Снага и подухват једног храброг појединца @DjokerNole могу да нам дају и храбрости и наде. Постаје све очигледније да "слободни свет" све брже пада у тиранију. Када се пошаст тираније појави наша је дужност да укажемо на то. ⬇️ /1
Многи неће препознати да смо се запутили у том опасном смеру јер тиранија зна да се лукаво маскира добрим делима па тако они који причају против ње често буду дочекани негодовањем и поругом, као што је случај са нашим храбрим братом @DjokerNole. ⬇️ /2
Лако се ометемо модерним друштвом и по правилу лако заборавимо историјске лекције. Када се нечија лична слобода или избор окрњи онда смо сви изгубили. Taква пракса је морално и уставно погрешна. Од велике је важности да заштитимо личну сувреност или ризикујемо да изгубимо све. /3
The strength and actions of one brave individual, @DjokerNole can give us hope and courage. It is becoming increasingly evident the ‘free world’ is accelerating down a path of tyranny. When tyranny shows it’s ugly face then it is our duty to speak out. ⬇️/1
Many will not recognise we are heading down this dangerous path since tyranny has a cunning way of disguising itself as an act of good, therefore, those who speak out are often met with disapproval and outrage, as is the case of our brave brother @DjokerNole. ⬇️/2
We have become distracted in our modern society, as a result we can easily forget the telling lessons of history. ⬇️/3
When ones individual freedom of choice is compromised then this is both morally and constitutionally wrong. It is paramount we protect our individual sovereignty or we risk losing everything. /4

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Филип Карађорђевић

Филип Карађорђевић Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PrincFilip1

24 Mar 21
24. март 1999. остаће уписан као један од најмрачнијих тренутака у модерној историји, дан када је Међународна заједница пала на испиту зрелости, узела себи силу и ставила је изнад права, протов суверене земље оснивача УН, без одлуке СБ, по први пут у својој историји.

(1/5)⬇️⬇️⬇️
78 дана је НАТО алијанса, савез сачињен од најмоћнијих и најбогатијих земаља света, вршила агресију и делатност супротну намени њених оснивача, ударала свом својом силом на нашу земљу.

(2/5)⬇️
Никада пре у целокупној људској историји није било толике несразмере међу сукобљеним странама.
78 дана тукли су наш народ, истовремено предводећи копнену офанзиву на Косово и Метохију.

(3/5)⬇️
Read 5 tweets
23 Oct 20
Дистопијски романи су сав бес данашњег времена. Ево занимљивог цитата једног од најбољих аутора тог жанра, Џорџа Орвела из 1944. године ⬇️⬇️⬇️ (1/9)
”Функција краља у промовисању стабилности и деловању попут неке врсте ослонца у недемократском друштву је, наравно, очигледна. Али он такође има, или може да има, функцију да делује као отпусни вентил за опасне емоције. ⬇️ (2/9)
Француски новинар ми је једном рекао да је монархија једна од ствари која је спасила Британију од фашизма. Оно што је желео да каже је да људи данас, по свој прилици, не могу да живе без бубњева, застава и родољубивих парада...⬇️ (3/9)
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(