Coco Riga Profile picture
May 17 9 tweets 2 min read
Moet u eerlijk bekennen dat ik blij ben dat #chateaubijstand voorbij is. Als er al een programma is dat bijgedragen heeft aan een volkomen scheef onrealistisch beeld van hoe het is om te moeten te leven van een bijstandsuitkering of minimum inkomen dan is het dit programma wel.
In het programma hebben de Meilandjes letterlijk iedere regel van de participatiewet met de voeten getreden. Van werken in ruil voor geld of goederen, bijklussen, het ontvangen van schenkingen, enz. enz. enz. Allemaal zaken die onherroepelijk tot stopzetting en terugvordering van
de uitkering zouden leiden in de realiteit. En niet alleen stopzetting en terugvordering van de gehele uitkering over de volledige looptijd maar daarbovenop ook nog eens een boete van 25 tot vaak 100%. En dan heb ik het nog niet eens over aangifte van fraude en strafvervolging.
Of over de terugvordering van de belastingen van o.a. de ontvangen toeslagen, en andere componenten, plus doorgaans ook nog een boete. Zouden bijstands- of andere uitkeringsgerechtigden zich zo gedragen als de Meilandjes dan had men zo ontzettend diep in de problemen en schulden
geraakt dat dit vergelijkbaar is met de gevolgen van de #toeslagenaffaire en dus ook tot uithuisplaatsing van kinderen en suicide opwekkende consequenties kan hebben. Leuk hoor dat de Meilandjes op deze manier menen meer inzicht en begrip te kweken voor mensen die van een minimum
inkomen moeten leven. Maar dat doe je niet door een zwaar gesuikerde versie, ja zelfs een bijna romantisch beeld te scheppen, van de realiteit waarin er volop ruimte zou zijn om te sjoemelen met de wetten en regels die verbonden zijn aan het hebben van een bijstands- of andere
minimum uitkering. Een schijnwereld waarin er voor ieder probleem en ieder tekort of gebrek wel een creatieve oplossing te vinden is. Bijvoorbeeld door even voor de lol in een restaurant of bij een slijterij o.i.d. te werken. Een schijnwereld waarin iedereen zijn beste kant laat
zien en je te helpen omdat zij mee willen liften op jouw beroemdheid en BN'erschap. De realiteit is dat veruit de meeste minimumlijders in volledige anonimiteit letterlijk lijden en enorme stress en diepe zorgen hebben over hoe zij weer een hele maand overleven met 3 weken geld.
En nee, ik ben niet verzuurd, en ik snap heel goed dat dit programma entertainment waarde heeft. Maar wij leven de realiteit van de gesuikerde versie van wat de Meilandjes naspeelden. Maar helaas gaan wij na een maandje niet terug naar onze miljoenen mansion en dito bankrekening.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

May 19
Laat dit eens op je inwerken. Onze premier, Mark Rutte, gebruikt het equivalent van wat men in het criminele circuit ook wel een 'burner phone' noemen.

Dat zijn eenvoudige, vaak oude modellen, mobiele telefoons die doorgaans niet over een internetconnectie beschikken. 1/10
Je kunt er geen communicatie of andere apps op plaatsen waardoor het communiceren beperkt blijft tot bellen en hooguit SMS'en.

Deze telefoon zijn vaak lastiger te traceren omdat je ze overal kunt kopen, het doorgaans werkt op prepaid basis en je deze alleen kunt 'pingen'

2/10
via telefoonmasten om de locatie te bepalen in plaats van het veel makkelijkere GPS systeem waarmee je telefoons makkelijker dus personen live kan traceren. Aangezien je er geen tracking apps op kunt instaleren is de houder ervan dus nauwelijks en alleen achteraf te tracken. 3/10
Read 10 tweets
May 16
Wij hebben de knoop doorgehakt en besloten dat werken voor mijn vrouw op dit moment simpelweg te riskant is. Te riskant omdat, mocht zij het fysiek met haar hernia's en zenuwbeklemming niet volhouden, ons geconfronteerd zien met een toeslagenschuld van naar schatting € 4.000,-.
Wij hebben besloten dat wij de situatie in november/ december nog eens evalueren en, als het dan nog goed gaat met haar rug problematiek, zij uit gaat zien naar een baan waarbij zij het liefst het meeste van de tijd kan zitten. Mocht het dan toch niet goed gaan dan hoeven wij in
ieder geval geen toeslagen terug te betalen. Ook dat is niet risicoloos, want het blijft zo dat wij ook dan recht op minder toeslagen per maand hebben omdat zij enkele maanden gewerkt heeft en dit sterk van invloed is op de hoogte van de toeslagen, maar dat is beter te overzien.
Read 16 tweets
Apr 27
Marc Bonten is, naast Marion Koopmans, het tweede OMT-lid die van mening is dat de Chinese manier van handelen (lees: tientallen miljoenen mensen letterlijk gevangen zetten in hun huizen) een succesvolle methode is om het coronavirus af te remmen (want het stoppen kan niet). 1/20
In geval u nog niet snapt hoe levensgevaarlijk dit idee-fixe is leg ik het u graag uit:

Om te beginnen werken lockdowns nooit. Het beste dat je ermee bereikt is dat het de verspreiding van het virus wat vertraagd. Dat klinkt goed, 'two weeks to flatten de curve' zoals Rutte 2/20
en veel andere regeringsleiders dit met hem noemde, maar ook daar zitten enorme nadelen aan. Je schermt mensen namelijk niet alleen af voor het coronavirus maar voor ieder virus dat op dat moment rondgaat. Het immuunsysteem heeft echter contact nodig met pathogenen om zich 3/20
Read 20 tweets
Apr 25
Wat geweldig is, is dat er bij het bericht van een potentiële overname van Twitter door Elon Musk, met het doel om de vrijheid van meningsuiting te herstellen op social media, de ware fascisten zich laten zien en kennen. Zij vinden dat namelijk onacceptabel want dit zou zgn. 1/6
'de fascisten meer ruimte geven zich te manifesteren'. Kortom, 'meer vrijheid van meningsuiting staat volgens hen gelijk aan meer fascisme'. Sterker nog, veel van hen willen juist meer censuur op social media, w.o. Twitter. Men is namelijk van mening dat de wereld verschoont 2/6
dient te blijven van 'oppositionele meningen' die niet aansluiten bij hun ideologische morele übermensch gedachtegoed. Een eng gedachtegoed waarbij alleen zij de 'moral high ground' bezetten en bezitten. Zij zijn van mening dat alleen zij staan voor wat 'universeel als goed 3/6
Read 7 tweets
Apr 24
Hoezo 'schreeuwen de wappies weer lekker egoïstisch' Anne? En nee, ik heb niet de bedoeling om je af te zeiken of wat dan ook. Het is een serieuze vraag. Hoezo 'egoïstisch'? Waar doel je dan op? Kun je mij dit toelichten, want is snap echt niet wat je bedoeld.

Alvast bedankt.
Ah, kijk eens aan. Ik zie dat je jouw tweet hebt verwijderd. Maar wie wat bewaard heeft wat 😉
Maar, ik kreeg van jou nog wel even dit 'antwoord'. Althans...

Maar ook hierop gaf ik jou keurig antwoord (zie de vervolgtweets).
Read 13 tweets
Apr 23
"En waarom heeft iemand alleen een AOW?"

Wij hadden op zeker moment nadat onze zaak failliet was gegaan en bleek dat ik door mijn gezondheid weldra nooit meer zou kunnen werken geen andere keuze meer dan onze pensioentjes af te kopen om te kunnen overleven.

Zo werkt dat soms.
"En welke criteria hanteer je wie wel gestraft wordt en wie een waarschuwing krijgt?"

Dat lijkt mij redelijk eenvoudig. Steelt iemand om zich te verrijken, uit balorigheid, hebberigheid of om luxe te verwerven of omdat iemand anders niets meer te eten heeft, zoals deze man?
"Het zijn in mijn ogen nogal luxe goederen."

Het zegt nogal wat dat jij een paar pakjes beleg en een bakje garnalen, ofwel voedsel, als luxe ziet. Had het jou een beter gevoel gegeven als de man het goedkoopste van het goedkoopste, dus inferieurere kwaliteit, had gestolen?
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(