In onderstaande link is de PITCH te zien en te horen welke wij vandaag in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag mochten houden tijdens een rondetafelgesprek over Luchtkwaliteit👇
Luchtkwaliteit | Debat Direct
#luchtkwaliteit #SLA #houtkachel #houtrook debatdirect.tweedekamer.nl/2022-06-02/nat…
Hieronder het antwoord van Stichting HoutrookVrij op de vraag van Tweede Kamerlid voor D66 Mw. Dekker- Abdulaziz. Haar vraag luidde “Veel mensen vinden maatregelen voor houtstook ‘betuttelend’ en wat vindt u dat er veranderd moet worden in het SLA?”
@Hind_D66 👇
Het betoog van Prof.dr.ir. Brunekreef, Erelid van de Gezondheidsraad:

“Een belangrijke lokale bron van luchtverontreiniging is houtstook in particuliere woningen. Dat is echt iets waar je OP KORTE TERMIJN EEN EINDE AAN ZOU MOETEN EN KUNNEN MAKEN …”
Vervolg betoog Emiritus hoogleraar Brunekreef:

“ We noemen dat tegenwoordig #sfeerverwarming , dat woord alleen al geeft aan dat het ons land vrijwel nergens nodig is een woning met #houtkachel of open haard te verwarmen dus daar ZOU JE OP KORTE TERMIJN AF MOETEN KUNNEN.”
Het hele betoog van emiritus hoogleraar Brunekreef: 👇
debatdirect.tweedekamer.nl/2022-06-02/nat…
De pitch van prof.dr. Hr.Krol, hoogleraar Luchtkwaliteit en Atmosferische Chemie te WUR:👇
“HET ZOU GOED ZIJN DWINGENDE MAATREGELEN OP TE LEGGEN INZAKE HOUTROOK.””..gezondheidsimpact heel groot zijn, daar hoort houtrook ook bij.”
#houtkachels #houtrook
debatdirect.tweedekamer.nl/2022-06-02/nat…
Hierbij de link direct naar het betoog van Stichting HoutrookVrij tijdens het rondetafeldebat over Luchtkwaliteit in het Tweede kamergebouw in Den Haag.👇
debatdirect.tweedekamer.nl/2022-06-02/nat…
#houtkachels #houtrook #houtstook #fijnstof

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Stichting HoutrookVrij

Stichting HoutrookVrij Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @houtrookvrij

Jan 19, 2019
"Aantal houtkachels neemt af", aldus kachelbranche-spreekbuizen CDA & VVD.

Pardon? CBS data is gewoon beschikbaar & volstrekt helder: explosieve stijging aantal houtkachels.
@Ct_teunissen @TomvanderLee @CemLacin @rvanaalst @JessicaVanEijs @mvonmartels @carladikfaber @erikziengs
Belangrijker nog: sinds 1990 steeg het biomassaverbruik (TJ) van deze particuliere houtstookinstallaties met bijna 50%.

Waar andere bronnen afnemen, is houtrook een sterk groeiend milieu- en gezondheidsprobleem! Nb: hier komt groei 'hippe' buitenstook (vuurkorven etc.) nog bij.
Bron: opendata.cbs.nl/statline/#/CBS… (zelf even selecteren op periode en technieken)
@SvVeldhoven
Read 7 tweets
Jan 16, 2019
Zo #30ledendebat Tweede Kamer over de gevaren van de uitstoot van houtkachels, op verzoek van @WassenbergFrank (PvdD).
debatdirect.tweedekamer.nl/2019-01-16/inf…
Sprekerslijst (3 minuten spreektijd):
1. C. Teunissen (PvdD) @Ct_teunissen
2 T.M.T. van der Lee (GL) @TomvanderLee
3. C. Laçin (SP) @CemLacin
4. R.R. van Aalst (PVV) @rvanaalst
tweedekamer.nl/debat_en_verga…
5. J.M. van Eijs (D66) @JessicaVanEijs
6. M.R.H.M. von Martels (CDA) @mvonmartels
7. R.K. Dik-Faber (CU) @carladikfaber
8. E. Ziengs (VVD) @erikziengs
Read 56 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(