Het coalitieakkoord draagt de naam 'Dichtbij, betrokken & bevlogen' want nieuwe bestuurscultuur. Akkoord is op hoofdlijnen.
De coalitie wil 11.000 huizen bouwen maar zegt niet hoeveel daarvan sociale huurwoningen zijn.
Autoverkeer moet blijven rijden, parkeren moet blijven kunnen bij al die nieuwbouw. Een derde IJsselbrug (!) wordt onderzocht.
Op gebied van duurzaamheid gaan we vooral wachten op landelijk en inzetten op biogas bij boeren. Geen lelijke zonnepanelen, aldus Gemeentebelang. Geen windturbines, voorlopig. Het klimaatdoel van de vorige coalitie met GroenLinks wordt gecanceld. Meer gratis afval storten.
Ook het laatste stukje GroenLinks-beleid wordt teruggedraaid: de laanboomverjonging gaat terug naar de oude situatie. 'Af en toe moet er een boom plat,' aldus de fractievoorzitter van Gemeentebelang. #Deventer
Gelukkig blijven de financiën wel op orde.
Vijf wethouders (Deventer is immers een dorp) waarvan 2 nieuw. Wel betere genderverdeling: 2 vrouwen, 3 mannen. Gemeentebelang krijgt 2 wethouders, PvdA, D66 en CDA elk 1.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jarno van Straaten

Jarno van Straaten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JarnovStraaten

Jun 15
Iets later dan beloofd (sorry, tentamens): mijn blik op het #Deventer coalitieakkoord van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA. Conservatief, grijs, ambitieloos met meer aandacht voor dorpen waar het al goed gaat dan voor de sociaal zwakkere stadswijken.🧵(1/15)
We beginnen met het thema Volkshuisvesting, of zoals de coalitie het noemt: wonen. De coalitie luistert vooral naar Koerhuis en de bouwlobby en houdt vast aan 11.000 huizen nieuwbouw zonder onderbouwing en zonder enige garantie op 40% sociale huur, niet eens op 30%. (2/15) Image
Benieuwd trouwens hoe de coalitie zoveel wil bij bouwen zonder de dorpen aan de stad te laten smelten. En benieuwd na hoeveel weken ik voor de valse tegenstelling wordt gesteld tussen 11.000 huizen en de wooncrisis. (3/15)
Read 16 tweets
Jun 14
We beginnen de presentatie van het coalitieakkoord met koffie en droge cake. Sfeer! #Deventer
Geen smeuïge verhalen, aldus de informateur. Wel veel respect onderling.
Bedankje aan alle ambtenaren die hebben geholpen.
Read 4 tweets
Mar 8, 2020
Nu de blauw-bruine coalitie gaat regeren in #Brabant hebben #VVD, #CDA, #FvD en #LokaalBrabant bestuurders nodig. Een draadje.
De #VVD houdt hoogstwaarschijnlijk vast aan de gedeputeerden Van der Maat (Financiën en OV) en Van Gruijthuijsen (Economie, Onderwijs en Europa). Portefeuilles kunnen evt gaan variëren. Beide zijn man, 39 en 47.
Wat het #CDA gaat doen is onduidelijk. Ondanks een veto van Oirschot en landelijk intern protest gaat het CDA opnieuw met uiterst rechts regeren - net als in 2010. Na het verraad van Thüringen door liberalen en christendemocraten rook de SZ heibel in NL.
sueddeutsche.de/politik/nordbr…
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(