ZEMBLA Profile picture
Apr 29, 2022 10 tweets 4 min read Twitter logo Read on Twitter
De uitzending over stank gemist? In deze draad een samenvatting (1/10) 👇
1. In de gemeente Deurne in een buurtschapje is de situatie volledig geëscaleerd. In 2014 begint het allemaal als een vergunning voor een grote kippenstal wordt verleend, buurtbewoners weten van niets.
2. Het urgentieteam van de provincie ziet maar 1 oplossing: de boer met geld verleiden om de megastal niet in het buurtschapje te bouwen, maar ergens anders. Maar wie gaat dat geld ophoesten? (2/10)
3. Het plan om de buren te laten betalen, gaat van tafel. Uiteindelijk is het de provincie zelf die de portemonnee trekt. Boer Peter krijgt 750.000 euro gemeenschapsgeld om zijn bedrijf te verplaatsen. Maar dan gebeurt er iets geks. (3/10)
4. Lon en zijn buren slepen de gemeente Deurne voor de rechter. Waarom zou het boerenbelang zwaarder wegen dan dat van de burgers? De verantwoordelijk wethouder is Marinus Biemans. (4/10)
5. De wethouder die de vergunning verleent zegt: de nieuwe stal wordt beter. Maar hij baseert zich op rekensommetjes die in de praktijk nooit worden gecheckt. Het is een papieren werkelijkheid, zegt Valentijn Wösten, expert op het gebied van agrarisch omgevingsrecht. (5/10)
6. Wat is dat voor een wet, die geen rekening houdt met de stankoverlast waar mensen als Lon en Toos feitelijk mee te maken hebben? De wet geurhinder en veehouderij is er vooral om ondernemers te helpen, zegt expert Wösten. (6/10)
7. Bij de industrie wordt de uitstoot en geurverspreiding gecontroleerd, bij agrarische bedrijven niet. Maar kun je de geur die een stal verspreidt wel meten? (7/10)
8. Dat deze wet de boer beter beschermt dan de burger ondervindt Lon aan den lijve. De wet biedt zijn buurman, die wil groeien naar 250.000 kippen, namelijk de mogelijkheid om de stanknormen structureel te overschrijden. Dat zit zo. (8/10)
9. Als veel boerenbedrijven bij elkaar in de buurt zitten, stapelt de stank zich op voor de omwonenden, want samen stinken de bedrijven erger dan individueel. Maar voor die ‘cumulatieve stank’ is niks geregeld in de wet. (9/10)
10. Staatssecretaris IenW Vivianne Heijnen en minister LNV Henk Staghouwer gaan op werkbezoek bij Lon, Toos en Cor om te praten over de stankoverlast. De wethouder en Maria van Stop de stank zijn er ook bij. (10/10)
De hele uitzending: bnnvara.nl/zembla/artikel…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ZEMBLA

ZEMBLA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ZEMBLA

Sep 1
#hoorzitting #Chemours Actievoerder en omwonende Joop Keesmaat is nu aan het woord. Hij is het met Chemours eens dat we bij de feiten moeten blijven.
"Ik kom nu met de werkelijke feiten:
1. De 40 jaar geleden, binnen Dupont/Chemours verspreide waarschuwing over de grote gevaren van PFOA en PFAS werd verder met niemand gedeeld, ook niet met de diverse overheden." 🧵
"2. Hun fabriek in hier in Dordrecht is vrijwel een exacte kopie van die chemische plant in Parkersburg/USA, die langs een wat kleiner riviertje werd gebouwd.
Dat was een foutje en vandaar ook, dat hier in Dordrecht destijds – eveneens met voorbedachten rade – werd gekozen voor een locatie langs één van de breedste rivieren in Europa, die enkele kilometers verder rechtstreeks in de Noordzee uitkwam, want dan spoelt het wat gemakkelijker weg!"
"3. Onze leefomgeving is dusdanig vervuild met te hoge PFAS waardes, dat zwemmen, tuinieren, moestuinen en zelfs woningbouw een groot risico is voor onze gezondheid."
Read 5 tweets
Feb 17
DRAAD 🧵over #huisartsen: Veel huisartsen kunnen de werkdruk niet meer aan. Een overzicht van wat de huisartsen de afgelopen jaren voor hun kiezen kregen: Het begon met de invoering van een nieuw zorgstelsel in 2013. (1/7)
Gijs van Loef doet al jaren onderzoek naar de gevolgen van de marktwerking in de zorg die in 2006 is ingevoerd. Volgens Van Loef explodeerden de kosten in de eerste 6 jaar van het nieuwe stelsel: (2/7)
Dan stort de wereld in de kredietcrisis en kondigt het kabinet Rutte in 2011 enorme bezuinigingen aan. Ook op de huisartsenzorg. (3/7)
Read 7 tweets
Mar 11, 2021
Rushen, het slachtoffer uit Rotterdam bij wie de politie een hond door het autoraam naar binnen gooide en hevig geweld gebruikte, heeft zich na onze vorige uitzending gemeld. #politiehonden #zembla (1/4)
Rushen houdt blijvende schade over aan de mishandeling door de politie. Hij is onschuldig, maar wordt ook nog voor de rechter gesleept, omdat hij de hond heeft aangeraakt en voor verzet tijdens een arrestatie. (2/4) #politiehonden #zembla
Terwijl de advocaat van Rushen onderhandelt over een schadevergoeding, zoekt de politie de depressieve Rushen thuis op en probeert hem een formulier te laten tekenen voor een schamele vergoeding van 925 euro. (3/4) #politiehonden #zembla
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(