doxa Profile picture
Aug 13 4 tweets 4 min read
1⃣BIST sınai endeksinde yer alıp temettü dağıtma alışkanlığı olan şirketlerin 6 yıl ve 12 yıllık yatırım değerleri. Her 2 tabloda da yapılan 100 usd (vesbe, tavhl, ford euro) yatırımın temettülü bileşik değeri ve alınan son temettüyü, fili kar dağıtım oranlarını görebilirsiniz.
2⃣ Ayrıca 6 ve 12 yıl risksiz getiriyi de %6 eurobond yatırımı olarak kabul ettim. Bu getirilerinde grafikleri bu şekildedir. @BayTutumlu nun aşağıdaki paylaşımı ve başka paylaşımları açıklayıcı olacaktır.
3⃣ 12 yıllıkta yatırım değeri 190 usd, son temettü 11,39 altında olanlar risksiz getirinin altında kalmış olan şirketlerdir. 6 yıllıkta bu tutarlar 134 usd ve 8,03 tür. Her 2 tabloda her 2 kriteri de aşanlar #ISDMR, #EREGL, #aksa, #alka, #FROTO, #Doas, #vesbe, #egser, #EGEEN dir.
4⃣ 6 aylık sonuçları gelmiş olan şirketlerin 12 yıllık bileşik getiri grafiklerini paylaşmıştım. Tablolarda yer alan şirketleri gruplandırıp performans nedenlerini bilgim nispetinde açıklamaya çalışacağım. Paylaşımlarımın en azından şirketleri tanıttığını düşünüyorum.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with doxa

doxa Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @doxa112024

Aug 14
1⃣ 2010-2016 ile 2016-2022 arası iki dönemi karılaştırırsak
1. dönem 15 şirket, 2. dönem 22 şirket risksiz yatırım üzerine çıkmış
1. dönem 19 , 2. dönem 10 şirket risksiz faiz üzerinde temettü vermiş
1. dönem ortalama kar dağıtım oranı 58,
2. dönem ortalama kar dağıtım oranı 49 ImageImageImageImage
2⃣ 1. dönemde endeks 320 den 220 ye indiği için risksiz yatırım değerine ulaşan şirket sayısı az
2. dönemde ortalama temettü dağıtım oranı 58 den 49 a indiği için risksiz faiz oranı üzerinde temettü verebilen şirket az.
Şirketler yükselen faizler nedeniyle muhafazakar oldu
3⃣ 1. dönemde yabancılar 4.2 milyar adet hisse sattılar
2. dönemde yabancılar 4 milyar adet hisse sattılar
her 2 dönemde de sattıkları hisseler banka ve holding olduğu için sınai tarafı pek etkilemedi. Nitekim ellerinde az sayıda değerli sanayi hisseleri kalmış oldu Image
Read 4 tweets
Aug 13
1⃣ #ISDMR 6 yıllık listede temettü verimde 1. Sırada. Ereğli 2. Sırada geliyor. Ereğli 12 yıllık listede yeri değişmiyor. İsdemir 12 yıl işlem görseydi pek değişmezdi. İsdemiri bu verime ulaştıran yüksek temettü verminin yanısıra sürekli düşük çarpalar ile fiyatlanmasıdır.
2⃣ Bir senaryo oluşturalım. sonraki 12 yıl şirket 2016, 2019,2020 yıllarında olduğu gibi ton başına 100 usd favök üretsin ve satış hacmi de 6 yıldır değişmediği gibi 5 milyon ton olsun. Piyasa düşük favök ve karlılık nedeniyle hisse fiyatını 1 usd ye çeksin ve hiç değiştirmesin
3⃣ Yapılan 100 usd yatırımın 12 yıl sonraki temettülü bileşik değeri 430 usd olur, son alınan temettü de 49 usd olur. Aynı dönemde risksiz getiriyi %6 lık eurobond yatırımı olarak düşünürsek Eurobond yatırımının faizli bileşik değeri 190 usd ve son alınan faiz de 11 usd olur
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(