De brakke rekenmodellen van @rivm en de wens van ons business friendly ex-kabinet de economie te bevrijden van Covid brachten ons samen de communicatie "dat corona voorbij is" en "nog even en dan is het voorbij"
Dat is juist niet wat je wilt.
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Mensen reageren in een crisis sterk op overheidscommunicatie.
Daarom zeiden Denemarken en Noorwegen toen ze (foutief) de maatregelen lieten varen na x% te hebben gevaccineerd dat ze gewoon weer terug zouden komen als nodig.
In andere landen (Duitsland, Zuid-Europa) hebben ze gezegd dat maskers dragen er voorlopig gewoon bij hoort, en in Oost-Azië zijn ze dat structureel van plan.
Nederland praat al sinds het begin over "even door de zure appel heen en dan normaal".
Maar normaal, dat kan niet.
En omdat onze bevolking gevraagd is even vol te houden voor later een Walhalla, is langer volhouden of jojo-volhouden moeilijker vol te houden. Versterkt door het feit dat de communicatie verwart, Covid griep genoemd wordt en mensen ook wel begrijpen dat er gelogen wordt.
En omdat de strategie het ontkennen vereist van de goedkope controlemaatregelen die we makkelijk kunnen volhouden (maskers, ventilatie, HEPA, testen), houden we alleen dure maatregelen over.
Zoals u merkt.
En zolang de media meedenken met het kabinet en kritische stemmen "meestribbelen" omdat ze niet kúnnen begrijpen dat het kabinet veel virus wil, maakt niemand dit land wakker terwijl het VOOR DE 6E KEER EEN FATA MORGANA NAJAAGT DIE ONS STUK MAAKT.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Containment Nu! #VoorWeinigCovid

Containment Nu! #VoorWeinigCovid Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ContainmentNu

25 Nov
Laat deze tweet graag even op u inwerken. Wanneer deze geschreven is. De mate waarin de bureaucraten een echt onverstandige keuze maakten. En de zekerheid toen dat we met een escalerende treinramp bezig zijn.⬇️
De beeldspraak die net opkwam in mijn ^mb hoofd is confronterend.

Een abusieve man die zijn vrouw steeds harder gaat slaan omdat ze maar niet gehoorzaamt. En niet kán begrijpen dat vriendelijk zijn beter werkt, en in ieder geval dat zowel het slaan als de gevolgen niet kunnen.
En daarom is het zo zonde dat @Vickyvdtogt @MisterBlok @jaapstronks nooit uitgenodigd werden en worden in de massamedia.

Wie de misleiding in de breedte snapt, de logica van Jaap van D. al meteen volgde en van buiten af de schade ziet aankomen, is geen meestribbelaar.
Read 4 tweets
24 Nov
Italië gaat zoals verwacht meteen 5-11jr prikken, begin december starten ze.
Dat komt zo te zien tegelijk met het Nederlandse advies over kinderen met sterk verhoogd risico (een verhoogd risico dat volgens @rivm niet bestaat overigens)⬇️
Het is dus vrijwel zeker dat Italië eerder gezonde kinderen gaat prikken dan Nederland niet zo gezonde.

Dat van "bescherming van kwetsbaren" moet je met een hele zoutmijn nemen.

Onder de bekende propaganda van "prikken voor groepsimmuniteit niet netjes" maar besmetten wel.
Mocht uw kind graag willen laten prikken, en zeker als dat kind echt haast heeft, dan kunt u contact met ons opnemen om te weten hoe u uw kind geprikt krijgt in december.
Read 4 tweets
24 Nov
Het @rivm lijkt te denken dat natuurlijke infectie betere bescherming geeft dan injectie. En dat injectie + infectie je de beste bescherming geeft. Dus laat die boosters maar.

De waarheid: 3 prikken geven de beste bescherming. En minimaal risico op #LongCovid, opname en mutatie.
Nederland kan de hele bevolking voor de kerst hergeprikt hebben met een booster, met wat er al ligt.

Nederland kan en wil dat vaccin niet exporteren, dus het argument dat anderen er meer recht op hebben geldt niet.

Dat dat absurd is, is ook geen reden niet te boosten.
Boosters zijn de ware Heilige Graal.

Het is geen wild denken dat we na iedereen een 3e prik te hebben gegeven we het af kunnen in de toekomst met minimale maatregelen.

Dat is toch veel leuker dan semi-permanent een soort #codezwart en massale #LongCovid + mutatie?
Read 4 tweets
23 Nov
"Als we nu effectieve harde maatregelen nemen bouwen we geen immuniteit op en zitten we in de problemen tot het lente wordt" (geparafraseerd).
En nu gaan al die goedbedoelende experts die denken dat de overheid weinig infecties wil een kwartiertje in de hoek staan, svp.
Weet u dat er Europese landen zijn waar absoluut geen sprake is van het sluiten van scholen?

Omdat de infecties 10x lager zijn, de goedkope maatregelen nog werken en beschermde scholen nauwelijks infecties geven en sluiten dus onzin is?

Dit beleid is vandalisme.
En zoals u gewend bent hebben wij al weken geleden de verleden en komende gebeurtenissen perfect geduid.
Het enige wat we in ruil vragen is dat u uw vrienden dit uitlegt. Laat de olievlek groeien #voorWeinigCovid
joop.bnnvara.nl/opinies/vol-ga…
Read 6 tweets
23 Nov
Komen de ziekenhuizen eindelijk in opstand? Ze werkten zonder morren mee met de besmettingsramp de afgelopen jaren, maar nu is de rek er uit.
Het ministerie rekende op 700 of meer Covid bedden, sprak dat intern af, maar dat lukt niet.
Of is dit weer politiek theater?
Een lockdown van een maand brengt de infecties met 80-90% omlaag.

Maar dan ook de ziekenhuisopnames. Dan liggen er 100-200 mensen op de IC in januari.

Zoals u weet is de planning eerder 500.

En daarom zegt @marcbonten net "niet te hard remmen, dan te weinig immuniteit".
Voor de zoveelste keer heeft Jaap Van D. het kabinet in een positie gemanoeuvreerd waarin iedereen boos gemaakt wordt. De saamhorigheid wordt afgebroken, net als de werkzaamheid van maatregelen als maskers.

En daarom moet Nederland meer remmen én heeft meet ziekte.
Read 4 tweets
23 Nov
Wat het ex-kabinet doet, door de zorg bewust jarenlang onder stress zetten en nu onder extreme stress, is heel veel mensen zieker en dood laten worden.

Daarom zie je ook de steun afkalven: IC-sturing is niet deze "purge" op weg naar het zsm "achter ons laten" van Covid.
In Nederland wordt 'zoveel mogelijk besmetting als de zorg het maar aankan' als een normale mening beschouwd, en is het beleid waar het OMT voor tekende.
Nu krijgen we 'zoveel besmettingen als we mee weg komen' op weg naar het zsm afwerken van een ingebeeld totaal IC-klanten.
In aantallen infecties is "nette IC-sturing" minder verschillend van #VoorWeinigCovid dan allebei van deze "purge" af staan.
Wij willen zo dicht bij 0 als kan, Kuipers 4.000/dag en het kabinet tienduizenden/dag.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(