Discover and read the best of Twitter Threads about #sfeerverwarming

Most recents (1)

In onderstaande link is de PITCH te zien en te horen welke wij vandaag in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag mochten houden tijdens een rondetafelgesprek over Luchtkwaliteit👇
Luchtkwaliteit | Debat Direct
#luchtkwaliteit #SLA #houtkachel #houtrook debatdirect.tweedekamer.nl/2022-06-02/nat…
Hieronder het antwoord van Stichting HoutrookVrij op de vraag van Tweede Kamerlid voor D66 Mw. Dekker- Abdulaziz. Haar vraag luidde “Veel mensen vinden maatregelen voor houtstook ‘betuttelend’ en wat vindt u dat er veranderd moet worden in het SLA?”
@Hind_D66 👇
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!