Jonas Herby CEPOS Profile picture
Fokus på regulering! T: 2728 2748 / E: herby@cepos.dk. Podcast-vært: * https://t.co/LQlCTpoYrj * https://t.co/YodWem3d5N
Mar 9 10 tweets 3 min read
Jeg peger i dag i Børsen på tre benspænd for et bedre busmarked i Danmark til glæde for forbrugerne.
borsen.dk/nyheder/virkso…

De tre benspænd er
1) 75 km-reglen
2) Frekvens-reglen
3) Tiladelses-reglen

En 🧵
#dkpol #Regelstaten BENSPÆND NR 1: Det er forbudt at lave busruter kortere end 75 km. Det betyder bl.a., at man ikke kan lave en busrute mellem Kbh og Roskilde/Ringsted. Eller mellem Aarhus og Randers/Horsens. Dermed kan mange forbrugere (særligt med lav indkomst) ikke få billige billetter.
Mar 1 14 tweets 4 min read
1/ Tomas Pueyo (ham med hammeren og dansen) er ude i et forsvar af mundbind (og påbud) på trods af at et Cochrane-review for nylig ikke fandt evidens for, at mundbind reducerer smitten.

Men Pueyo er ikke helt unbiased. 🧵
2/ Der er mange ting i hans tråd (og artikel 👇), der er stærkt problematiske. I denne tråd vil jeg fokusere på ét punkt, der illustrerer hans bias.
unchartedterritories.tomaspueyo.com/p/do-masks-work
Feb 27 8 tweets 4 min read
1/ @TheEconomist brings these charts under the title "How many people died after China lifted its zero-covid policy?" However, since the virus has to spread and there is a 3-4 week delay between infection and death, the charts actually show China's #ZeroCOVID-policy did not work. 2/ For Hong Kong the #ZeroCOVID failure easy to spot. The largest excess deaths were in March 2022 - several months before China lifted “zero-covid" measures.
Feb 2 5 tweets 2 min read
1/ Der er ikke sammenhæng mellem vaccinetilslutning og overdødelighed. Snarere tværtimod.

Jeg har set så mange af disse påstande, at jeg satte mig ned og kiggede på det. Det detaljerede resultat kan ses her:
punditokraterne.dk/2023/02/02/sto…

Kort referat 👇 2/ Jeg har set påstande a'la "vacciner er massemord". Hvis det er tilnærmelsesvis rigtigt, bør man kunne se det ved at sammenligne vaccinetilslutningen og overdødeligheden på tværs af lande.

Det har jeg gjort for OECD-lande.
Jan 16 9 tweets 4 min read
1/ Der er masser af grund til at kritisere nedlukningerne under #COVID19dk. Men den nuværende overdødelighed skyldes IKKE #dkpol's nedlukninger.

Hvorfor? Fordi influenza (og RS-virus) forsvandt samtidig i Danmark og Sverige.

🧵

berlingske.dk/samfund/profes… 2/ Det er meget muligt, at den nuværende overdødelighed skyldes manglende immunitet mod RS-virus og særligt influenza. Men den manglende immunitet skyldes ikke nedlukningerne, men at vi frivilligt passede på under COVID-19.
Jan 15 4 tweets 3 min read
1/ Før jul fremsatte regeringen 10 lovforslag, som Folketinget hastebehandlede. Tre af lovforslagene var genfremsættelser af tidligere lovforslag, som havde været i høring (men stadig blev hastebehandlet).

Men der var også et 11. lovforslag, som @Enhedslisten bør roses for.
🧵 2/ 16. november 2022 genfremsatte Enhedslisten "L 1 Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere."

Altså i god tid, FT kunne følge de normale processer. Der var bl.a. tid til spørgsmål til ministeren, jf. ft.dk/samling/20222/…
Dec 15, 2022 14 tweets 4 min read
1/ Hvis man afskaffer en helligdag øges arbejdsudbuddet med 10.000 personer jf. dette ingeniør-agtige svar til Finansudvalget.

Men så stor bliver effekten ikke.
ft.dk/samling/20161/…
En 🧵 2/ Den umiddelbare effekt af at afskaffe én helligdag er, at "den årlige præsterende arbejdstid [forøges] med ca. 0,45% svarende til knap 13.000 personer."

Men da mange stadig arbejder på en helligdag, er den relle umiddelbare effekt kun 10.000 personer.

Det er ingeniørsvaret
Dec 15, 2022 5 tweets 2 min read
1/5 Jeg har ofte peget på frivillig adfærd som en væsentlig forklaring på, hvorfor nedlukningerne ikke virker.
Men en anden vigtig forklaring er, at regeringen ikke lukkede de kontakter ned, hvor smitten skete.

En 🧵
punditokraterne.dk/2022/12/15/ssi…
#covid19dk #dkpol 2/ Figuren her summerer resultaterne i @SSI_dk's undersøgelser. Mange af de aktiviteter, der blev lukket ned, medførte ikke signifikant højere smitterisiko. Snarere tværtimod.
Dec 14, 2022 6 tweets 2 min read
Denne artikel af @Taudal er mere interessant, end man lige aner ved første øjekast. Det er det, der IKKE står, der gør den interessant.

Det var nemlig ikke masker og nedlukninger, der fik bugt med #Covid19dk. Det var folks egen frivillige påpasselighed.
berlingske.dk/europa/de-hold… Politikerne lukkede ting ned, hvor risikoen for smitte var lille. Det viser data fra fx Robert Koch Institut og @SSI_dk. Der, hvor smitten var, var i familier, på arbejde, og ved "nære kontakter". Ting stater ikke lukkede ned.
Dec 1, 2022 9 tweets 5 min read
Afhængig af antagelserne ville overdødeligheden i Danmark have været mellem 1.102 *mindre* og 4.756 *større* i 2020+21, hvis vi havde haft samme overdødelighed som Sverige. Og altså milevidt fra de 35.000, som @jyllandsposten engang lagde forside til. Studiet er lavet af @KasperKepp et al. og du kan læse en tråd om studiet her.

Studiet er vigtigt, fordi det sætter Danmarks #COVID19dk-politik i perspektiv.
Nov 28, 2022 6 tweets 3 min read
Kontakttallet var under 1,0 FØR nedlukningerne i marts 2020.
Det er konklusionen, hvis man tager udgangspunkt i Jens Lundgrens beskrivelse af sygdomsforløbet i hans og @IgumRasmussen's (glimrende!) bog, "Vild virus".

#dkpol #covid19dk I bogen beskriver Lundgren, hvordan patienter typisk bliver indlagt 12 dage efter de er blevet smittet. På baggrund af antal indlæggelser, kan man derfor estimere smitteudviklingen i marts 2020. Og så får man denne figur.
Nov 22, 2022 27 tweets 7 min read
1/27 Hele ligelønsdebatten har et grundlæggende problem, som bunder i:
A) Der er lønforskel mellem mænd og kvinder, der skyldes køn.
B) Men det skyldes næppe diskrimination, for der er lønforskelle selv når man ikke *kan* diskriminere..
C) Så hvad kan/bør vi gøre politisk?

En 🧵 2/ Lad os starte med A.
Kvinder får i gennemsnit 13,5% mindre i løn end mænd. Den forskel skyldes, at de er kvinder. Det ved vi, fordi det groft sagt er et randomiseret forsøg, hvor køn tildeles ved fødslen.

@ChristianVedel har en god tråd om det her:
Nov 21, 2022 4 tweets 1 min read
1/3 "Netop fordi Gisselfeld har passet rigtig godt på den skov, er den i høj grad bevaringsværdig" mener Danmarks Naturfredningsforening. Og derfor vil de reelt ekspropriere skoven.

Hvilke erfaringer mon andre skovejere drager af denne sag? 🧵
nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-11… 1/2 En mulig (og ret oplagt) læring er, at man skal passe på med at gøre som Gisselfeld Kloster: "Gennem hundredvis af år har det sydsjællandske gods mellem Haslev og Rønnede passet sin private skov Denderup Vænge med flere truede dyrearter for at sikre en høj biodiversitet."
Nov 20, 2022 8 tweets 4 min read
Kan I huske dengang i december 2020, hvor man lukkede skolerne i månedsvis selvom man vidste, at det IKKE virkede at lukke skoler?
UNICEF's review sagde det.
ECDC's review sagde det.

Alligevel lukkede man skolerne.

#dkpol #covid19dk Og man vidste det ret tidligt. UNICEF's review var fra 10. december 2020. ECDC's review udkom 23. december 2020.
Om UNICEF's: punditokraterne.dk/2021/06/23/sko…
ECDC's: cdn.nimbu.io/s/yba55wt/asse…
Nov 14, 2022 11 tweets 4 min read
Jeg har anmeldt @LundgrenProf og @IgumRasmussen's bog, "Vild virus".

En 🧵 1/11

punditokraterne.dk/2022/11/14/anm… 2/ Konklusionen først:
”Vild virus” er en rigtig god bog. Der er masser af info om virus, tests, politik, Lundgren osv., og det er fortalt på en rigtig god og let tilgængelig måde.
Fem ud af fem stjerner herfra.
Nov 1, 2022 5 tweets 2 min read
1/5 🧵
Nyt notat: Mette Frederiksen-regeringen (S) har mere end fordoblet brugen af meget korte høringsfrister (fem eller færre dage) i forhold til Lars Løkke Rasmussen-regeringerne (V og VLAK). Stigningen kan ikke forklares med #COVID19dk og krigen i Ukraine. 2/ For det 1. kan kun enkelte lovforslag – fx epidemiloven fra marts 2020 – begrundes med pludseligt opståede kriser. Men så sent som i december 2021 – 1½ år inde i pandemien – brugte regeringen meget korte høringsfrister (tre på to dage!) for lovforslag relateret til #COVID19dk
Oct 29, 2022 7 tweets 2 min read
OM AMNING OG NEDLUKNINGER
1/ Noget af det dummeste jeg hørte under pandemien var "er du epidemiolog?" i spørgsmål om effekten af politik (nedlukninger).

Men økonomer er (generelt) fremragende til at dokumentere kausale sammenhænge, hvor man ikke kan lave eksperimenter. 🧵 Image 2/ Her er fx et meget intelligent designet studie, hvor økonomer viser (kausalt), at der er kognitive gevinster for barnet ved at amme.

aeaweb.org/articles?id=10…
Jul 28, 2022 14 tweets 3 min read
1/ Mange mener, at man kun bør se på én afgrøde (og fx ikke inkludere ris og majs), samt at det kun er eksporten, der er vigtig.

Det er ikke en rigtigt. Man skal se på hele fødevareproduktionen. En 🧵 om økonomi og handel.
2/ Lad os - for at fremme forståelsen - antage, at Ukraine kun producerer hvede. Hvad sker der, når Rusland blokerer for Ukraines eksport (ca. 1% af verdens produktion af kornprodukter inkl. majs og ris)?
Jul 28, 2022 5 tweets 3 min read
Hvad får man, hvis man lader fire epidemiologer debatterer effekten af nedlukninger? En debat, der misser det centrale, for "begge parter undervurderer vigtigheden af borgernes egen pandemihåndtering."

Ping @LoneSimonsen2

punditokraterne.dk/2022/07/28/epi…

#dkpol #covid19dk Adfærd kan fx forklare, hvorfor influenza forsvandt næsten nøjagtigt samtidig i Danmark, Norge og Sverige.
Kilde: eurosurveillance.org/content/10.280…
Jul 21, 2022 7 tweets 4 min read
1/ Det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er en større historie i #dkmedier, at regeringen lukkede skolerne i december 2020, på trods af 1) kontaktal <1, OG 2) evidens for, at skolelukninger ikke virker.

Konsekvenserne er potentielt langt større end #minkgate.
#dkpol #covid19dk 2/ Både UNICEF og ECDC lavede reviews, som udkom i december, der viste, at effekten af skolelukninger var yderst begrænset.

punditokraterne.dk/2021/06/23/sko…
Jun 7, 2022 18 tweets 7 min read
1/ Der findes en antagelse blandt epidemiologer om, at tidlige nedlukninger - i modsætning til nedlukninger generelt - "virker".

Men det ER en antagelse. Og meget tyder på, at antagelsen er stærkt problematisk.

🧵 om blogindlæg
punditokraterne.dk/2022/06/07/vir…

#dkpol #covid19dk 2/ Antagelsen stammer bl.a. fra et meget indflydelsesrigt studie - Hatchet et al. (2007) - som angiveligt viste, at byer, der i 1918 lukkede tidligt ned ift. pandemiforløbet, også havde lavere overdødelighed.

pnas.org/doi/10.1073/pn…