Leon Cizelj Profile picture
Mar 4 11 tweets 3 min read
Vse kaže, da je jedrska elektrarna #Zaporizhzhya v nočnem napadu utrpela manjše poškodbe. Še vedno je v rokah Ukrajine, ena izmed 6 enot deluje, sevanje v okolici ni povečano.

Razmere spremljam in se bom še oglasil

Sledi kratka nit o jedrskih elektrarnah med vojaškim napadom
Zelo pomembno:
Jedrski reaktorji v jedrskih elektrarnah v nobenem primeru ne morejo postati jedrske bombe.
Nenameren napad (izstrelki zgrešijo pravi cilj in zadenejo jedrsko elektrarno) elektrarno lahko poškodujejo, reaktorja pa zelo verjetno ne bodo. Reaktorji so namreč nameščeni v “bunkerjih”, torej nekajkrat obdani z meter ali več debelimi plasteh armiranega betona.
Reaktorji so v “bunkerjih” predvsem zaradi zaščite osebja pred sevanjem med normalnim obratovanjem. Seveda pa zelo prav pridejo tudi med potresi in morebitnimi padci letal, ki sodijo med predvidene obremenitve “bunkerjev” in jih bunkerji lahko prenesejo.
Zelo važno: Za težje poškodbe reaktorjev in morebitne izpuste radioaktivnih snovi v okolico je potreben NAMEREN, USMERJEN in INTENZIVEN vojaški napad.
Ukrajinska uprava za jedrsko varnost žal poroča, da je ruska vojska prevzela nadzor, z elektrarno upravlja ukrajinska posadka.
snriu.gov.ua/en/news/update…
Ukrajinska uprava za jedrsko varnost sporoča, da je ruska vojska žal prevzela nadzor; z elektrarno še vedno upravlja ukrajinska posadka.Zelo verjetno to tudi pomeni, da vsaj zaenkrat ne bo večjih poškodb elektrarne.
Zelo pomembno: jedrske bombe ubijajo predvsem z vročino in udarnim valom. Zelo podobno, kot klasične bombe.
Radioaktivno sevanje je pomemben stranski učinek, a v primerjavi s sproščeno toploto in udarnim valom predstavlja zelo majhno tveganje.
Reaktorji v Zaporožju (VVER-1000 en.wikipedia.org/wiki/VVER#VVER…) so sicer ruske proizvodnje, a povsem drugačni in bistveno bolj odporni, kot so bili v Černobilu (RBMK sl.wikipedia.org/wiki/Reaktor_R…).
Rusi so bili pred vojno tudi daleč največji izvozniki jedrskih elektrarn. Njihov vojaški napad na jedrsko elektrarno je zato mogoče primerjati tudi s prodajalcem avtomobila, ki vam avto najprej proda, nato pa vam po nekaj tednih pride na vaše dvorišče prerezat gume.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Leon Cizelj

Leon Cizelj Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Cizelj

Oct 27, 2020
@D_Jasmina @sledilnik Po mojem menju je podatkov za zgodnje zaznavanje opozorilnih znakov (povsem!) dovolj. Iz zgodovine naših napovedi:
»hodimo po robu« 16.7.2020 r4.ijs.si/COVID19a160720…
⬇️⬇️⬇️
@D_Jasmina @sledilnik "epidemija nam morebiti uhaja" 22.7.2020: r4.ijs.si/COVID19a220720…

20.7. je bilo pozitivnih testov okoli 20/dan
⬇️⬇️⬇️
@D_Jasmina @sledilnik Ključni problem torej ni dostopnost podatkov (hvala @sledilnik 🙌)

Tudi ne v postopni krepitvi ukrepov, ki je poskušala kolikor toliko nežno prepričati ljudi, da gre zares, in da je nujna samozaščitna drža.

⬇️⬇️⬇️
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(