Discover and read the best of Twitter Threads about #luchtkwaliteit

Most recents (5)

Verstrekte subsidies voor stook #biomassa worden (nog) niet ingetrokken. Dat zou ‘onfatsoenlijk bestuur’ zijn, aldus ⁦@RobJetten.
Centrale vraag: wat is eigenlijk onfatsoenlijk bestuur?
Stoppen of doorgaan met biomassastook?
EU parlement nu aan zet-2 foodlog.nl/artikel/jetten…
2
EU-burgers betalen miljarden aan #subsidies voor verbranden van bomen in elektriciteitscentrales onder EU richtlijn hernieuwbare energie. Maar houtverbranden voor #energie stoot meer #CO2 uit dan fossiele brandstoffen, en vernietigt onze bossen -3
#biomassa #bos #bomen
3
Omwille van de #luchtkwaliteit en natuur, moeten we bossen beschermen niet verbranden voor energie. Meer #bomen verbranden komt de #energiezekerheid vd EU niet ten goede omdat biomassacentrales in de EU al miljoenen tonnen bos importeren uit o.a Rusland, Oekraïne & VS
#biomassa
Read 10 tweets
5 Milieuorganisaties sturen vandaag #brandbrief naar Klimaatminister @RobJetten.
Dringende oproep tot aanscherping #kamerbrief over afbouwpad biomassa (1-8)
#biomassa #politiek #klimaat #afbouwpad
(foto: persbericht)

Link naar brandbrief ⇊
comiteschonelucht.nl/category/blog/
2
De regering spreekt veelvuldig over ‘afbouwpad biomassasubsidies’ maar er is welbeschouwd geen sprake van afbouw. Wel van 'vertraagde opbouw'. De regering doet nl geen voorstel om minder #biomassasubsidies te verstrekken. Alle bestaande miljardensubsidies voor..(3-8)
#biomassa
3
..voor houtige biomassaverbranding blijft in het huidige en voorgestelde #regeringsbeleid voortbestaan! Incl extra biomassasubsidies voor hoge temp warmte. In de praktijk betekent dit dat de grootschalige import van houtpellets doorgaat en...(4-8)
#biomassa
Read 8 tweets
In onderstaande link is de PITCH te zien en te horen welke wij vandaag in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag mochten houden tijdens een rondetafelgesprek over Luchtkwaliteit👇
Luchtkwaliteit | Debat Direct
#luchtkwaliteit #SLA #houtkachel #houtrook debatdirect.tweedekamer.nl/2022-06-02/nat…
Hieronder het antwoord van Stichting HoutrookVrij op de vraag van Tweede Kamerlid voor D66 Mw. Dekker- Abdulaziz. Haar vraag luidde “Veel mensen vinden maatregelen voor houtstook ‘betuttelend’ en wat vindt u dat er veranderd moet worden in het SLA?”
@Hind_D66 👇
Read 7 tweets
Dank aan @PedroFacon 💐 voor de kristalheldere uitleg!

Covid-19 verspreidt via de lucht (aërosolen)
Wat zijn #aerosolen?

#COVIDisAirborne
@mdc_martinus @CO2meetactie @DasUlrike @Tweedle65921973 @CarlvKeirsbilck @jdceulaer @HarrySpoelstra
In slecht geventileerde/verluchte ruimten blijven de kleinste deeltjes (#aerosolen) hangen, zodat andere mensen ze weer inademen, zélf bij een afstand van 1.5m!
Je kan het eigenlijk BEST vergelijken met hoe 🚬SIGARETTENROOK 🚬 zich verspreidt in een ruimte.

In de #aërosolen kunnen ook virusdeeltjes zitten van een besmette persoon.

‼️ Daarom: #VENTILATIE /#verluchting = cruciaal ‼️
Read 10 tweets
#Bedrijfswagens trekken de vergroening v/h wagenpark. Prima. Maar een eenzijdige #BEV benadering lijkt me niet verstandig.
Als het gaat over onze dierbare #luchtkwaliteit, is er niet veel mis met #CNG, maar ook niet met een Euro6d diesel. Laat staan Euro7 binnen paar jaar. Allemaal perfect acceptabel (critici hier kijken misschien beter eens naar andere bronnen van emissies zoals houtkachels).
#CO2 en daarmee de bredere #klimaatimpact is een ander debat. Even abstractie maken van '#tailpipe' en naar #lifecycle CO2 kijken. Dan gaat het dus ook over CO2 die vrijkomt bij productie auto, en opwekking electriciteit.
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!