#Besmetting/ #infectie is anders dan #ziekte en gevaccineerde mensen kunnen alsnog besmet raken met SARS-CoV-2 (#corona). Dat heb je vast wel voorbij horen komen in al die twitterdiscussies vandaag de dag. Maar hoe zit dat nou? Een uitlegdraadje -> #coronavirus #laatjevaccineren
We worden dagelijks blootgesteld aan micro organismen, virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers. Maar we worden er niet elke keer ziek van. Dat betekent niet dat we niet her en der narigheid oppikken. Ons immuunsysteem helpt ons uit de brand. #coronavirus #laatjevaccineren
Als je ergens mee besmet/geïnfecteerd raakt dringt, in het geval van SARS-CoV-2 een virus, jouw cellen binnen. Je bent niet perse direct ziek of gaat ziek worden. Je immuunsysteem zal nl. mits het de indringer herkent aan het werk gaan. #coronavirus #laatjevaccineren
Doet het dat snel en effectief dan merk je weinig tot niets van die indringer. Je lichaam blokkeert de aanval en de boosdoener sterft een roemloze dood. Pas als het virus niet herkent wordt of de immuunreactie vertraagd is breekt er ellende uit. #coronavirus #laatjevaccineren
Dan spreken we over infectieziekte. Dan heeft de indringer zoveel schade aangebracht in de cellen van de gastheer, dat normaal functioneren verstoord wordt. Door die schade ontstaan er ontstekingen in ons lichaam en dan gaan wij ons beroerd voelen! #coronavirus #laatjevaccineren
Overigens werkt ons immuunsysteem dan hard door om de boosdoener te verslaan maar je bent in het beste geval echt wel even van de leg en in het slechtste geval… word je ernstig ziek of sterf je zelfs. Ons immuunsysteem is mooi maar niet onfeilbaar! #coronavirus #laatjevaccineren
So far het verschil tussen besmetting/infectie en ziekte. Maar waarom vaccineren als je toch nog besmet kunt raken en hoe kan dat überhaupt? Zijn de vaccins dan wel effectief? Antwoord: ja dat zijn ze. Dus laat je vaccineren en haal die booster! #coronavirus #laatjevaccineren
Net gevaccineerd, ben je beschermt tegen besmetting & ziekte. Die tegen besmetting zwakt gedurende de tijd af. Dat is normaal. Gebeurt altijd in ons lichaam. Als we alle antistoffen in ons bloed zouden houden zou het qua dikte op stroop gaan lijken. #coronavirus #laatjevaccineren
Je lichaam verliest de actieve afweer tegen besmetting maar op celniveau is de SARS-CoV-2 bouwtekening opgeslagen. Raak je besmet, dan wordt dit herkent en start je lichaam direct een afweerreactie. Gevolg: je wordt niet of minder ernstig ziek. #coronavirus #laatjevaccineren
Dat is ook de kracht van de vaccins. Je lichaam leert de bouwtekening van SARS-CoV-2 kennen zonder risico op ernstige ziekte. En de opgebouwde herkenning door die vaccins kan je leven redden als je daadwerkelijk besmet raakt met dat rottige virus. #coronavirus #laatjevaccineren
En natuurlijk biedt eerdere infectie ook bescherming maar die is veel minder robuust dan die van vaccins en je moet eerst ziek worden om hem op te bouwen met alle risico’s van dien! Waarom dat risico nemen als je het kunt oplossen met een prikje? #coronavirus #laatjevaccineren
Dus laat je niet gek maken. De vaccins werken en beschermen ons tot nu toe goed en bestrijden SARS-CoV-2 prima. Halen dus! #coronavirus #laatjevaccineren
@threadreaderapp unroll please
Toevoeging van een specialist 😅: We spreken van besmetting bij contact met het virus, dit is niet hetzelfde als een infectie, hiervan is pas sprake op het moment dat het pathogeen zich gaat delen (replicatie).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 🇺🇦✨Fenna✨🇺🇦

🇺🇦✨Fenna✨🇺🇦 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PostvanFenna

Apr 10
Debunk on the #pfizerdocuments . They mean nothing. I’ll tell you why. But first here is the link to the original paper:
phmpt.org/wp-content/upl…
If you read them, You will find 42.086 #notifications concerning possible side-effects and a checklist of possible adverse-effects which #Pfizer looks for in the trials (starts page 30)
These adverse-effects are different then side-effects. They haven’t happened, are only mentioned as things to look out for and prove that #Pfizer is thorough in their #testing and #research.
Read 16 tweets
Mar 29
Een #Pfizerpapers #debunk #draadje 🧵. Disclaimer: Ik ben geen arts of wetenschapper. Wel hulp uit deze hoek gehad. Waarom dan dit draadje? Simpel: er lijkt paniek over te zijn bij sommigen en dat vind ik zonde want ze zeggen vrij weinig. (1/12)
phmpt.org/wp-content/upl…
Dat lijkt op het oog mss niet zo. De papers bevatten nl. 42.086 meldingen van ‘bijwerkingen’. Daarnaast is er (v.a. pagina 30) een checklist voor fase 3 van de trials met zaken waarop tijdens deze periode gelet moet worden. Staan spooky dingen op maar maak je geen zorgen! (2/12)
Dit zijn geen meldingen, ook geen zaken die tijdens eerdere trials al voorgevallen zijn en het bewijst alleen maar dat in dit geval Pfizer strak op de bal zit qua testen. Die enge dingen daar kun je dus negeren. (3/12)
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(