İbrahim Profile picture
Jul 6, 2022 35 tweets 18 min read Read on X
1- İkinci çeyrek bilançolar öncesinde değerli @ergun_unutmaz hocamızın kaliteli çevirisi ile dilimize kazandırdığı, Warren Buffett ve Finansal Tabloların Yorumlanması kitabını ikinci kez okuyarak notlarımızı alalım.📝🗒

#temelanaliz #finansalokuryazarlık #yatırım #kitap Image
2- Warren Buffett’ın şirket arayışına her zaman şirketin Gelir Tablosu ile başladığı ve Warren’ın gelir tablosu madenciliğinin önemli bir adımının da şu olduğu vurgulanıyor.

Şirket, rekabet üstünlüğünü korumak için AR-GE ye çok para harcamak zorunda mıdır? +
3- ve para kazanmak için büyük bir kaldıraç kullanmaya ihtiyacı var mıdır?

Bu noktada, Warren Buffett için şirketlerin elde ettiği kazançlarının kaynağının, kazançların kendisinden hep daha önemli olduğu belirtilmektedir. +

#temelanaliz #yatırım #kitap
4- Gelir Tablosu’nda ilk sıra; her zaman toplam yada brüt hasılattır.

Ancak bir şirketin çok yüksek bir hasılatının olması gerçeğinin, onun kazanç yaptığı anlamına gelmediği,

Hasılata göz attıktan sonra, o işletmenin giderlerine uzun uzun ve ++
5- dikkatlice bakarak araştırdığı özellikle belirtilmekte.

Ve yazar bunun nedenini de;

Warren Buffett’ın, çok para kazanmanın en büyük sırlarından birisinin az para harcamak olduğunu bilmesine bağlamaktadır. +

(Bu kural aslında hayatımızın her alanında geçerlidir.)
6-
#GelirTablosu’nda “Hasılat” kaleminin hemen altında “Satışların Maliyeti” kalemi gelmektedir.

İşletmenin bu kaleme neleri dahil ettiğini her zaman dikkatli bir şekilde araştırmamız gerektiği,

ve bu araştırmayı işletmenin türüne göre yapmamız özellikle belirtilmiştir. +
7-
Netice itibari ile #SatışlarınMaliyeti kalemi,

İşletmenin Brüt Kâr/Zarar durumunu belirlemede önemlidir.

#BrütKâr,
Üretim, satış, hizmet vb. için kullanılan ham madde, işçilik maliyetlerinin toplam hasılattan düşülmesi sonrasında şirketin ne kadar para kazandığını gösterir +
8-
Ancak Faaliyet Giderlerini içermez.

#ToplamHasılat - #SatışlarınMaliyeti = Brüt Kâr/Zarar

#BrütKâr / #Hasılat = Brüt Kâr Marj rakamına ulaşırız.

#WarrenBuffett,
Yüksek bir brüt kâr marjı yaratan şeyin ise şirketin sürekli rekabet üstünlüğü olduğunu belirtmekle birlikte +
9-
Bu üstünlüğün şirkete,

Satmakta olduğu mal ve hizmetleri, satışların maliyetinin oldukça üzerinde fiyatlayabilme özgürlüğü sağladığını,

Bir rekabet üstünlüğü olmadığında ise,

Şirketlerin satmakta oldukları mal ve hizmetlerin fiyatını düşürerek rekabet etmek zorunda +
10-
kalacaklarını söylüyor.

İstisnaların olduğunu belirterek, çok genel bir kural olarak,

%40 ve üzerinde #brütkârmarjı olan şirketler, sürekli rekabet üstünlüğüne sahip olma eğiliminde,

%40’ın altında #brütkârmarjı olan şirketlerin oldukça rekabetçi olan sanayi kollarında +
11-
olma eğiliminde olduğunu ve rekabetin genel olarak kâr marjlarına zarar verdiğini,

%20 altındaki bir #brütkârmarjı’nın ise çoğunlukla sektördeki şiddetli rekabetin bir göstergesi olduğunu belirtip,

Böyle bir durumda hiçbir şirketin rekabet konusunda sürekli bir rekabet +
12-

üstünlüğü oluşturamayacağını söyler. Ve

Yüksek #brütkârmarjı’na sahip şirketlerinde yoldan çıkarak uzun vadeli rekabet üstünlüğünü yitirebileceğini belirten Buffet,

Bu nokta da çok fazla artan,

#faaliyetgiderleri kalemleri ile #borçlar üzerindeki yüksek #faiz +
13-
maliyetlerinin bu sonuca neden olacağına dikkat çekmekte ve

bunları her işletmenin kenarındaki dikenler olarak tabir etmektedir.

#GelirTablosu’nda, brüt kâr/zarar kaleminden hemen sonra üç farklı gider kaleminin toplamından oluşan #FaaliyetGiderleri kalemi gelir. +
14-
Alt kalemleri ise şunlardan oluşur:

#GenelYönetimGiderleri
#PazarlamaDağıtımveSatışGiderleri
#AraştırmaveGeliştirmeGiderleri

#GenelYönetimGiderleri ile #PazarlamaSatışveDağıtımGiderleri
Şirketin idari harcamaları ile satışlarına yönelik doğrudan yada dolaylı harcamaları +
15-
kapsar.

Buffett, sürekli rekabet üstünlüğüne sahip bir şirket arayışında bu iki gider kaleminin ne kadar düşükse o kadar iyi olduğunu belirtmektedir.

Şirketin #Brütkâr’ının yüzde 30’unun altında bir rakamı muhteşem olarak nitelemektedir. +
16-
Buffett, burda dikkat edilmesi gereken şirketlerin,

Bu iki gider kalemine #brütkâr’ının yüzde 100’e yakınını ve üzerinde bir rakamı tekrarlayan bir biçimde harcayan işletmeler olduğunu söylemekle birlikte

Böyle bir durumda rekabetin yoğun olduğu bir iş kolunda faaliyet +
17-
gösterildiğini ve böyle bir iş kolunda da şirketlerin sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğünün bulunmayacağını belirtiyor.

Buffet ayrıca bu iki gider kaleminde,

Düşük ve orta değerlere sahip olan şirketlerinde ekonomisini şunların bozduğuna işaret ediyor. +
18-
Yüksek seyreden, #AraştırmaveGeliştirmeGiderleri,

yüksek #sermayeharcaması ve çok fazla #borç kullanılması.

#WarrenBuffet, bu tür şirketlerin fiyatı ne olursa olsun onlardan uzak durduğunu belirtiyor. +
19-
Peki, dünyaca ünlü ve çok başarılı kabul edilen yatırım gurusu #WarrenBuffett neden #AraştırmaveGeliştirmeGiderleri’ne mesafeli yaklaşmaktadır?

Şimdi gelin birlikte onun penceresinden bu AR-GE konusuna bakalım. +
20-
#AraştırmaveGeliştirmeGiderleri
Bugün rekabet üstünlüğü sağlayan şeylerin yarın modasının geçebileceğini belirten Buffett,

İlaç ve teknoloji şirketleri örneğinden yola çıkarak bu şirketlerin, sürekli bir şekilde yeni ürünler icat etmek, satış programlarını yeniden +
21-
tasarlamak zorunda olduklarını bunun sadece #AraştırmaveGeliştirmeGiderleri’nde büyük harcamalar yaratmayacağını,

Aynı zamanda satış ve yönetim giderlerinde de ekonomik külfet yaratacağını,

En kötüsünün de yeni bir icat bulunamaması noktasında patent sürelerinin de +
22-
bitmesi ile rekabet üstünlüğü diye bir şeyin kalmayacağını belirtmektedir.

#WarrenBuffett,
#AraştırmaveGeliştirmeGiderleri için çok fazla harcamalar yapmak zorunda olan şirketlerin,

Rekabet üstünlüklerinde içsel bir bozukluk olduğunu belirtmekle birlikte +
23-
bu kusurun, onların uzun vadeli ekonomilerini de riske attığına inanmaktadır.

#FinansmanGiderleri,
işletmelerin bilançolarında #YabancıKaynak’lar başlığı altında takip edilen ve işletmelerin ilgili dönem boyunca yapmış olduğu #faiz ödemelerine ait giderlerdir. +
24-
#WarrenBuffett burdaki püf noktayı şöyle açıklamaktadır.

Herhangi bir endüstride, faaliyet gelirlerine göre en düşük finansman giderine sahip olan şirketi,

Genellikle rekabet üstünlüğüne sahip şirket olarak belirtmektedir. +
25-
#YatırımFaaliyetlerindenGelirler/Giderler,

Firmanın esas faaliyetlerinin dışında kalan herhangi bir varlık satışı yaptığında, satıştan elde edilen kâr ya da zarar bu başlık altında takip edilir.

Bu işlemlerin sürekliliği olmadığından Buffett, bunların herhangi bir +
26-
#dönemkârı hesaplamasından çıkarılması gerektiğine inanmaktadır.

Buna inanmasının nedeni de;

Şirketin #esasfaaliyetler’inden elde ettiği gelir ile sürekli rekabet üstünlüğüne sahip olup olmadığının belirlenmesidir. +
27-
#SürdürülenFaaliyetlerVergiÖncesiKârı/Zararı,

Bir şirketin tüm giderleri düşüldükten sonra fakat

Gelir vergisi giderleri henüz düşülmeden önceki kâr ya da zararını gösterir.

#WarrenBuffett, bir şirketin kazançlarını daima #vergiöncesi şeklinde değerlendirmiştir. +
28-
Çünkü bu ona vergiden muaf olan yatırımlarında daha fazla kazanma imkanı sunmuştur.

Şimdi ise #GelirTablosu’nda bir şirketin hasılatından, tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra

İlgili hesap döneminde ne kadar kâr elde ettiğini gösteren son kalemi #DönemKârı’na bakalım+
29-
Buffet’ın rekabet üstünlüğü aradığı şirketlerde baktığı şeylerden bir tanesi de,

#DönemKâr’ını uzun vade de, süreç içerisinde inişler, çıkışlar olsa da istikrarlı bir şekilde şirketin arttırıp arttıramadığıdır.

Yani tarihi süreçte eğilimin yukarı yönlü olması önemlidir. +
30-
Ancak burda #hisse geri alım programı açıklayan şirketlerde,

#DönemKârı değişmese hatta azalsa bile

#HBK’la çok farklı bir eğilimde olacağından dolayı bu konuya da ayrıca dikkat ettiğini belirtmektedir. +
31-
Ve bu kalemi analiz ederken sürekli rekabet üstünlüğüne sahip olan bir şirketin,

rakiplerine göre toplam hasılatının daha yüksek bir oranında #Dönemkârı açıklamasını beklediğini belirtmektedir.

İstisnaların olacağını belirtse de +
32-
#Buffett, basit kuralı şu çerçevede çizmektedir.

Eğer bir şirket #toplamhasılatın %20’sinden fazla #dönemkârı geçmişine sahipse

Şirketin bir tür #uzunvadeli rekabet üstünlüğünden faydalandığını +
33-
Eğer, yüzde 10’unundan daha az bir #dönemkârına sahipse,

olası bir şekilde hiçbir şirketin rekabet üstünlüğünün olmadığını,

aşırı rekabetçi bir iş kolunda faaliyet gösterildiğini belirtmekle birlikte,

%10 ila %20 arasında #dönemkârı elde eden bir çok şirket için de +
34-
gri bir alanın kaldığını, #uzunvadeli #yatırım madenciliğinde

henüz hiç kimse için keşfedilmemiş,

olgunlaşmakta olan işletmelerin keşfi için de bir fırsatın ortaya çıkabileceğini söylemektedir. +
35-
Banka ve finans kuruluşlarını yukarıda çerçevesini çizdiği kuralların dışında tutmuştur.

#WarrenBuffett,

Rekabet üstünlüğüne sahip şirket arayışında #GelirTablosundan sonra şirketin sahip olduğu #Varlıklar’ı ile kullandığı #Kaynaklar’ı gösteren #Bilanço’yu incelemektedir +

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İbrahim

İbrahim Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @okuyanadDam

Feb 23
📍Koç Topluluğu, Sabancılar ve Garanti Bankası Olayı.

• Vehbi Koç Anlatıyor kitabından:

#kitap 🧵 Image
1) “Bana Asil Çelik benzeri bir başarısızlık duygusu veren işlerimden biri de,

on yıl önce Koç Topluluğu olarak yaşadığımız Garanti Bankası hadisesidir.

Ben hayatım boyunca, iş kararlarımı iş arkadaşlarımla görüşerek,

özel hayatımızla ilgili olanlarını da ailemle istişare ederek aldım.”
2) “Garanti Bankası’nın ekseriyet hisselerini almadan önce de Koç Holding’de

iş arkadaşlarımla uzun toplantılar yaptık, muhtelif ihtimaller üzerinde durduk.

Garanti Bankası’yla ilgilenmem teklifini bana,

23 Haziran 1976’da bankanın kurucu ortakları”
Read 14 tweets
Feb 16
• Michele Cagan’ın ‘Borsa 101’ kitabından;

• Hisse senedi, ortaklık, adi hisseler, imtiyazlı hisseler ve değer yatırımı ile ilgili bölümlerden alıntılar.

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) Mülkiyet durumu. Bu benim şirketim.

Alıp elinde tutan yatırımcılar, zamana yenik düşmeyen şirketlere yatırım yapar.

Borsa simsarları yatırım konusunda daha aktif bir yaklaşım benimserler.

Ve hisse senedinin fiyat hareketlerine, şirketin gerçek değerinden daha fazla önem verirler.

Varlıklarınız için hangi stratejiyi uygularsanız uygulayın aynı temel kural geçerlidir.

Herhangi bir işlem yapmadan önce neyi, neden satın aldığınızı veya sattığınızı bilin.”
2) “Hisse senetleri bir şirketin parçalarıdır.

Hisse senedi satın almak bir işletme satın almak gibidir.

Bu görüş dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olan Warren Buffett’a aittir.

Ve felsefesi kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Hisse senedi aldığınızda aslında bir şirketin bir kısmını alırsınız.

Tüm şirkete sahip olmak istemezseniz, bir parçasını bile satın almayı değerlendirmeden önce iki kez düşünmelisiniz.

Bu koşullarda yatırım yapmayı düşünüyorsanız, belirli bir şirketi seçerken muhtemelen çok daha dikkatli olursunuz.”
Read 14 tweets
Jan 13
📍Richard L. Peterson’un ‘Karar Anı’ kitabından;

✅ Aklın para üzerindeki gücü hakkında, dikkate değer alıntılar paylaşıyorum.

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) “Balon yasasının çıkarılmasından sonra bile şirketler,

saçma sapan girişimlerinin hisselerini satmaya devam ettiler.

Bu şirketlerden biri faaliyet alanını şöyle tanıtıyordu:

‘Son derece avantajlı ama kimsenin bilmediği bir girişimde bulunmak amacıyla yola çıktık.’

Piyasa çılgınlıklarının odağı değişse de spekülatörlerin psikolojisinin

yüzyıllar boyunca belirgin biçimde aynı kaldığını görüyoruz.”
2) “Para tehlikede olduğunda duygular kolayca mantığın önüne geçiyor.

📍 Warren Buffett:

‘Piyasalar her daim etkin olsaydı, elinde teneke bir çanakla sokaklarda dolan serserinin teki olurdum.’

Hisse senetlerinde aşırı al-sat yapmak ve

eşlik eden işlem maliyetleri, performansın zayıflamasında rol oynuyor.

Çoğu yatırımcı kazanan hisseleri çok erken satmış,

kaybeden kağıtları da çok uzun süre elde tutmuştu.”
Read 18 tweets
Jan 9
📍 Peter L. Bernstein’in ‘Tanrılara Karşı - Riskin Olağanüstü Tarihi’ adlı kitabından;

🔘 Dikkate değer alıntılar…

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) Risk sözcüğü, eski İtalyanca da -cüret- anlamında kullanılan, -risicare-fiilinden gelir.

Bu anlamda risk, kaderden çok bir seçimdir.

Riskin hikayesi tamamen, tercih yapma özgürlüğümüz ölçüsünde

göze aldığımız eylemlerin öyküsüdür.

Ve bu öykü, insan olmanın anlamını tanımlamamızı sağlar.”
2) “Gelecekte olabilecekleri tanımlayabilme ve

değişik alternatifler arasından seçim yapabilme yeteneği,

çağdaş toplumların esasını oluşturur.

Bugün bizler, daha akılcı olduğumuzdan değil,

risk anlayışımız akılcı biçimde karar almamıza imkan verdiği için

batıl inançlara ve geleneklere,

geçmiş zamanların insanları kadar bel bağlamıyoruz.”
Read 16 tweets
Dec 29, 2023
📍Michael W. Covel’ın ‘Trend Takipçisi’ kitabından;

✅ Dikkate değer kısa alıntılar:

İyi okumalar 🧵

#kitap Image
1) “Trend takipçisi, ister yukarı ister aşağı yönde olsun,

kâr etmek için bir trendin büyük bölümünü yakalamaya çalışır.

Spekülasyon bilinmeyen bir geleceğin belirsiz koşullarında iş yapmaktır.

İnsanın her eylemi, zamanın akışına yerleştiği için spekülasyondur.”
2) “Bir kişiyi alım satımcı yapan, verili bir işlemden çok sahip olduğu perspektifdir.

Örneğin, bir trend takipçisinin perspektifi sabır içerir.

Kendisinden kuşkulanmayan avına saldırmak için

doğru anı günlerce bekleyen bir Afrika aslanı gibi

trend takipçisi de, bir trend için haftalarca veya aylarca bekleyebilir.”
Read 14 tweets
Dec 22, 2023
📍 Philip A. Fisher’ın ‘Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar’ kitabından;

✅ Satış, yönetim, ar-ge, kârlılık gibi başlıklarından kısa alıntılar paylaşıyorum.

İyi okumalar 🧵

#kitap Image
1) “Şirketin, hiç değilse birkaç yıl boyunca

satışlarında oldukça büyük bir artış sağlamaya yetecek,

pazar potansiyeline sahip ürün ya da hizmetleri var mı?”
2) “Hiçbir şirket sırf şanslı olduğu için uzun yıllar büyüyemez.

Eğer bir şirketin yönetimi yetenekliyse;

Faaliyette bulunduğu sektörde

teknolojik değişime ve geliştirmeye yönelik araştırmalara açıksa,

akıllı yatırımcı, hemen meseleye bu gözle bakacak ve yönetimin”
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(