Kære @MiePihl. Kan du uddybe, hvorfor "en gennemsnitlig stigning i erhvervsindkomsten på 0,6%" ved en "helt lige fordeling af eleverne, så elevsammensætningen er ens på tværs af skoler" "ikke er småpenge", som du skriver/henviser til i dag?
jyllands-posten.dk/debat/breve/EC…
#dkpol #skole
Jeg spørger, fordi en "helt lige fordeling af eleverne" vel vil kræve en ekstremt voldsom og hidtil uset regulering af danskernes liv. Det vil bl.a. stort set være umuligt at tillade danskerne selv at vælge bopæl.
Det håber jeg, at vi er enige om, på ingen måde vil gavne det danske samfund. Og at omkostningerne vil være mange, mange, mange gange højere end gevinsten på de 0,6%, som @fondenkraka og @KristianBinder finder.
Er tiltag, der skaber en "helt lige fordeling af eleverne", ikke meget lidt omkostningseffektive i forhold til rigtig meget andet, man kan gøre i grundskolen, for at løfte elevernes evner og fremtidige erhvervsindkomst?

For så er "lille" vel helt en korrekt beskrivelse.
PS: Her er konklusionen fra Kraka: kraka.dk/sites/default/…
Det er i øvrigt et interessant studie, @KristianBinder. Ved at udnytte "variationen i elevsammensætningen på den enkelte skole fra år til år" viser I bl.a., hvordan økonomer skelner korrelation fra kausalitet :-)

Måske skulle vi lave et afsnit til #Regelstaten om studiet?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jonas Herby CEPOS

Jonas Herby CEPOS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JonasHerby

Apr 20
@bjarkemoensted Jeg har hele tiden tænkt, at det er dit had til CEPOS, der fører til stupiditeten, fordi én fra CEPOS bare ikke *må* have ret. Men jeg er ikke psykolog, så hvad ved jeg.

Men nu, du åbenbart ikke fanger pointen, så lad mig hjælpe dig lidt... 👇🧵
@bjarkemoensted Her er en figur med kontakttallet. Jeg har indsat 1. februar efter bedste evne. Kontakttallet viser præcis samme pointe. Image
@bjarkemoensted Her er en figur med spildevandsmålinger. Igen har jeg indsat 1. februar. Og igen samme pointe (selvom det er sværere at se, når det kun er på ugebasis).

Hvis du ikke ved, hvad det er: lmgtfy.app/?q=spildevands… Image
Read 6 tweets
Apr 19
Læs først @politiken's leder i dag: politiken.dk/debat/ledere/a…

Se/hør dernæst @JMchangama forklare hvorfor ytringsfrihed er så vigtigt, selvom vi må tolerere, at det inkluderer "misinformation, had og propaganda":

#dkpol
Fun fact: England tillod nazistiske aviser og bøger under 2. Verdenskrig! Findes der en større tiltro til egne idéer? Og deres idéer vandt jo suverænt!
Personligt er jeg ikke nervøs. HVIS Twitter udvikler sig et sted fyldt med "misinformation, had og propaganda", vil kunderne hurtigt forlade butikken. For de færreste gider primært dén slags. Det er noget, vi accepterer, fordi der er så meget andet godt.
Read 5 tweets
Feb 19
1/n Denne figur sammenligner estimaterne fra de studier, vi har med i meta-analysen, med den "bagsiden af en konvolut"-beregning fra Lone Simonsen, som Jyllands-Posten bragte på forsiden for knap et år siden.

#dkpol #Covid19dk
Figuren viser, at det ikke er super vigtigt, om det sande estimat er -0,2%, -2% eller endog -35% (det højeste estimat blandt de inkluderede studier). I alle tilfælde er vi milevidt fra de 35.000....
...og ender samlet set med relativt få sparede liv (selvom 1,364 selvfølgelig er mange liv, er det jo trods alt beskedent ift. de 35.000 og de 50-60.000, der dør hvert år).
Read 4 tweets
Feb 8
1/n Går vores meta-studie imod 100 års evidens ift. epidemihåndtering? Ikke hvis man skal tro WHO.

Denne figur er fra notat udgivet af WHO i 2019 om effekten af NPI'er overfor epidemisk og pandemisk influenza.

Meget lav grad af evidens over hele linjen.

🧵
#dkpol #covid19dk
2/n Men hvis man ikke rigtig vidste, om det virkede, hvordan kunne modellerne fra Imperial Collge mv. så finde stå stor effekt?

Fordi modeller, der ikke er baseret på evidens, er baseret på antagelser. Og antager man, at nedlukninger virker, så virker de selvfølgelig. I modellen
3/n I vores meta-studie ser vi helt bort fra modelkørsler. Vi ser alene på empiriske studier. Altså forskere, der har set på data og undersøgt, om de viser tegn på en stor effekt af nedlukningerne.

Det samlede svar er nej. Jeg er selv overrasket over de 0,2%. Det *er* lavt.
Read 12 tweets
Feb 6
1/n @videnskabdk og @anneringgaard har en artikel, hvor Samir Bhatt fra Imperial College kritiserer vores meta-studie.

Men hvor troværdig er den kritik egentlig? Lad os se på det.
🧵
#dkpol #covid19dk #nedlukninger
2/n Samir Bhatt kritiserer bl.a., at vi bruger ordet "lockdown". "»Hvad betyder lockdowns egentlig? I Danmark og England har der jo været vidt forskellige tiltag, og nedlukningerne har været forskellige på forskellige tidspunkter af pandemien,«
3/n Men Flaxman et al. (2020), hvor Samir Bhatt var medforfatter, bruger selv ordet "lockdown" 👇
Read 8 tweets
Feb 6
1/n Mit meta-studie med forskere fra Johns Hopkins og Lund har medført megen debat og kritik. Kritikken kan opdeles i:
1) Misinformation om studiet
2) "Sådan er det bare"
3) Gode pointer, der skal med i en opdateret version

En 🧵
sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022…
#dkpol #covid19dk
2/n Lad os starte med misinformationen, som bl.a. @ProfPHansen har bidraget stærkt til.
Det er en fejlopfattelse at tro, at studiets resultater er baseret på ét studie.

Det er rigtigt, som @ProfPHansen skriver, at ét studie vægter meget højt, men...
3/n ...fjerner man studiet helt fra analysen, ændrer estimatet sig kun fra -0,2" til -3,5%. Det står i vores fodnote 35.
Chisadza et al. (2021), har ført til yderligere spørgsmål. "Hvorfor bruger I
a) et studie, hvor I ikke er enige i konklusionen.
b) deres lineære estimat
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(