Discover and read the best of Twitter Threads about #Regelstaten

Most recents (4)

Jeg peger i dag i Børsen på tre benspænd for et bedre busmarked i Danmark til glæde for forbrugerne.
borsen.dk/nyheder/virkso…

De tre benspænd er
1) 75 km-reglen
2) Frekvens-reglen
3) Tiladelses-reglen

En 🧵
#dkpol #Regelstaten
BENSPÆND NR 1: Det er forbudt at lave busruter kortere end 75 km. Det betyder bl.a., at man ikke kan lave en busrute mellem Kbh og Roskilde/Ringsted. Eller mellem Aarhus og Randers/Horsens. Dermed kan mange forbrugere (særligt med lav indkomst) ikke få billige billetter.
Det er svært at se en god grund for, at borgere i Ringsted ikke må få adgang til billige busbilletter til København, mens borgere i Slagelse godt må, bare fordi de ligger lidt længere væk.

Min anbefaling er, at man fjerner afstandskravet, så alle får samme muligheder.
Read 10 tweets
Ret skal være ret, @jonatanspang. I kunne have fundet lignende klip med samtlige statsministre siden Schlüter... Og sikkert flere med hver statsminister.

#dkpol #Regelstaten
Alle regeringer har nemlig haft mål om mindre bureaukrati og regulering... Image
...men alligevel er regelmængden tredoblet. Image
Read 4 tweets
Kære @MiePihl. Kan du uddybe, hvorfor "en gennemsnitlig stigning i erhvervsindkomsten på 0,6%" ved en "helt lige fordeling af eleverne, så elevsammensætningen er ens på tværs af skoler" "ikke er småpenge", som du skriver/henviser til i dag?
jyllands-posten.dk/debat/breve/EC…
#dkpol #skole
Jeg spørger, fordi en "helt lige fordeling af eleverne" vel vil kræve en ekstremt voldsom og hidtil uset regulering af danskernes liv. Det vil bl.a. stort set være umuligt at tillade danskerne selv at vælge bopæl.
Det håber jeg, at vi er enige om, på ingen måde vil gavne det danske samfund. Og at omkostningerne vil være mange, mange, mange gange højere end gevinsten på de 0,6%, som @fondenkraka og @KristianBinder finder.
Read 6 tweets
Jeg bliver varmere og varmere fortaler for et #regelloft!

I seneste afsnit af #RegelstatenPodcast talte jeg med Laura Jones fra British Columbia om, hvordan de havde lavet deres dereguleringsreform.
Det var meget konkret. Tæl alle krav, som #Regelstaten stiller til borgere og virksomheder. Indfør et regel-/kravsloft (i BC startede de med "1 ind, 3 ud").

Vupti! Regelmængden er reduceret betydeligt.

Min kommentar i Børsen i går: borsen.dk/nyheder/opinio…

#dkpol @RasmusJarlov Image
Afsnittet i Regelstaten med Laura Jones kan høres her:regelstaten.captivate.fm/episode/regell…

Det er sindssygt spændende @JarlbakPedersen!
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!