RIVM Profile picture
1 Dec, 12 tweets, 4 min read
1/12 Vandaag gaf Jaap van Dissel in een #technischebriefing een update over het #coronavirus. Hij vertelde over de actuele stand van zaken van de epidemie, de coronavariant #omikron en de berekeningen van de mogelijke effectiviteit van de basisregels.🧵 Image
2/12 De laatste 7 dagen nam het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag met 1% toe. Deze toename was in de weken daarvoor veel groter. Ook de toename van het aantal #ziekenhuisopnames stabiliseert. Een eerste lichtpuntje.
3/12 De cijfers vlakken af, maar op een hoog niveau. Dit is niet genoeg om de belasting in #ziekenhuizen en op de IC’s op korte termijn terug te dringen. Het is belangrijk dat de stabilisatie de komende tijd doorzet in een daling van de opnames in het ziekenhuis en op de IC.
4/12 De vertaling van het aantal meldingen naar opnames in het ziekenhuis en IC is ingewikkeld. Dit komt onder andere omdat meer kinderen getest worden. Met het aangepaste ‘snottebellenbeleid’ verwachten wij dat dit verder toeneemt.
5/12 Ook het gebruik van #zelftesten neemt toe. Daarvan is alleen bekend welk deel van de mensen na een positieve zelftest bij de GGD ook een positieve testuitslag krijgt. Hoeveel mensen een negatieve uitslag hebben na een zelftest is niet bekend.
6/12 Donderdag 25 november kwam de eerste melding van de nieuwe #omikronvariant vanuit Zuid-Afrika. In bepaalde gebieden daar zagen ze het aantal herinfecties toenemen. Onderzoek wees uit dat het daarbij om een nieuwe virusvariant ging.
7/12 In Nederland zijn uit Zuid-Afrika terugkerende passagiers getest. 14 mensen bleken de omikronvariant te hebben. Daarnaast vonden wij de variant ook in twee testmonsters die eerder in november waren afgenomen.
8/12 De mensen uit het vliegtuig hadden allemaal een iets andere virusstam. Zij hebben het #virus dus los van elkaar opgelopen. Dat betekent dat er al verspreiding van deze variant moet zijn geweest in zuidelijk Afrika en dat het virus al langere tijd rondgaat.
9/12 Wij hebben berekend wat het mogelijke effect van de basisregels is op het terugdringen van de verspreiding van het virus (deltavariant) van het ene huishouden naar het andere. De basisregels isolatie, quarantaine en 1,5 m afstand brengen het reproductiegetal omlaag.
10/12 Bij een bevolking met veel gevaccineerden zou het R-getal met de deltavariant zonder maatregelen 1,5 zijn. Als iemand in een huishouden bij een positieve test meteen thuisblijft en in isolatie gaat, brengt dit het R-getal omlaag naar 0,9.
11/12 Als de rest van het huishouden dan ook in #quarantaine gaat, daalt het r-getal naar 0,8. Als de huisgenoten daarnaast ook 1,5 meter afstand houden van mensen buiten het huishouden, daalt het getal verder naar 0,5.
12/12 Wil je de presentaties van Jaap van Dissel en andere sprekers teruglezen? Dat kan via de website van de Tweede Kamer: ➡️tweedekamer.nl/debat_en_verga…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with RIVM

RIVM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rivm

3 Dec
Hoe zit het met het aantal gevaccineerden en ongevaccineerden in het ziekenhuis? Aan de hand van deze afbeeldingen leggen we het uit. 🧵 Image
2/7 Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we beschermd zijn tegen het #coronavirus. Van alle 18-plussers heeft nu naar schatting 88,7% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 85,2% volledig gevaccineerd.
3/7 Een #vaccinatie beschermt goed tegen ziekenhuisopnames. Bij een klein deel van de mensen werkt vaccinatie minder goed tegen ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld doordat zij onderliggende ziektes hebben of bepaalde medicijnen gebruiken. rivm.nl/covid-19-vacci…
Read 7 tweets
3 Dec
Vanaf vandaag is het testadvies aangepast. Met milde klachten kun je nu ook kiezen voor een zelftest, maar je kunt je ook nog steeds laten testen bij de GGD. We leggen uit waarom. ⬇️🧵
2/6 Uit onderzoek is gebleken dat #zelftesten bij mensen met klachten goed presteren. Mensen die klachten hebben, kunnen zich daarom nu laten testen bij de GGD óf ervoor kiezen een zelftest te doen. 🎥⬇️
3/6 Het beleid rondom #testen is aangepast. Colene Zomer, Onderzoeker Corona Gedragsunit, licht toe: ”Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen met coronagerelateerde klachten een zelftest beschikbaar hebben, zij vaker en eerder een zelftest doen”. 🎥⬇️
Read 6 tweets
2 Dec
De omikronvariant van het #coronavirus duikt op steeds meer plekken in de wereld op. We volgen de verspreiding van deze variant in Nederland op de voet. Maar wat weten we eigenlijk (nog niet) over de #omikronvariant?🧵
2/7 Wat weten we over de #omikronvariant?🎥
3/7 Wat maakt de #omikronvariant anders dan eerdere varianten?🎥
Read 7 tweets
7 Oct
Kan je na #vaccinatie nog andere mensen #besmetten en wie-besmet-wie? Wij leggen het uit. 🧵⬇️
2/10 Coronavaccinatie beschermt voor 95% tegen ziekenhuisopname (bit.ly/38gqerN). De kans dat je besmet raakt na volledige vaccinatie is veel kleiner (bit.ly/3lhjlO2). Als je na #vaccinatie toch besmet wordt, dan word je meestal niet of maar een beetje ziek.
3/10 Wij onderzoeken hoe goed de #coronavaccins beschermen. Een van de dingen waar we naar kijken, is bijvoorbeeld informatie uit het bron- en contactonderzoek van @GGDGHORNL om te kijken wie-wie besmet.
Read 10 tweets
2 Apr
Dit draadje gaat over #zelftesten op #corona die je thuis kunt doen. Waar zijn ze voor bedoeld? Hoe betrouwbaar zijn ze? En waar moet je op letten?👇
2/11 Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten. Als extra, om besmettelijke personen te vinden die anders niet gevonden zouden worden en om verdere verspreiding te voorkomen.
3/11 Een zelftest geeft geen zekerheid dat je geen corona hebt. Heb je klachten? Maak een afspraak bij coronatest.nl of telefonisch via 0800-1202.
Read 11 tweets
9 Dec 20
Vanaf 1 december zijn de regels voor #quarantaine voor #COVID19 anders. Je kunt je nu tijdens quarantaine ook zonder klachten laten #testen. In dit draadje leggen we uit hoe het zit 👇
2/6 Wanneer in #quarantaine?

Als een van je huisgenoten #COVID19 heeft, je nauw contact hebt gehad met iemand die COVID-19 heeft óf je een melding kreeg via de CoronaMelder-app ga je in quarantaine. Zie ook: bit.ly/371RV7T
3/6: Testen bij (geen) klachten

Heb je klachten? Maak een afspraak en laat je #testen. Heb je geen klachten? Maak een testafspraak voor een test op óf na de vijfde dag na het laatste risicovolle contact.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(