#VESBE Satışlar %83, Favök %75, Net Kar %84 büyüyerek REEL büyüme sağlanmış. Asıl dikkatimizi çekmesi gereken nokta bir önceki çeyreğe göre marjlarını artırması. Birçok şirkette ciddi büyüme görmemize rağmen marjların daraldığını görüyoruz. #VESBE burada şapkadan tavşan çıkarmış.
5.4mia TL'lik Net Satışlar'ın, 3.8mia TL’si yani %70'i yurtdışı satışlardan oluşmaktadır (Q1/2021: %77). Toplam satışların %49’u Avrupa ülkelerine, %30’u yurtiçine, %21’i ise diğer ülkelere yapılmış. Adet satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %2 artmış.
Yurtiçi beyaz eşya satışlarında 2021 yılında yaşanan %9’luk güçlü büyümenin ardından, geçen yılın yarattığı yüksek baz etkisi (1Ç21: %40) nedeniyle 2022 yılının ilk çeyreğinde %9 daralma gözlenmiştir. Bu dönemde #VESBE'nin yurt içi satışları orta tek haneli büyüme göstermiştir.
Net Borç tarafındaki 1.5mia TL'lik artış ve Ticari Borçla'daki 2.3mia TL'lik artış işletme sermayesi yönetimi için kullanılmış. Stoklar bir önceki çeyreğe göre 2.1mia TL artarken, #VESTL'den olan alacak rakamı 3 ayda 1.6mia TL artış göstermiş (1.4mia TL'den 3mia TL'ye).
#VESBE hakkında daha detaylı bilgi verecek olursam, 2021 yılının ilk çeyreğinde %88 olan KKO, bu yılın ilk çeyreğinde %80 olarak gerçekleşmiştir.Devam eden kapasite artırımı programı kapsamında, Buzdolabı Fabrikası’nın kapasitesi 2022 Mart ayında yıllık 550bin adet artırılmıştır.
Ayrıca verimlilik çalışmaları neticesinde, 2022 Ocak ayında Klima Fabrikası’nın kapasitesi yıllık 76.400 adet, Termosifon Fabrikası’nın üretim kapasitesi ise yıllık 70.400 adet artmıştır. Böylece toplam üretim kapasitesi yıllık 13.6M adetten 14.3M adede yükselmiştir.
Özetle;

#VESBE Türkiye’nin ilk 3, Avrupa’nın ise en büyük 5 beyaz eşya üreticisi arasında yer alıyor. İhracat oranı %70 civarında.

6.1 FD/FAVÖK ve 8.25 FK ile ucuz fiyatlandığını düşünüyorum.

Temel Analiz @FinfreeApp'de ücretsiz:
app.adjust.com/fjopws7

İyi haftasonları,

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ömerhan Karamahmutoğlu

Ömerhan Karamahmutoğlu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @omerhankrm

Apr 28
#JANTS İyi yönetilen bir şirket. Satışlar geçen yıla göre %216, Brüt Kar %323, Favök %372 artmış. Satışlarının yaklaşık %74’ü ihracat. İstikrarlı şekilde %30’un üzerinde Brüt Kar Marjı, %20’nin üzerinde Favök Marjıyla çalışıyor. Aktif Karlılığı %35, Özsermaye Karlılığı %65.
Şirketin Mart 2022 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 23.8 artış, toplam satış adedinde %13.6 artış meydana gelmiştir. Satışlarda yurtdışında % 19.65 artış, yurtiçinde miktar bazında herhangi bir büyüme gerçekleşmemiştir. Image
Şirketin 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verecek olursam; Satışlarını geniş bir yelpazede, çok fazla müşteriye, çok çeşitli ve parçalı yaptığından riskleri azaltmaktadır. 2020 sonunda 46.7m TL, 2021 yılında 89.8m TL, 2022 ilk çeyreğinde ise 25.4m TL yatırım yapılmıştır.
Read 6 tweets
Apr 28
#EGSER Büyüme geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kusursuz. Bir önceki çeyreğe marjlarda daralma (sebeplerini aşağıda anlatacağım) olsa da %33 Brüt, %25'in üzerinde Favök ve Net Kar Marjlarıyla çok rekabetçi. Satışlarının %62'si ihracat (Q1/2021: %63.3). Özsermaye Karlılığı %56.
Türkiye’de seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılığını en çok etkileyen hususlar; enerji fiyatları ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ithal girdilerdir. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğalgaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir.
Seramik üretiminde enerji gideri, seramik alt sanayi kollarına göre maliyetin %30-35’ine varan ağırlıkta olup; Türkiye enerji üretiminde yüksek oranda dışa bağımlı olmasından kaynaklı olarak enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan ve kur fiyatlarından etkilenmektedir.
Read 5 tweets
Apr 28
#THYAO Satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %221.6, Brüt Kar %463.8, Favök %221.4 artarken, finansal giderlerdeki ciddi artışa rağmen güçlü operasyonel kar Net Kar’daki büyümeyi destekleyerek %406.9 artışla 2.22mia TL olarak gerçekleşmiş.
Yılının ilk çeyreğinde yolcu gelirleri bir önceki yıla göre %120, kargo gelirleri %19 oranında artmıştır. Yolcu gelirlerinin toplam satışlar içerisindeki payı %65.2 olurken (Q1/2021: %50.1), toplam satışların %32.1’i (Q1/2021: %45.8) kargo gelirlerinden oluşmaktadır.
Yılın ilk çeyreğinde toplam satışların %93.7’si (Q1/2021: %93.15) yurtdışı gelirlerden, %6.3’ü (Q1/2021: %6.85) yurtiçi gelirlerden oluşmaktadır. Toplam yurtdışı gelirlerinin ise %28.9’u Asya ve Uzak Doğu , %27'si Avrupa, %23.5'i Amerika uçuşlarından kaynaklanmaktadır.
Read 8 tweets
Apr 28
#FROTO Satışlar bir önceki yıla göre %72, Brüt Kar TL bazında %80, Brüt Kar Marjı %0.6 artmış. Çip krizinin yaşandığı bir yılda maliyetleri koruyabilmek bir yönetim başarısıdır. Bir önceki çeyrek ile karşılaştırdığımızda ise her şirkette olduğu gibi marjlarda daralma var.
Türk Otomotiv Endüstrisinde satışlar Ocak-Mart döneminde yıllık %23 azalarak 158.562 adet olmuştur. Yıllık bazda tüm segmentlerde daralma görülmüş, satışlar binek araçta %25, hafif ticari araçta %18, orta ticari araçta %14 ve kamyonda %4 azalmış.
Yılın ilk çeyreğinde devam eden küresel çip tedarik sorunu kaynaklı araç bulunabilirliğinin azalması, üretim maliyetlerinde görülen artış ve döviz kuru hareketleri etkisiyle araç fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yurtiçi satışlarda daralma görülmüştür.
Read 19 tweets
Apr 27
#EREGL Satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %179 artarken, FAVÖK %153.4, Net Kar %114.9 armış. Bu hacimdeki bir şirket için epik bir büyüme bu 🔥

Marjlar bir önceki çeyreğe göre %3-4 oranında azalsa da bu müthiş büyüme sayesinde Favök %2, Net Kar %19 artmış.
292bin ton yassı ürün ve 34bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 326bin ton mamul ihraç etmiştir. Bu miktar olarak toplam satışların %16’sı demek. Yassı ürünlerde 30, uzun ürünlerde 6 ülkeye ihracat yapılmış olup, yılın ilk 3 ayında portföyüne 15 yeni müşteri kazandırmıştır.
Yılın ilk çeyreğinde toplam yassı ürün satışları 1.7m ton seviyesine ulaşmış, Yurtiçi yassı ürün satışları 1.4m ton ile geçtiğimiz yıla göre %11 azalmış. Uzun ürün satışları %26 artarak 258bin ton, yurt içi uzun ürün satışları ise 224 bin ton bir önceki yıla göre %16 artmış.
Read 6 tweets
Apr 26
#HEKTS yine şapkadan tavşan çıkardı diyebiliriz. Son 8 çeyreğin hepsinde hem satışlarını hem de karını artırıyor. Bu başarıyı sağlarken kar marjlarını da artırıyor. Hem geçen yılın aynı dönemine göre hem de bir önceki çeyreğe büyüme ve karlılık tarafında müthiş bir ivme var.
Q1/2022'de 36.244.978 kg satış miktarı gerçekleştirilmiş olup, 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 45.208.354 kg olmuştur. Özelikle Q1/2022'de ağırlıklı olarak katma değeri daha yüksek ürünler satılmıştır.

2022 ilk çeyreğinde yapılan yatırım tutarı 176m TL (Q1/2021: 21.6m TL).
Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda, Balıkesir'de 40bin m2 alan içinde, yıllık kapasitesi 50bin ton olan “Pet Mama” üretim tesisi için çalışmalara 2021 yılında başlanmıştı. Bu yatırımla daha önce ithal edilen pet mama ürünleri #HEKTS bünyesinde üretilecek ve satılacak.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(