Tasavvuftan Neden Uzak Durmalıyız? (@enis_doko Dostumuza Cevap)

Tasavvuftan, sufizmden ve tarikatlardan uzak durmamız için gökteki yıldızların sayısından fazla gerekçelerden sadece 20 tanesini sayacağım umarım kendimi ifade edebilirim.@msikkofield ile aynı şeyleri düşünüyorum.
1- Kavramsal Uydurma: "İslam Tasavvufu" diye bir şey yoktur. Bu deyim kasıtlı olarak üretilmiştir. Allah’ın elçileri şeyh değildiler. Ruhsal gelişim ve aydınlanma için Kur'an yeterlidir. Tasavvuf sayısız şirk, hurafe ve yabancı kültürün içinde toplandığı uydurmalar bataklığıdır.
2- Uydurma Hadis Sorunu: "Tasavvuf edeptir, arınmaktır" sözü belki de sözlerin en yalanıdır. Sufiler önce Allah'ın elçisine kaşı edepli davransınlar hadis uydurmaktan ve keramet masallarını ve ahlaksız hikayeleri yaymaktan tevbe etsinler. Önce kendilerini yalandan arındırsınlar.
3- Bilgi Kaynağı Sorunu: Tasavvuf dersi aldığınızda, ilk derste Tasavvufçuların uydurma hadisleri delil saydıklarını hatta keşif yoluyla Muhammed (as)'a sorduklarını öğrenirsiniz(!) Yani bu dine göre Resulullah'a sınırsız iftira atmak serbesttir.
4- Kültürel Erozyon: Hristiyan/Hindu din adamları hakkında uydurulan keramet masalları bize "bilmem ne hazretleri"nin menkıbeleri diye pazarlandı. Halkımız yüzlerce yıl başka kültürlerin hikayelerine Allah rızası için inandı. Din, tarikatlar tarafından halis olmaktan çıkarıldı.
5- Uydurma İbadetler ve Ayinler Sorunu: İslam dininde rabıta yapmak diye bir ibadet yoktur. Bu ayin, Hint yogasının Müslümanların arasına sokulmuş halidir. Tarikatlar en küçük delili olmayan bu saçma sapan hurafeyi koruyabilmek için hadisler uydurmuşlar, ayetleri çarpıtmışlardır.
6- Türbelere Tapınmak: Türbeleri tapınak yapan tarikatlar ölülere tapınma virüsünün/şirkinin en çok bulaştığı yerlerdir. Ölülerden, yatırlardan medet ummak sefalettir, cehalettir, rezalettir. Aklı başında her Müslüman yalnız Allah'a kulluk eder ve yine yalnız ondan medet umar.
7- Kaynak Eserlerin Yozlaşması: Sufilerin eserlerinde pek çok ahlaksız anlatı, uydurma hadis, dünümüzde olduğu gibi günümüzde de Müslümanları gerileten faydasız menkıbeler, Kur'an tahrifleri ve ruhban sınıfı oluşturup onları kutsamaya yönelik sayısız ifade mevcuttur.
8- Mealden Uzak Durmak: Kur'an meali okunmasından rahatsız olanlar tezgahlarının bozulacağından korkan hurafeci zihniyettir. Kur'an'ı okuyan herkes Nebi (as)'ın da bizim gibi insan olduğunu görür ve "şeyh/gavs" kutsallığı masalını yutmaz.
9- Şeyhleri Kutsal Saymak: Tasavvuf anlayışına göre şeyhe "neden, niçin" diye sormak, delil istemek ya da kalbinden en küçük itiraz etmek yasaktır, yanlıştır. Aklı kullanmayı kötüleyen, şeyh ne yaparsa yapsın bir bildiği vardır zihniyeti yüzünden iki yakamız bir araya gelmiyor.
10- Özden Kopuş Sorunu: Kaynağı Mekke/Medine olan tek bir tarikat yoktur. Tasavvufun doğum yeri Budist/Hıristiyan bölgeleridir. Bu ithal uyuşturucu doğduğu yerde kalmadı, corona gibi yayıldı Müslümanları çürüttü. Muhammed (as) insanlığa hurafe ve bilim düşmanı bir din getirmedi.
11- Tasavvuf İslam'ın Özü Değildir: Tasavvuf; Hint, Yahudi/Hristiyan, Eski Yunan, Fars, Arap cahiliyesi, Budizm/Şamanizmin karışımıyla oluşan bir içkidir. Öylesine içip sarhoş olmuşuz ki asırlardır şeyhlerine Allah diye tapan, put yerine pot kıran hurafeciler hiç eksik olmadı.
12- Mantıksız Hikayeler: Allah'ın elçisi Mekke'den Medine'ye ağır şartlarda hicret ediyor, üç gün mağarada saklanıyor ama #tarikat şeyhleri, veliler (!) bir anda birkaç yerde olabiliyor, hayalet casper gibi dünyayı turluyor. Aklı başında bir adam sufilerin masallarına inanır mı?
13- Müstehcen Menkıbeler: İslam alemi de buraya kadar sayılan ahlaki çöküntüden nasibini almıştır. Tasavvuf ve tarikat kitapları asırlar öncesinden müstehcen anlatımlarla doldurulmuş adeta bugünkü sapkınlıkların temelleri atılmıştır.
14- Şirk Dolu Kavramlar: Muhammed (as)'ın hayatında gavs, kutup, tasavvuf, hatme, rabıta gibi kavramlar yoktu. Bu kavramları sufiler uydurup içlerini sayısız uydurma hadis ve şirkle doldurup ümmete servis ettiler. Tasavvuf yabancı kültürlerin karışımı bir içkidir.
15- Denetimsiz Yapılar: Tarikatlara verilen kurban paraları, bağışlar vs bunları kim denetliyor? Tarikatlar kurumsal yapı gibi olmayıp kimin yönettiği, kimin üye olup olmadığı ve teşkilatlanma şeması belli olmadığından ortaya kime neden hizmet ettiğini bilmeyen yığınlar çıkıyor.
16- Bazı Sorular Soralım -1:
• Siz hiç hurafelerle mücadele eden bir tarikat gördünüz mü?
• Hurafe ve batıl inanışları deşifre eden, müritlerini Kur'an ile uyaran bir şeyh biliyor musunuz?
• Cemaatine şirki anlatan ve sakındıran bir tarikat mollası gördünüz mü?
17- Bazı Sorular Soralım -2:
• Bir tarikatın öbürünü şirk konusunda uyardığına tanık oldunuz mu?
• Ölülerden medet ummanın yanlış olduğunu, menkıbe ve masallarla din olmayacağını anlatan bir tarikat ya da cemaat kitabına rastladınız mı?
18- Bazı Sorular Soralım -3:
• Kur'an meali okutan ve buna teşvik eden bir tarikat ya da cemaat biliyor musunuz?
• Uydurma hadisler hakkında kitap yazan bir tarikat var mı?
19- Sonuç olarak; tarikat camiası içinden çıkan bazı sapkınlar yüzünden tümün mahkûm edip sapkın saymak doğru olmadığı gibi tasavvuf eserlerindeki cinsel sapkınlıkları yok saymak da mantıklı değildir. Sufiler kendilerini Kur'an ışığında arındırmalılar.
20- Tarihi kökeni araştırılmayan sapkınlıklar sürekli tekrarlanacaktır. İlave edelim; Bugünkü hurafe dolu tarikatçı yapılanmanın altında toplum sosyolojisinden haberi olmayan "hepsinin sesini kısalım" ilkel zihniyeti yatıyor.

Sevgili @enis_doko program davetim hala geçerlidir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fehmi İlkay Çeçen

Fehmi İlkay Çeçen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fehmi_ilkay

Jul 28
Cemre Demirel'in bir anlık öfke patlaması sonucu ortaya çıkan üzücü olaylar hepimizi üzdü. Kanser teşhisi konması ve bipolar rahatsızlığı bulunması sebebiyle zaten zorlu bir psikolojik süreç yaşıyor. Lütfen özel görüntüleri yaymayın ve ona öfkeyle kızmayı bırakıp yardımcı olun.⬇️
Umarım bu üzücü olay geride kalır ve devlet büyüklerimiz hadiseyi hoşgörü ve merhametle karşılar. Her insanın yaşayabileceği bu acı durumu fırsatçılık yaparak karalama kampanyasına çevirmek olgunlukla bağdaşmaz. Cemre kaybedilecek kötü birisi değildir, insan hatasıyla insandır.
Yanındayım dostum.
Read 4 tweets
Jul 20
FLOOD -3
1- "Tasavvuf Ve Tarikat Dünyasının Fuhuş Tanrıları"
Biliyor muydunuz?
Sufilerin eserlerinde akla hayale gelmedik dehşet dolu hikâyeler vardır. Haşa! Tanrı ile ilişkiye girme, pedofili, oğlancılık, eşcinsellik, Allah dostlarının (!) sonu gelmeyen erotik kerametleri... ImageImageImageImage
2- Ardı arkası kesilmeyen sapık/tacizci şeyh hikâyelerinin sonu neden gelmiyor? Tarihsel arka planda ne var, nerelerden besleniyorlar? Hangi kitaplarla motive oluyorlar? Bunu ortaya koyup, kapalı kapıları açacağız:
"Bir Hakîkat Kalmasın Âlemde Allahım Nihân/Gizli" (Muallim Naci) ImageImageImage
3- "Tasavvuf Kültüründe Müstehcen Menkıbeler" isimli çalışmamızda çok daha fazlasını bulacağınızı da ekleyelim (Basılmadı). Cinselliğin dini bir ayin olarak yüzlerce yıldır icra edildiğini, Tanrı ile birleşme yolu kabul edildiğini unutmayalım Bkz: Kadim Hint, Yunan, Sümer vs... ImageImageImage
Read 76 tweets
Jul 13
Safsatanın niteliği, kavramsal anlamı çok geniştir, ancak şu kadarını ifade edelim ki kabaca safsata; “Hatalı aklı yürütüp ilgisiz bağlantılarla zihin çeldirme ve konuyu asıl merkezinden uzaklaştırıp saptırma sanatıdır” Kur’an’da dikkat çekilen bazı safsata türleri şunlardır: Image
1- Başkasını karalama: “Ben bu çamura secde etmem” (İsra, 61-62). Şeytan konuyu saptırıyor, onun çamur olması kendisine secde edilemeyeceğinin delili olmaz. Emri Allah verdi Adem değil. Image
2- Gelenekselliğe başvurma: “Biz atalarımızın izinden gideriz” (Lokman, 21). Atalar ya da geçmiş bilgnlerin tecrübelerinden yararlanmak demek her aktarılanı kabul etmek demek değildir. Gerçeğin/doğrunun ölçüsü atalar değil atalarınızı da yaratan Allah’ın kelamıdır. Image
Read 12 tweets
Jul 5
FLOOD -2
1- #İsmailağaCemaati: "Şirk - Yalan ve Hurafe" Üçgeni"
Hani, çoğunuz birine dair "kolayca saygı ve hürmet" eğiliminde olursunuz. Kişinin görüntüsüne bakarak, kalabalıkların peşinden gitmesi ve onun için "çok muhterem biridir" denmesi sizin için yeterlidir. #Tasavvuf ImageImageImage
2- Sonradan bu kimsenin ya bu dünyada ya da öbür dünyada patlayacak skandallarına hazır olmadan bir münzevi görüntüye inanır ve o kişiye bir hürmet ön kabulüyle yaklaşırsınız… İşte bu, tarikatlara müntesip olan yani kendini kaptıran kişilerin %99'unun genel özelliğidir. #Tarikat ImageImageImage
3- Mesela David Koresh, İncil'i e iyi kendisin anladığın öne sürmüş, çevresine pek çok kişi toplayıp ciddi bir dini nüfuz/saygınlık elde etmiştir. #Amerikan Devletinin başını haftalarca ağrıttıktan sonra hazin bir şekilde Waco katliamı sonucu yok edilmiştir.#TarikatlarKapatılsın ImageImageImage
Read 77 tweets
Jun 18
FLOOD -1

1- "Prince of Darkness: #TuranDursun ve Mitomanik Saplantıları"
-Turan Dursun'u tanıyalım.
-Hz. Muhammed'e cinsellik üzerinden yaptığı saldırı.
-Turan Dursun'un anılarında, hayvan seviciliği (!) eşcinsel eğilimi
-İslam'ı eleştirirken yaptığı hatalar.⬇️
2- Flood’u okurken muhtemelen ilk defa karşılaşacağınız bilgiler olacak ve bu bilgiler sizi oldukça sarsacak. #HzMuhammed'e hiç bitmeyen nefretle, sürekli cinsellik üzerinden saldırması beni hep düşündürmüştü. Tahmin ettiğim gibi de çıktı. Olay çok başka, sabırla okuyun şok olun.
3- Bugün bir efsaneyi patlatacağız. Çok sık kullanılan, çok referans verilen, çokça dillendirilen bir “sözde aydın” tarafından yazılan yazıları hangi psikoloji ile yazdığından bahsedeceğiz. Bu yazıda kişiliğine saldırı olmayıp bilakis kişilik sorunları ortaya koyulacaktır.
Read 65 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(