RIVM Profile picture
15 Dec, 9 tweets, 5 min read
1/8 Jaap van Dissel had het vandaag in de #TechnischeBriefing onder andere over de #OmikronVariant en het belang van #BoosterVaccinatie ⬇️🧵 Jaap van Dissel in de Tweede Kamer tijdens de Technische Bri
2/8 Gisteren werd tijdens de persconferentie al bekend dat de #OmikronVariant zich erg snel verspreid. We weten nog niet alles over deze variant, bijvoorbeeld hoe ziekmakend deze is. De variant is aangetroffen in de Nederlandse kiemsurveillance.
rivm.nl/coronavirus-co…
3/8 In Engeland zorgt de #OmikronVariant iedere 2,5 tot 3 dagen voor een verdubbeling van het aantal besmettingen. In Denemarken is het beeld vergelijkbaar. De mutatie gaat rond, zonder dat dit in alle gevallen direct of indirect te herleiden is naar Zuidelijk Afrika
4/8 Tijdens de #TechnischeBriefing had Jaap van Dissel het over verschillende virusvarianten die op dit moment in Nederland voorkomen. Op basis van de beschikbare gegevens van afgelopen week geeft dit onderstaand beeld ⬇️ Inschatting dat de toename van de omnikronvariant zal toenem
5/8 Als we inzoomen op de huidige sitatie is er nog vrijwel geen Omikron in Nederland gevonden. Doordat de #OmikronVariant zich snel verspreidt verwachten we dat deze variant binnen enkele weken de meest voorkomende (dominante) variant is. Omnikronvariant wordt dominanter en de deltavariant zal afne
6/8 Jaap van Dissel lichtte toe waarom het zo belangrijk is dat de #BoosterVaccinaties snel gezet worden. Hiervoor gebruikte hij gegevens en grafieken van de UK Health Security Agency assets.publishing.service.gov.uk/government/upl…
7/8 In deze figuur is te zien dat twee vaccinaties met AstraZenica geen bescherming bieden tegen ziekte door de #OmikronVariant. Dat wil niet zeggen dat er geen bescherming is tegen ziekenhuisopname.⬇️
8/9 In de figuur is ook te zien dat de bescherming tegen ziekte tot ongeveer 80% stijgt na een booster⬇️
9/9 We moeten nog heel veel leren over de #OmikronVariant. De komende dagen en weken komt er steeds meer informatie beschikbaar. Dit volgen we op de voet.
Wil je de technische briefing terugkijken?
➡️ debatgemist.tweedekamer.nl/node/26937

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with RIVM

RIVM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rivm

16 Dec
Wat is het effect van het coronavaccin tijdens de zwangerschap, op je vruchtbaarheid en als je borstvoeding geeft? Gynaecoloog Sam Schoenmakers van het @ErasmusMC geeft antwoord op 7 veelgestelde vragen 🎥 ⬇️🧵
2/9 Als je #zwanger bent, ben je dan extra kwetsbaar voor het #coronavirus? 🦠
3/9 Wat gebeurt er precies met de #placenta door het coronavirus?
Read 9 tweets
15 Dec
#Ventileren is het continu verversen van lucht binnen. Dit verkleint de kans om ziek te worden door zwevende virusdeeltjes over grotere afstand. Wij berekenden het effect van meerdere ventilatiehoeveelheden op aerogene overdracht van het #coronavirus. Collega Alvin legt uit. ⬇️🧵
2/8 Wat is een aerogene overdracht?
Aerogene overdracht is als iemand besmet raakt door het inademen van virusdeeltjes in hele kleine druppels die voor langere tijd in een grote ruimte in de lucht zweven. Besmetting vindt dan dus niet dichtbij de besmettelijke persoon plaats.
3/8 Wat is onderzocht?
Wij berekenden het effect van ventilatie op de aerogene overdracht van het coronavirus voor verschillende soorten ruimtes. Hoeveel mensen worden ziek als er iemand met #COVID19 is. We keken bv naar een nachtclub, klaslokaal, concertzaal en kantoorruimte.
Read 9 tweets
3 Dec
Hoe zit het met het aantal gevaccineerden en ongevaccineerden in het ziekenhuis? Aan de hand van deze afbeeldingen leggen we het uit. 🧵
2/7 Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we beschermd zijn tegen het #coronavirus. Van alle 18-plussers heeft nu naar schatting 88,7% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 85,2% volledig gevaccineerd.
3/7 Een #vaccinatie beschermt goed tegen ziekenhuisopnames. Bij een klein deel van de mensen werkt vaccinatie minder goed tegen ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld doordat zij onderliggende ziektes hebben of bepaalde medicijnen gebruiken. rivm.nl/covid-19-vacci…
Read 7 tweets
3 Dec
Vanaf vandaag is het testadvies aangepast. Met milde klachten kun je nu ook kiezen voor een zelftest, maar je kunt je ook nog steeds laten testen bij de GGD. We leggen uit waarom. ⬇️🧵
2/6 Uit onderzoek is gebleken dat #zelftesten bij mensen met klachten goed presteren. Mensen die klachten hebben, kunnen zich daarom nu laten testen bij de GGD óf ervoor kiezen een zelftest te doen. 🎥⬇️
3/6 Het beleid rondom #testen is aangepast. Colene Zomer, Onderzoeker Corona Gedragsunit, licht toe: ”Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen met coronagerelateerde klachten een zelftest beschikbaar hebben, zij vaker en eerder een zelftest doen”. 🎥⬇️
Read 6 tweets
2 Dec
De omikronvariant van het #coronavirus duikt op steeds meer plekken in de wereld op. We volgen de verspreiding van deze variant in Nederland op de voet. Maar wat weten we eigenlijk (nog niet) over de #omikronvariant?🧵
2/7 Wat weten we over de #omikronvariant?🎥
3/7 Wat maakt de #omikronvariant anders dan eerdere varianten?🎥
Read 7 tweets
1 Dec
1/12 Vandaag gaf Jaap van Dissel in een #technischebriefing een update over het #coronavirus. Hij vertelde over de actuele stand van zaken van de epidemie, de coronavariant #omikron en de berekeningen van de mogelijke effectiviteit van de basisregels.🧵 Image
2/12 De laatste 7 dagen nam het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag met 1% toe. Deze toename was in de weken daarvoor veel groter. Ook de toename van het aantal #ziekenhuisopnames stabiliseert. Een eerste lichtpuntje.
3/12 De cijfers vlakken af, maar op een hoog niveau. Dit is niet genoeg om de belasting in #ziekenhuizen en op de IC’s op korte termijn terug te dringen. Het is belangrijk dat de stabilisatie de komende tijd doorzet in een daling van de opnames in het ziekenhuis en op de IC.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(