Jan Profile picture
Jun 28 4 tweets 2 min read
Een regering, kan niet zomaar een reden opvoeren om Nederlanders van hun land te jagen en hun erfgoed in beslag te nemen. Zeker als die reden aantoonbaar van geen kanten klopt. Brandnetels, huizenbouw of "dat is nu eenmaal zo" zijn geen redenen.
#boerenopstand is #burgeropstand
Als we niet de komende tijd heel duidelijk maken aan Den Haag en Brussel, dat we hun spel doorhebben en het niet accepteren, zijn na de boeren onze nog CO2 uitademende ouders aan de beurt in hun koophuis. En daarna wij.
Daarom zeg ik
#boerenopstand is #burgeropstand
Het is niet alleen boerenbelang. Dit zuur bijt net zolang door, tot iedereen is onteigend.

Neem het aan van iemand die steeds te laat gelijk krijgt.

Back off Rutte. We zien wat je doet.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan

Jan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Rumpelstunzchen

Feb 26
Zien jullie niet dat we een week geleden nog tot woedends toe, tegen elkaar werden opgezet, om covid, qr en prikjes. dat nu niemand het daar meer over heeft, maar dat we nu elkaar moeten haten om onze mening over een hele verdachte oorlog? I♥️ Ukraine I♥️ Russia I hate the WEF.
We worden bespeeld en verdeeld en iedereen tuint er weer met beide pootjes in.
Wie heeft het nog over Canada? Wie heeft het nog over het afgrijselijke feit dat we straks een absolute WHO macht hebben en een QR paspoort, dat je tot slaaf maakt?
Straks zijn oorlog en verkiezingen voorbij. En daarna zijn wij en onze kinderen voor eeuwig slaaf. Omdat we te dom, te rancuneus en te kortzichtig waren om voor onze vrijheid en ons bezit op te komen. Kansloos, Candy from a baby.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(