Päivän #julkisuuslaki'kimara:

Ennen kuin komissio aloitti EU Pilotin #etämyynti'stä, se oli yhteydessä Suomen viranomaisiin 12/2019. STM salasi kaikki tähän liittyvät asiakirjat JulkL 24.1 2 mom nojalla (kansainvälisten suhteiden vaarantaminen). Komissio vastusti julkaisua. 1/n
Pyysin asianosaisen oikeuteen vedoten komissiolta asiakirjaa. DG GROW -pääosaston pääjohtaja vastasi, että asiakirja liittyy tutkintaan mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta, ja komissio haluaa suojata tutkinnan tarkoitusta. Asiakirjaa ei voi julkistaa edes osittain. 2/n
Kuitenkin syksyllä 2020 Iltalehdessä esitettiin STM:n virkamiehen suulla tietoja , jotka mahdollisesti perustuvat salattuihin asiakirjoihin.

Pyysin oikeuskanslerinvirastoa selvittämään, oliko mahdollisesti ministeriöstä "lirvahtanut" julkisuuteen salattuja tietoja. 3/n
Pyysin myös oikeuskanslerinvirastoa selvittämään, että mikäli tiedot eivät olisi salatuista asiakirjoista peräisin (eli totta), olisivatko tiedot mahdollisesti virkamiehen esittämää virheellistä spekulaatiota komission toimista. 4/n
Oikeuskanslerinviraston ratkaisu tuli tänään:

1) Viranomainen voi samanaikaisesti salata asiakirjoja kansalaiselta JulkL 24.1 2 momentin nojalla, ja esittää näistä salatuista asiakirjoista tietoja julkisuudessa JulkL 20 §:n nojalla.

Tämä oli kieltämättä minulle uutta. 5/n
2) Oikeuskanslerinvirasto katsoo, ettei komission kirjelmä ole EU Pilotin tai rikkomusmenettelyn kaltainen tutkintamenettely, koska kirjeessä mm. esitetään kohteliaita ilmaisuja. OKV:llä ei kertomansa mukaan ole mahdollisuutta selvittää komission käsitystä asiassa. 6/n
Tässä kohtaa huomautan, että OKV:n käytössä oli toimittamani DG GROW -pääosaston korkeimman virkamiehen laatima kirje, jossa kirjelmä STM:lle yksiselitteisesti katsotaan osaksi tutkintamenettelyä, ja jonka tarkoituksen suojaamiseksi asiakirja olisi kokonaan salattava. 7/n
Vastoin DG GROW:n pääjohtajan lausumaa, OKV päätyy katsomaan, että kyseessä on vain alustavaa tietojen hankintaa. Tosin heti perään OKV kysyy retorisesti, että miksi komissio olisi kiinnostunut alkoholilain muuttamisesta, ellei laki olisi EU-oikeudellisesti ongelmallinen... 8/n
OKV möhlii EU-oikeuden kanssa: viitataan EU Pilotia koskevaan EU-tuomioistuimen ratkaisuun C-562/14 P ja todetaan, ettei asiakirja ole EU Pilotin osa eikä sit olsa tutkintamenettelyä.

Tutkintamenettelyt määritellään todellisuudessa EU-oikeudessa laveasti, mm. C-331/15 P 👇 9/n
(Huomautan toistamiseen, että EU-komission DG GROW -pääosaston pääjohtaja oli kirjallisesti vahvistanut, että kirjelmä on osa tutkintaa mahdollisesta EU-oikeuden rikkomisesta, eikä ollut poissuljettu, etteikö asia jouduttaisi ratkaisemaan EU-tuomioistuimessa.) 10/n
Näin ollen tämä arpa ei voittanut. Se ei sinänsä yllättänyt, mutta perustelut ovat mielestäni aika huteralla pohjalla:

1) Pidän erityisen outona Schrödingerin julkisuusperiaatetta, jonka mukaan asiakirja voi olla samaan aikaan salattu ja julkinen.

11/n
2) Oudoksuttaa, että tutkintamenettelyn määritelmä haettiin väärästä oikeustapauksesta, eikä komission korkean virkamiehen kirje riittänyt todisteeksi, että komissio suoritti tutkintamenettelyä. Sen sijaan OKV haki komission kirjeelle merkityksen kohteliaisuusfraaseista. 12/12
Totean selvyyden vuoksi, ettei tämä ollut aprillipila.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rikhard Sjöberg

Rikhard Sjöberg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RikhardSjoberg

Jan 10
Sain STM:stä 16.1.2019 päivätyn #etämyynti'esityksen, joka perustuu hallitusneuvoksen tapaamiseen kommission kanssa Brysselissä 6.12.2018, ja joka esiteltiin silloiselle vastuuministeri Saarikolle. Hieman tämän jälkeen, 24.2.2019, STM perui ilmoittamansa lakiluonnoksen. 🧵👇
Ensimmäisellä ja toisella kalvolla lauletaan jo (turhankin) tutuksi tullutta laulua: STM kuvittelee, että @oikeuskansleri olisi antanut vihreää valoa selventää lain tulkintaa viemällä etämyyjiä tuomioistuimeen. Kolmannen kalvon mukaan tämä sama viisu on veisattu Brysselissäkin.
Ja Brysselistä puheen ollen. Hallitusneuvos oli ollut tapaamassa komission DG GROW pääosaston silloisen B2-yksikön vetäjä Casellaa. B2-yksikkö vastasi notifiointiprosessista, muttei tavaroiden vapaan liikkuvuuden substanssikysymyksistä. Siitä vastasi B1-yksikkö, jota veti Ingels.
Read 18 tweets
Jan 9
Tikulla silmään, joka vanhoja muistelee. Silläkin uhalla voimme tunnelmoida @hsfi’n pääkirjoitusta 22.10.2017. #etämyynti

Tämä on siitä mielenkiintoinen, että kun STM panttasi komission murskalausuntoa lainvastaisesti hs.fi/talous/art-200…, ei mediallakaan ollut siitä tietoa.
Eikä siinä kaikki. Mielipideosastolla meille tähdennettiin 26.10.2017, että EU jo on hyväksynyt etämyyntikiellon. Tässäkään vaiheessa ei komission murskalausunnosta kerrottu, eikä sitä ollut ilmeisesti ministeriöstä annettu edelleenkään medialle.
Lakeja ei tieteenkään säädetä Hesarin pääkirjoitus- tai mielipidepalstoilla, vaan eduskunnassa.

Siihen nähden onkin perin outoa, että seuraavana päivänä, 27.10.2017, virkamies antoi kirjallisesti perustuslakivaliokunnan ymmärtää, ettei komission lausuntoa tarvitse noudattaa.
Read 6 tweets
Oct 5, 2021
KOKOUSMUISTIINPANOT
(JulkL 5.3 § 2 k)

24.10.2019
Alkoholijuomien luvattoman myynnin valvonnan toimeenpano

pj. Kirsi Varhila,
paikalla 12 muuta henkilöä @STM_Uutiset, @ValviraAlkoholi, @SuomenTulli ja @HelsinkiPoliisi'sta.

Hiuksia nostattava🧵aiheena #etämyynti (1/5) 👇
Tässä ensimmäistä kertaa @STM_Uutiset myöntää, ettei Alkotaxi/Visnapuu -tapaus KKO:ssa kata kaikkea etämyyntiä:

"joistakin, mutta ei kaikista, ulkomaalaisten myyjien toimintatavoista on nyt korkeimman oikeuden ja myös EUT:n oikeuskäytäntöä"
STM:n tavoitteena ei ollut venyttää Alkotaxi-tapausta, vaan viedä muunlaista toimintaa oikeuteen:

"oikeustila täsmentyisi saattamalla oikeuslaitoksen käsiteltäväksi ensisijaisesti toimintaa, jossa [...] myyjä järjestää ostajalle alkoholijuomien kuljetusmahdollisuuden ulkomailta"
Read 14 tweets
Mar 25, 2021
Kolmas kanteluni, suomalaisesta "elintarvikeliikkeestä" otettiin työn alle.

Vaatimus siitä, että viinintuottajien pitäisi #etämyynti-mallin sijaan etabloitua Suomeen tukkumyyntiluvalla myymään tuotteitaan tilausvalikoiman kautta Alkon verkkokaupassa menee EU-komission syyniin.
Kantelua työstetään sisämarkkinoiden pääosastolla (DG GROW), mutta G1 -osastolla, joka valvoo julkisia hankintoja.

Saattaa olla aika kuumat oltavat, mikäli tilausvalikoiman menettelyt eivät täytä EU:n hankintalainsäädäntöä. Ruotsissa apteekkimonopoli kaatui juuri siihen v.2005.
Lyhyesti kuvattuna ongelma on se, että tilausvalikoimaan ei voi tarjota tuotteita toisesta jäsenvaltiosta, vaan esimerkiksi viinintuottajan täytyisi etabloitua Suomeen ja varastoida tuotteet täällä. Lisäksi vaaditaan tukkumyyntilupa, jota eivät kotimaiset tuottajat tarvitse.
Read 8 tweets
Mar 24, 2021
Tänään julkaistu @viinilehti'n kannanotto #etämyynti'sotkuun: viinilehti.fi/2021/03/alkoho…

Keturalleen menneistä @ValviraAlkoholi'n rikosilmoituksista sen verran, että syyttäjän päätöksissä mainitaan ETÄMYYNNIN epäselvä oikeustila & EU Pilot. Ei siis _vähittäismyynnin_ epäselvyys. Image
Tutkintapyynnössä ei hiiskuta etämyynnistä, vaan on pyydetty selvittämään, ovatko ulkomaiset yhtiöt myyneet, välittäneet tai muutoin toiselle luovuttaneet alkoholijuomaa Suomessa, eli harjoittaneet lainvastaista vähittäismyyntiä. Syyttäjä arvioi kuitenkin asian _etämyynniksi_. Image
Miksi tuo "etämyynti" on myrkkyä @STM_Uutiset'lle ja @ValviraAlkoholi'lle? Sen takia, että Alkotaxi-tapaus koski nimenomaan VÄHITTÄISMYYNTIÄ Suomessa, sillä virolainen myyjä toi itse juomat maahan ja kuljetti Suomessa. Ei ollut etämyyntiä, kuten syyttäjä toimia nyt on kuvannut. Image
Read 7 tweets
Feb 9, 2021
EU Pilot -kirjelmän suomennos odotetaan saapuvaksi tällä viikolla, josta lähtee juoksemaan 70 päivän vastausaika.

Vastuuministeri @KristaKiuru’n pitää vastata ensi viikon perjantaihin (19.2.) mennessä tähän #etämyyntiä koskevaan kirjalliseen kysymykseen: eduskunta.fi/FI/vaski/Kysym…
Onko @tjleht ministeriltä tulossa ulostuloa EU Pilotiin? Tämä on vakava juttu, kun EU-komissio epäilee ministerin hallinnonalan rikkovan unionin oikeutta ja estävän tavaran liikkuvuutta. STM:n bunkkeripappa heittää kapuloita rattaisiin 440 miljoonalle EU-kansalaiselle! #etämyynti
Siellä on kuitenkin tätä aihetta jo kertaalleen käsitelty ensin elokuussa 2020...
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(