De onderzoeksjournalist @g900ap Robert van de Noorda bracht aan het licht dat de VN rapporteur ⁦@NilsMelzer⁩ zich bij zijn oordeel van het wat hij noemde politiegeweld baseerde op wel zeer dubieuze bronnen.
@Visegrad24 propagandaorgaan Orban bnr.nl/nieuws/binnenl…
De bron van VN rapporteur @NilsMelzer is wel erg dik met de uiterst rechtse premier van Hongarije Orban.
Robert van der Noordaa. Met twee aa’s. Excuus. Slordig van mij.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with DrJH

DrJH Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GJHAmsterdam

5 Jan
Het wordt tijd dat Nederland de naïviteit over de #coronaprotesten gaat afleggen.
De aanval op de Nederlandse @Politie door de VN-rapporteur Nils Melzer past in het geopolitiek spel van Rusland en China.
Er is dringend een strategie nodig van het kabinet.
parool.nl/nieuws/nederla…
Men moet er ook van uitgaan dat veel van de accounts die zich uitspreken over deze kwestie in feite Russische trollen zijn die zijn ontworpen om onenigheid te veroorzaken in Nederland en andere westerse landen.
Aldus @HillelNeuer van @UNWatch Image
Nils Melzer baseerde zich bij zijn tweet over het vermeend gewelddadig optreden op een tweet van Visigrad24.
Het account suggereert spreekbuis te zijn voor de vier Visegrad landen (Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije).
Maar is het niet. Image
Read 9 tweets
4 Jan
Het @RTLnieuws stelde de vraag of de "legerveteranen"in uniform mogen demonstreren.
Het antwoord was dat het strafrechtelijk niet eenduidig is.
Artikel 435a komt nog het dichtst in de buurt.
Maar de ordetroepen zouden wel in strijd kunnen zijn met de Wet op de Weerkorpsen.
🧵 Image
'In het Gelid voor Vrijheid' (IHGVV).In die hoedanigheid treden de "veteranen"op.
Artikel 1 van de Wet op de Weerkorpsen verbiedt "weerkorpsen tot stand te brengen, daarvan deel uit te maken of deze te steunen". Image
Juist het georganiseerde en permanente karakter van de veteranen 'In het Gelid voor Vrijheid' (IHGVV) zou wel eens strijdig kunnen zijn met de strafrecht-bepaling in de Wet op de Weerkorpsen ImageImageImage
Read 9 tweets
4 Jan
Het #Coronaprotest loopt steeds meer uit de hand.
Analyse in @volkskrant van @Harokraak.
Het zijn vooral de onaangekondigde demonstraties die een probleem vormen.
En het geweld dat door een deel van de protesterenden wordt gebruikt.
Het doet mij denken aan 30 mei 1980 ImageImage
Ik was in 1980 Raadslid in Amsterdam en lid van de vertrouwelijke commissie Openbare Orde.
Op 28 april briefden burgemeester Polak, de Hoofdofficier van Justitie en de Hoofdcommissaris van Politie de commissie
Zorg was een onaangekondigde demonstratie.
Kroningsdag. ImageImage
Hoe uit de impasse te komen?
Het ebt niet vanzelf weg.
Een onaantrekkelijk, maar mogelijk noodzakelijk middel is het afgrendelen van de stad.
En opsporing, vervolging en civiele procedure tegen de raddraaiers.
De nieuwe minister @ministerieJenV @DilanYesilgoz is aan zet. ImageImage
Read 4 tweets
2 Jan
"𝘞𝘪𝘫 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘨𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘪𝘵 𝘰𝘯𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘰𝘱𝘴𝘱𝘰𝘳𝘦𝘯, 𝘷𝘦𝘳𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘴𝘭𝘶𝘪𝘵𝘦𝘯"
aldus #fvd kamerlid Gideon van Meijeren bij de protesten op en rond het #Museumplein.
Het fascisme anno 2022.
Nadat de NSB in 1945 roemloos ten onder ging zit er weer een volwaardige fascistische in de Tweede Kamer.
FvD van:
Thierry Baudet,
Gideon van Meijeren,
Freek Jansen,
Pepijn van Houwelingen
Op basis van 10 kenmerken van het hedendaags fascisme zal ik dat aantonen.
Benito Mussolini gebruikte de term fasci in 1919 om er de naam van zijn nieuwe politieke beweging mee aan te duiden. De fascisten waren fel nationalistisch, tegen de liberale staat en tegen de democratie, antisocialistisch en anticommunistisch.
Read 23 tweets
20 Nov 21
In de (sociale) media wordt de indruk gewekt dat strengere #coronamaatregelen voor #antivaxxers leidt tot een tweedeling.
Dat beeld klopt niet.
De overgrote meerderheid van de tegenstanders van vaccinatie zo bewees @EenVandaag bestaat uit principiële weigeraars.
Draadje
Er zijn vier categorieën mensen die niet gevaccineerd zijn.
1. De mensen die om medische reden niet gevaccineerd 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 worden (klein)
2. De onwetenden. Ouderen, veel allochtonen. (slinkend)
3. De angstigen/twijfelaars (slinkend)
4. De gemotiveerde tegenstanders (groot)
.@EenVandaag spreekt over de principiële antivaxer
Dit is de grootste, meest overtuigde en meest onverzettelijke groep ongevaccineerden (70%)). Deze ongevaccineerden geven aan zich zeker niet te laten inenten en laten dus geen opening meer om overgehaald te worden.
Read 15 tweets
19 Nov 21
Hoe mensen er toch bij komen dat Jort Kelder promotor is van Thierry Baudet.
Jort Kelder kent de leider van Forum niet eens.
1
Hoe mensen er toch bij komen dat Jort Kelder promotor is van Thierry Baudet.
Jort Kelder kent de leider van Forum niet eens.
2
Hoe mensen er toch bij komen dat Jort Kelder promotor is van Thierry Baudet.
Jort Kelder kent de leider van Forum niet eens.
3
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(