtingendienst (CID) Langendoen baseert zijn conclusie op eigen speurwerk in Turkije. Hij deed onderzoek op verzoek van de advocate van twee Turkse slachtoffers die zeggen door Demmink te zijn misbruikt ad.nl/binnenland/tur… Image
23/1/22 - In de loop der jaren zijn er opvallend veel sterfgevallen te betreuren onder personen die als gemene deler allen te maken hebben gehad met de verwikkelingen rond vermeend kindermisbruik van topambtenaren demminkfeiten.wordpress.com/de-sterfgevall…
Read 12 tweets
DRAADJE voor die zich inmiddels afvraagt waar deze tweets van #HuigPlug toch allemaal over gaan. Huig is een erkend klokkenluider, hij werkte jarenlang als cipier in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Hij ontdekte dat er gevangenen overleden en dat over de...
...doodsoorzaak valse rapportages werden opgemaakt. Zijn verklaringen worden ondersteund door 14 (oud-) collega's. Huig kreeg een zwijgdeal aangeboden maar wees deze af, waarop hij "eervol ontslag" kreeg. Nog steeds strijdt hij voor deze waarheid omdat de misstanden niet zijn...
...opgelost en et nog steeds gedetineerden in gevaar zijn. Daarnaast is hij een voorvechter van de waarheid rondom de detentie van politiek gevangene Huseyn #Baybasin, die al 25 jaar op oneigenlijke gronden in NL in de gevangenis zit op aanvraag van Turkije. Dit is weer direct..
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!