Iets later dan beloofd (sorry, tentamens): mijn blik op het #Deventer coalitieakkoord van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA. Conservatief, grijs, ambitieloos met meer aandacht voor dorpen waar het al goed gaat dan voor de sociaal zwakkere stadswijken.🧵(1/15)
We beginnen met het thema Volkshuisvesting, of zoals de coalitie het noemt: wonen. De coalitie luistert vooral naar Koerhuis en de bouwlobby en houdt vast aan 11.000 huizen nieuwbouw zonder onderbouwing en zonder enige garantie op 40% sociale huur, niet eens op 30%. (2/15)
Benieuwd trouwens hoe de coalitie zoveel wil bij bouwen zonder de dorpen aan de stad te laten smelten. En benieuwd na hoeveel weken ik voor de valse tegenstelling wordt gesteld tussen 11.000 huizen en de wooncrisis. (3/15)
Verder ontbreekt het op het gebied van wonen vooral aan visie en het besef dat de wooncrisis door beleid komt. Lichtpuntjes: de coalitie wil gemengde wijken, een zelfwoonplicht en een actievere grondpolitiek. (4/15)
Dan het thema duurzaamheid. Hier lijkt Gemeentebelang volledig haar zin te hebben gekregen. Het klimaatdoel van de vorige coalitie (energieneutraal in 2030) gaat over boord, alleen de landelijke regels gaan nog gelden. PvdA en D66 gaan daar blijkbaar mee akkoord. (5/15)
Geen windturbines, geen zonnevelden en dialoog als excuus om de rem op duurzaamheid te zetten. Bezorgde burgers krijgen ruim baan - behalve als ze op GroenLinks hebben gestemd omdat ze bezorgd zijn over de klimaatcrisis. (6/15)
Waar wel op wordt ingezet? Biogas op boerenerven. Ik verzin het niet. Volgens Gemeentebelang en CDA is er in Deventer blijkbaar geen stikstofcrisis en is vee cruciaal voor onze energievoorziening. (7/15)
Verder is de afgelopen jaren door GroenLinks continu gehamerd op vastgoedverduurzaming maar was er telkens geen geld of daadkracht. Ben benieuwd met welk plan de coalitiepartijen komen. (8/15)
Wel fijn dat er nog wordt erkend dat klimaatverandering volledig kut is. Tegelijkertijd gaat dit college bomen wél kappen in het kader van 'laanboomverjonging', iets waar GroenLinks in de vorige coalitie een streep door wist te zetten. (9/15)
De samenleving lijkt het vooral zelf te moeten doen. Ook is er in dit coalitieakkoord geen woord over dierenwelzijn. Dan de diversiteitsparagraaf. Niks geks, maar heel erg binnen de lijntjes. Veel gemiste kansen. (10/15)
De mobiliteitsparagraaf komt uit 1980 en geeft ruim baan aan de auto. Parkeren is voor deze coalitie nog net geen mensenrecht en wordt zelfs uitgebreid. Daarvoor worden ook kostbare locaties als RotoSmeets en het stationsgebied opgeofferd. (11/15)
De coalitie wil zelfs een derde IJsselbrug laten onderzoeken om autoverkeer te faciliteren. Enige lichtpuntjes zijn de lobby voor de Berlijntrein en dubbelspoor richting Zwolle. Maar op het beleid van fietsen, OV en lopen: 0,0 ambitie. (12/15)
Dit akkoord leest als een opluchting van partijen die blij zijn dat GroenLinks niet meer mee doet. En als je het akkoord leest snap je gelijk waarom: amper ambities voor een grote 100.000+ stad met grootstedelijke problemen. (13/15)
Zoals vaker in de politiek valt vooral op wat de partijen niét hebben opgeschreven: het aanpakken van de woon-, klimaat- en biodiversiteitscrisis. Oppositievoeren kan leuk zijn, maar ik zou willen dat het niet had gehoeven. (14/15)
Deze coalitie kiest voor asfalt, bomen kappen, stikstof, CO2, koopwoningen en vooral vier jaar stilstand. Deventer verdient beter. GroenLinks gaat zich inzetten om deze coalitie weer op het juiste pad te krijgen. (15/15)
Het hele akkoord lezen doe je overigens hier: deventer.nl/nieuwsberichte…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jarno van Straaten

Jarno van Straaten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JarnovStraaten

Jun 14
Het coalitieakkoord draagt de naam 'Dichtbij, betrokken & bevlogen' want nieuwe bestuurscultuur. Akkoord is op hoofdlijnen.
De coalitie wil 11.000 huizen bouwen maar zegt niet hoeveel daarvan sociale huurwoningen zijn.
Autoverkeer moet blijven rijden, parkeren moet blijven kunnen bij al die nieuwbouw. Een derde IJsselbrug (!) wordt onderzocht.
Read 7 tweets
Jun 14
We beginnen de presentatie van het coalitieakkoord met koffie en droge cake. Sfeer! #Deventer
Geen smeuïge verhalen, aldus de informateur. Wel veel respect onderling.
Bedankje aan alle ambtenaren die hebben geholpen.
Read 4 tweets
Mar 8, 2020
Nu de blauw-bruine coalitie gaat regeren in #Brabant hebben #VVD, #CDA, #FvD en #LokaalBrabant bestuurders nodig. Een draadje.
De #VVD houdt hoogstwaarschijnlijk vast aan de gedeputeerden Van der Maat (Financiën en OV) en Van Gruijthuijsen (Economie, Onderwijs en Europa). Portefeuilles kunnen evt gaan variëren. Beide zijn man, 39 en 47.
Wat het #CDA gaat doen is onduidelijk. Ondanks een veto van Oirschot en landelijk intern protest gaat het CDA opnieuw met uiterst rechts regeren - net als in 2010. Na het verraad van Thüringen door liberalen en christendemocraten rook de SZ heibel in NL.
sueddeutsche.de/politik/nordbr…
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(