Şevki DEVECİ Profile picture
Sep 24 14 tweets 22 min read
#Gıda analizine başlıyoruz.Sektörden 6 üyeyi çalışmama konu ediyor olacağım.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd

Haydi inceleyelim..
Varlıklardan başlıyoruz ilk kısım dönen varlıklar genel olarak gelişim mevcut fark kısımında ise uluun ve yylgd 1 mia tl üstü artış bulunuyor.Kervt +488 MTL Tukas +220 MTL Kervan +241 MTL Frıgo -41 MTL

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
İkinci kısım duran varlıklar burada ise genel olarak gelişim ivmesi mevcut.Tukasın son çeyrk gelişimi uluunun agrasif düzenli artışı kervt yüksek artış sonrası üstüne koymaya devam ediyor.Kervt +51 Uluun +238 Tukas +201 Kervn+51 frıgo +8

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Sermaye gelişimini ve yönsel durumu görüyoruz.Şu net 6 üyede büyüyor.Özellikle Uluun kervan ve yylgd nin ok şeklinde artışları dikkat çekerken kervt tukas son çeyreklerde gelişimleri agrasifleşiyor.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Stoklara baktığımda net bir denge bulunmuyor.Tabi arz talep üretim kapasite durumları etkili mesela 4 üyede stoklar zirve seviyele ulaşıyor Kervts Uluun kervan Yylgd.Diğer iki üyede ise stoklar ort seviyelerinde devam ediyor.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Gelir tablosuna geçiyorum.İlk kalem ana işlerden elde edilen kar gelişimi.3 üye agrasif gelişim sağlıyor kervt Uluun Tukas diğer 3 üye gelişimde evet geçmişine göre bir miktar artışla ilerliyor.Sürdürebilirliğin en önemli göstergesidir.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Dönem net karı yani sonuç hesabı yani şirketlerin tüm faaliyetleri tüm finansaları sonucunda elde kalan TL dir.Burada da gelişimini görüyoruz.3 üye yine agrasif artış gösteriyor.Yylgd gelişimde frigo gelişimde kervn stabil duruyor.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Kar marjlarına geçiyorum.Evet kim üretimini daha az maliyetle veyahut cirosunu yaparken daha az maliyetli ilerliyor dersek Tukas %47,2 ve gelişimiyle, Frıgo %38,2 seviyesiyle kervt %30 oranıyla dikkat çekerken uluun gelişimi agrasif.
#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Ana işlerden kar marjına NFK verilerine geçtiğimizde.Tukas lider Frıgo ve kervt marjları başarılı.Kervn ve yayla stabil marjlarını ilerlertirken ulun agrasif gelişimi koruyor.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Evet çarpan etkisi yaratan önemli kısım satışların ağırlığı.Burada ise Frıgo nereyse hepsi yylgd giderek payını arttırıyor %82 yine kervn uluun yüksek seviyede iş hacmini ihracattan alıyor.Diğerlerine bazla tukas %32 Kervt %14 de geliyor.
#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Hbk karşılaştırması.Özellik bu tür karşılaştırma analizlerinde önem sarf eder.Şu net ki 6 üyedede gelişim mevcut özellikle kervt uluun tukas agrasif gelişimde.Lider ise Uluun 2,72 Tukas 2,06 yylgd 1,21 kervt 0,99 kervn 0,59 Frıgo 0,16

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Operasyonel karlılık durumlarını ve marj seviyelerini görüyoruz.Kervt favök miktarı yüksek %23 marjla 288 MTL kalıyor Tukas yarattığı yarısı ama marj etkisi yüksek 219 Mtl olarak ilerliyor.Sırasıyla yylgd 84 uluun 73 kervn 41 frıgo 21.
#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Finansallara bakalım.Burada şirketlerin kaç oranda borçlardan finanse olduklarını görüyoruz.Ort. seviye %57,4 genel olarak ort seviyede bulunuyorlar uluun diğerilerine göre borçla finansamı yüksek %78,6 Frıgo ise bariz ayrılıyor.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd
Son olarak rasyolara bakıyoruz.Evet yylgd 8 Mia TL fd seviyesine ulaşmış bulunuyor.Karşılaştırmada ise Kervt Uluun Tukas rasyoları güçlü gözüküyor.Diğer 3 üye kendi içerisinde yakın rasyolara sahip bulunuyor.

YTD.

#kervt #tukas #uluun #frıgo #krvgd #yylgd

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Şevki DEVECİ

Şevki DEVECİ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @svkiidvcii

Mar 13, 2021
#bımas

Şimdilik sadece siyah yükselen kanalla odaklanalım.2 kanal mevcut en dibinden tekrar destek gelmiş ve hareket yukarı olmak üzere ilerlemiş duruyor.

72 en önemli direnç konumunda.

YTD.
#bımas Fvaök %9 ile güçlü artış var yeni mağaza açılımları ise güçlü seyir ediyor.

Fakat kar marjlarında %10 üzerinde olanını görmedim.
Brüt ve NFK da kar marjı %6 civarlarında.

son çeyrek işletme sermayesi ise pozitife döndü.
#bımas Yurtdışı operasyonları mısır ve fas olarak yer alıyor.

Fileye verilen önem ise giderk artıyor.
Read 6 tweets
Mar 13, 2021
#alark
Kırmızı ve yatay arasında muazzam sıkışmayı yakalamıştık.
Kırılması ile özellikle belirteyim epey geriden gelen dirençlerdir.

Kırılması ile %100 marj getirdi. 👏

Şirket muazzam zaten temel tarafına yorum yapmaya gerek yok

Son durumda ise indikatörler aşırı olumlu

YTD
#alark Holdingin 6 önemli iş kolu mevcut.

**Enerji
**Taahhüt
**Arazi Geliştirm
**Sanayi&ticaret
**Turizm
**Girişim Sermayesi

Şirket kolların oransal dağılımını ayrıca ekliyorum.
#alark Sunumda bu cümle aşırı hoşuam gitti.
Bu durum nettir bir şirket ülkeye kattığı değer yani yarattığı değer kadar büyür..
Read 7 tweets
Mar 3, 2021
#YKSLN Şimdilik teknik analiz paylaşıyorum haftasonu bilançosunu yorumlacağım.

Bölünme sonrası düşen kanal izlenimi saatlikte devam ediyor.Takip noktaları grafikte verildi.

Nötr şekilde takipteyim şirketin gelişimini özellikle takip edeceğim.

YTD. Image
#YKSLN Teknik analizine bir miktar değinmiş idik bilançosu i gözümüze çarpmıştı
Adı gibi yükselen bir grafik mevcut sunumda paylaşılan veriler ile özellikle hedeflenen alanlar etkileyici ve sunumun hep güncel tutulması belki küçük ama önemli yatırımcısına değer verdiğini gösterir
#YKSLN İsminden belli çelik üzerine faaliyetleri mevcut fakat ayrıntıda nasıl bir şirket olduğunu incelemekte fayda var.

Köklü bir firma faaliyet alanları oldukca geniş, özellikle kendi geliştirdiği şartnameler ile kendi marka ürünlerinin satışının yapılması önemli. Image
Read 32 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(