De D66 Focusgroep Stikstof met daarin 2 Wageningen professoren mocht van @TjeerdD66 de bevindingen NIET naar buiten brengen want ‘dat is koren op de molen van Baudet’ #opznkop nporadio2.nl/podcasts/op-zn… =>
Het stikstofbeleid van D66 is NIET gestoeld op goede wetenschap maar op persoonlijk gemotiveerde veganistische ideologieën zegt professor @hanlindeboom1 in #opznkop. De halvering van de veestapel die @TjeerdD66 wil is NIET NODIG voor de stikstofdoelen. nporadio2.nl/podcasts/op-zn…
Dit is dus gewoon gezwets, desinformatie. Maar de D66 stikstofdeskundige, professor @hanlindeboom1 mocht van @TjeerdD66 niet het echte verhaal naar buiten brengen
En @TjeerdD66 deed dat niet alleen in de stikstofwerkgroep van D66, ook de landbouwwerkgroep schoof hij aan de kant in het najaar van 2019.

Wat is daar toen gebeurd binnen D66 en waarom? En waarom gaat de VVD daar in mee? #stikstofdebat ImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marianne Zwagerman

Marianne Zwagerman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mariannezw

Jun 22
Rennen Bruce
Weet iemand wat er aan de hand is? Veel rennende politiemensen nu. Vlakbij het ziekenhuis #DenHaag
Verward mens zonder 🚜 in de boeien lijkt me
Read 4 tweets
May 5
Volgens @mkeulemans plegen de WOB-mannen fraude en photoshoppen ze teksten van wappie-sites in hun WOB presentaties. Nogal een beschuldiging!! Maar is het waar? Kijk en oordeel zelf.
Deze aantijging Het aanbod van @VegtDoor en @CeesCees72 staat: @mkeulemans krijgt de WOB documenten van ze zodat hij zelf de bron kan bekijken. Zie de video 🔝
Aha, dit is de reactie van Keulemans. Je blijft dus bij je aantijging Maarten? Dat we hier met fraudeurs van doen hebben?
Read 5 tweets
Feb 22
eerstekamer.nl/nieuws/2022022… De Eerste Kamer stemde in met de wet om corona als A-ziekte aan te merken en voor de 4de verlenging van de spoedwet.

Terwijl de crisis eigenlijk al voorbij is. Hoe kán dit?!

Een draadje met wat stukjes van het debat (at your service) =>
De vraag die natuurlijk iedereen heeft: waarom krijgt een ziekte waar vrijwel niemand dood aan gaat de A-status. Zeker met de kennis van nu. #coronadebat
Wat betekent dat eigenlijk, een ziekte met een A-status? De minister legt het uit #coronadebat
Read 7 tweets
Feb 20
“Ik heb best een tijd op het ministerie van Justitie gewerkt en overleg gehad met veel ambtenaren van andere departementen en uitvoeringsorganisaties, maar deze bestuurscultuur ben ik nergens anders tegengekomen.” ftm.nl/artikelen/rita…
Er is dus wel een programma #ontregeldezorg maar de rest van de ministerie van VWS bestaat uit tegenwerkers. Lees je even mee @ArmandGirbes ftm.nl/artikelen/rita… Image
Dat @ErnstKuipersVWS al in zijn eerste weken weer tegen de leugens in zijn ambtenaren staat te verdedigen is geen goed teken.

De bezem moet erdoor Kuip! ftm.nl/artikelen/rita… Image
Read 4 tweets
Feb 20
Hoe ‘liberale’ leiders dictatoriaal werden in deze crisis. Dat blijft fascinerend spectator.co.uk/article/trudea…
Mijn Bruceje is leaver dea as slaef. Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(