MiepjevVerkade Profile picture
Jan 20 4 tweets 2 min read
De relatie tussen Joris Demmink en Dick Willard, “de Haagse Kinderpooier,” die in 1991 werd vermoord. “Yvonne Keuls “stuurde hem met enige regelmaat weg voor de deur van het tehuis waar zij werkte omdat hij daar kinderen stond te ronselen. In dit interview bevestigd zij dat Dick
ontmoetingen tussen Demmink en Willard in een homosauna en een cafetaria. Bovendien beweren ze dat Demmink regelmatig minderjarige jongens ophaalde of naar zijn huis liet brengen.
Dick is de vader van de nog altijd spoorloos verdwenen Michelle Willard. @JDTVproducties

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with MiepjevVerkade

MiepjevVerkade Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @miepjev

Jan 22
OPEN BRIEF AAN DE @NOS OVER KINDERMISBRUIK EN MENSENHANDEL. Zoals u weet werd op 4 oktober 2012 (14.00 u lokale tijd) in de Verenigde Staten een hoorzitting gehouden van de Helsinki Commissie onder leiding van congreslid Chris Smith in Washington
Nederland is internationaal gezien een belangrijke en daarmee dus zeer kwalijke rol speelt in de internationale mensenhandel en kindermisbruik. De hoorzitting komt onder meer de rol van #Demmink aan bod die van 2002 tot november 2012 secretaris-generaal van het @ministerieJenV
Het nalaten van berichtgeving hierover heeft de consequentie dat de mensenhandel en het kindermisbruik vrijelijk door kunnen gaan in Nederland. Ik wil hierbij dan ook een beroep doen op het persoonlijke geweten en de
Read 16 tweets
Jan 22
Tóch een onderzoek naar ritueel misbruik in Nederland #commissie #Hulsenbek Image
Commissie Hulsenbek. de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, LEBZ. Die wil vooral ‘onjuiste beschuldigingen van seksueel misbruik herkennen om onterecht beschuldigden te beschermen tegen vervolging’ en neemt daarmee volgens critici de slachtoffers niet serieus.
Read 4 tweets
Jan 21
Ali B en Breghje Kommers hebben stiekem hun relatie verbroken’
De vrouw van B schijnt het pand te hebben verlaten, aangezien ze geen toegang meer heeft tot zijn bankrekeningen. Dat betekent in grote mensen taal een scheiding.
Read 4 tweets
Jan 20
#esccort-#koning Martin van der Slikke
Van der Slikke begaf zich eind jaren tachtig in Amsterdam in de escortbranche. Hij heeft zich er altijd op laten voorstaan dat hij slechts 'exclusieve modellen' in zijn 'stal' heeft en de groten der aarde - staatshoofden, sjeiks
- tot zijn clientèle mag rekenen, soms ondanks 'bizarre slaapkamerwensen'. Rekeningen kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. De 77-jarige Jan S. Is ook aangehouden, ooit gastheer van Yab Yum.
Read 6 tweets
Jan 20
Journalist die schreef over #Demminkaffaire overleden.
Fred de Brouwer (58) was in 2003 auteur van de eerste artikelen in de GayKrant en Panorama over Joris Demmink, voormalig secretaris-generaal (SG) van Justitie en momenteel verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar kindermisbruik.
De Brouwer, schreef in 2003 in samenwerking met de Gay Krant een aantal artikelen over jongensprostitutie in het Eindhovense Anne Frank Plantsoen. Daarin kwam naar voren dat er mogelijk topambtenaren bij waren betrokken.
Read 13 tweets
Jan 18
het afscheidsfeest van #Demmink op 31 oktober j.l. #journalisten aanwezig op het #Binnenhof #Doofpot #Wiechel #overheid #justitie Image
EXCLUSIEF: BLACKLIST JORIS DEMMINK👇👇👇👇👇👇👇 ImageImageImage
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(