Discover and read the best of Twitter Threads about #tarikat

Most recents (4)

Tasavvuftan Neden Uzak Durmalıyız?

Tasavvuftan, sufizmden ve tarikatlardan uzak durmamız için gökteki yıldızların sayısından fazla gerekçelerden sadece 20 tanesini sayacağım umarım kendimi ifade edebilirim. @msikkofield ile bir programı hak ediyor...
1- Kavramsal Uydurma: "İslam Tasavvufu" diye bir şey yoktur. Bu deyim kasıtlı olarak üretilmiştir. Allah’ın elçileri şeyh değildiler. Ruhsal gelişim ve aydınlanma için Kur'an yeterlidir. Tasavvuf sayısız şirk, hurafe ve yabancı kültürün içinde toplandığı uydurmalar bataklığıdır.
2- Uydurma Hadis Sorunu: "Tasavvuf edeptir, arınmaktır" sözü belki de sözlerin en yalanıdır. Sufiler önce Allah'ın elçisine kaşı edepli davransınlar hadis uydurmaktan ve keramet masallarını ve ahlaksız hikayeleri yaymaktan tevbe etsinler. Önce kendilerini yalandan arındırsınlar.
Read 21 tweets
Tasavvuftan Neden Uzak Durmalıyız? (@enis_doko Dostumuza Cevap)

Tasavvuftan, sufizmden ve tarikatlardan uzak durmamız için gökteki yıldızların sayısından fazla gerekçelerden sadece 20 tanesini sayacağım umarım kendimi ifade edebilirim.@msikkofield ile aynı şeyleri düşünüyorum.
1- Kavramsal Uydurma: "İslam Tasavvufu" diye bir şey yoktur. Bu deyim kasıtlı olarak üretilmiştir. Allah’ın elçileri şeyh değildiler. Ruhsal gelişim ve aydınlanma için Kur'an yeterlidir. Tasavvuf sayısız şirk, hurafe ve yabancı kültürün içinde toplandığı uydurmalar bataklığıdır.
2- Uydurma Hadis Sorunu: "Tasavvuf edeptir, arınmaktır" sözü belki de sözlerin en yalanıdır. Sufiler önce Allah'ın elçisine kaşı edepli davransınlar hadis uydurmaktan ve keramet masallarını ve ahlaksız hikayeleri yaymaktan tevbe etsinler. Önce kendilerini yalandan arındırsınlar.
Read 22 tweets
FLOOD -3
1- "Tasavvuf Ve Tarikat Dünyasının Fuhuş Tanrıları"
Biliyor muydunuz?
Sufilerin eserlerinde akla hayale gelmedik dehşet dolu hikâyeler vardır. Haşa! Tanrı ile ilişkiye girme, pedofili, oğlancılık, eşcinsellik, Allah dostlarının (!) sonu gelmeyen erotik kerametleri... ImageImageImageImage
2- Ardı arkası kesilmeyen sapık/tacizci şeyh hikâyelerinin sonu neden gelmiyor? Tarihsel arka planda ne var, nerelerden besleniyorlar? Hangi kitaplarla motive oluyorlar? Bunu ortaya koyup, kapalı kapıları açacağız:
"Bir Hakîkat Kalmasın Âlemde Allahım Nihân/Gizli" (Muallim Naci) ImageImageImage
3- "Tasavvuf Kültüründe Müstehcen Menkıbeler" isimli çalışmamızda çok daha fazlasını bulacağınızı da ekleyelim (Basılmadı). Cinselliğin dini bir ayin olarak yüzlerce yıldır icra edildiğini, Tanrı ile birleşme yolu kabul edildiğini unutmayalım Bkz: Kadim Hint, Yunan, Sümer vs... ImageImageImage
Read 76 tweets
FLOOD -2
1- #İsmailağaCemaati: "Şirk - Yalan ve Hurafe" Üçgeni"
Hani, çoğunuz birine dair "kolayca saygı ve hürmet" eğiliminde olursunuz. Kişinin görüntüsüne bakarak, kalabalıkların peşinden gitmesi ve onun için "çok muhterem biridir" denmesi sizin için yeterlidir. #Tasavvuf ImageImageImage
2- Sonradan bu kimsenin ya bu dünyada ya da öbür dünyada patlayacak skandallarına hazır olmadan bir münzevi görüntüye inanır ve o kişiye bir hürmet ön kabulüyle yaklaşırsınız… İşte bu, tarikatlara müntesip olan yani kendini kaptıran kişilerin %99'unun genel özelliğidir. #Tarikat ImageImageImage
3- Mesela David Koresh, İncil'i e iyi kendisin anladığın öne sürmüş, çevresine pek çok kişi toplayıp ciddi bir dini nüfuz/saygınlık elde etmiştir. #Amerikan Devletinin başını haftalarca ağrıttıktan sonra hazin bir şekilde Waco katliamı sonucu yok edilmiştir.#TarikatlarKapatılsın ImageImageImage
Read 77 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!