"ج ا و عربستان" همه آنچه لازم است بدانید! #رشته_توئیت_مهم
هرکسی در ۳۰ سال گذشته در ایران دانشگاه رفته باشد مجبور به پاس کردن درسی به نام "وصایای امام" بوده که سراسر فحاشی و نفرت پراکنی نسبت به عربستان و #آل_سعود است. آنچه در ادامه میخوانید رمزگشایی یکی از پایه های اصلی تاسیس Image
ج ا توسط خمینی است و در پایان رشته توئیت یک قطعه طلایی از پازل براندازی رژیم برای شما رونمایی میشود. پیشتر درمورد طرح نخبه لهستانی #زبیگنیف_برژیسنکی و کمربند سبز اسلامی برایتان گفته بودم که چطور آمریکا تصمیم میگیرد شوروی رو توسط بنیادگرایان اسلامی محاصره کند. و در نهایت روسها را
به افغانستان کشید و با حمایت پاکستان و ج ا از افغانها زمینگیر کرد. برژینسکی در میان مجاهدان افغان حاضر میشد و بهتر از هر آخوندی برایشان سخنرانیهای حماسی از خدا و خانه و جهاد و... میکرد. نخبگان واقعی از زیر لاحاف تز نمیدهند در خط مقدم میجنگند! این چیزها فرق آدمها و برنده و بازنده Image
را تعیین میکند!
نخبه دوم: هالفورد مکیندر
منطقه هارتلند: این تئوری کهنه مکیندر میگوید منطقه ای بین هیمالیا، جنوب ایران، رود ولگا، اکراین و سیبری قلب ژئوپولتیک جهان است و هر قدرتی بر این منطقه از جهان که قابل کشتیرانی نیست مسلط شود شکست ناپذیر است. بعدها با پیشرفت و ظهور نیروهای Image
هوایی قهار و موشکهای قاره پیما بنظر میرسید این تئوری دیگر کارایی ندارد. اما مشخص شد پوتین همین الان تسلط بر هارتلند را در راس سیاست خارجی خود قرار داده است. روسیه همواره نیمه شمالی ایران را ملک خود میدانسته و میداند. ما در حالی وارد عصر ارتباطات شدیم که چالشهای زمان اسب و درشکه Image
ما همچنان باقی است. همه دنیا از شبه نظامیان و بنیادگرایان مسلمان بشدت میترسند! اگر در کشوری بنیادگرایان اسلامی حاکم باشند باقی قدرتها جرات ورود به آن را ندارند. شما ببینید به محض اینکه چین قصد ورود به افغانستان را میکند طالبان را میاورند. طالبان اولین حرکتی که میکند مرز چین
را اشغال میکند. سوریه را ببینید به محض اینکه روسها، ترکها و ایران میخواهند خلا ناشی از اسد را پر کنند داعش را میاورند. حالا اگر جرات دارید بیایید!
اینکه ج ا تهدید میکند ما برویم داعش میاید هم درواقع حساب روی همین سیاست است که البته نه کاملا که تا حدی غلط است. ما سوریه نمیشویم!
حال سوال این است وقتی تروریستهای مسلمان را بر منطقه یا کشوری حاکم میکنند چطور به آنها اعتماد میکنند؟ چطور آنها را کنترل میکنند؟
نخبه سوم: هنری #کسینجر
کسینجر خالق دیپلماسی پینگ پونگ، پایان دهنده جنگ ویتنام و پایان دهنده شوروی سابق ایده خاصی را وارد سیاست کرد: تقدم #تعادل بر #نظم
کسینجر معتقد بود تعادل بر همه چیز مقدم است حتی #اخلاق! وی که یک یهوده آواره فراری از هیتلر بود بخوبی قوانین جنگل را میشناخت. آنچه در خاورمیانه پس از شاه رخ داد اگرچه شاید دخالت مستقیم او نباشد بطور قطع تاثیر آنچه او به سیاست خارجی آمریکا وارد کرد است. وقتی ایده خطرناک کسینجر
بدست آدم خطرناکی مثل برژینسکی بیفتد حتما چیزی خطرناکتر از بمب اتمی تولید خواهد شد.
هلال شیعی: کمربند سبز اسلامی اگرچه روزی به داد آمریکا رسید اما ممکن بود روزی با دشمنان آمریکا همپیمان شود. یک هلال شیعی از یمن تا لبنان با محوریت خمینی در این منطقه تضمین کننده حمام خون و جنگ دائمی Image
بین مسلمانان است. جنگ دائم در این منطقه علاوه بر اینکه دیگران را از ورود به این منطقه میترساند. مسلمانان این منطقه را هم توسط خودشان در قالب شیعه و سنی کنترل و مهار میکند! اینکه خمینی بلافاصله بعد از بقدرت رسیدن جنگ با صدام را موجب میشود (اگر آن رشتو را نخواندید حتما بخوانید) حتی Image
بعد از بی میلی عربستان برای درگیری، اون جریان #حج۶۶ را رقم میزند تا عربستان را مجبور به درگیری مستقیم کند فقط بخاطر پیش برد اهداف ارباب است! عربستان برای ۵۰ سال همسایه بی آزار و بعضا همراه ایران بوده است. چیزی که برای قدرتها مقدار زیادی ریسک بهمراه داشته است. عربستان حتی بعداز ImageImage
عنقلاب هم هیچوقت دشمن ایران نبوده است. الانم نیست. باوجود همه سمپاشیها و باوجود اینکه عربستان بهرحال رقیب منطقه ای ما در حوزه انرژی است اما عربستان دشمن نیست! عربستان اصلا علاقه به دخالت در حوزه‌های امنیتی ندارد و تنها چیزیکه میخواهد این است که نفتش را بفروشد اما ج ا آنها Image
و پولشان را به زور هزاران کیلومتر بیرون از مرزها کشیده است.
بن سلمان که بشدت مورد تنفر ج ا و هوادارنش است یک رهبر جوان پیشرو است که به آرامی دارد کشورش را از یک تحجر اسلامی تبدیل به یک تمدن عربی میکند. یک تار موی بن سلمان به کل آخوندهای وطنفروش ج ا می ارزد. او مشروبات الکلی را Image
آزاد کرد، به زنان اجازه رانندگی داد، کنسرت غربی برگزار کرد و... البته او از حج و کعبه بازی بخاطر تاثیر تاریخی و فرهنگی و درآمد توریست عبور نخواهد کرد که کاملا منطقی است. پیش از آنکه وارد بحث تاثیر عربستان بر براندازی شویم یک پرانتز باید باز کنیم و اینکه آمریکا با عربستان همین چند
هفته پیش اختلافاتی سر نفت و.. داشته اند. ج ا فرصت را غنیمت میشمارد و بلافاصله عربستان را تهدید به جنگ میکند تا خودرا برای ارباب شیرین کند! اگر میخواهید بدانید چرا دمکراتها همچنان پای نوکرشان ایستادند بخاطر چنین روزهایی است. و اما چطور پای عربستان محتاط که حتی پاسخ حمله به آرامکو
را نمیدهد به براندازی باز میشود. پاسخ در نفوذ عربستان بر اهل سنت جنوب ایران از #بلوچستان و #زاهدان تا #اعراب است. همچنین عربستان بر طالبان و پاکستان نفوذ بسیار سنگینی دارد. اینکه تعدادی آخوندهای سنی نیمه حکومتی سعی میکنند طرف معترضین را بگیرند برای این است که عنان کار از دستشان Image
در نرود. مساله مهم بعدی این است که در جنوب ایران سه ارتش بسیار مهم مردمی وجود دارند.
۱-بلوچستان
۲-اعراب ایرانی
۳-بختیاری ها
دوتای اول سنی مذهب هستند و روی هم جمعیتی حدود ۴ میلیون نفرند!! اگر دقت کنید ج ا هرگز اجازه نداده دراین سالها این سه گروه همزمان اعتراض کنند! چون این سه گروه
ایرانخواه و ملی هستند! اگرچه شرایط متفاوتی دارند اما در ایرانی بودن و ایرانخواه بودن مشترکند و بخاطر همین هم سانسور شده اند. بویژه بلوچها برعکس اعراب که مهره سیاسی خاصی ندارند بسیار در سیاست مهمند. سالهای طولانی انگلیس بر این بخش نفوذ داشته است. اینکه بلوچستان اکنون خاک پاکستان Image
نیست بخاطر تلاش بزرگان بلوچ است. مساله بعد این است که بلوچها پادشاهی خواهند! اگر آتش قیام بلوچها به سمت غرب و اعراب ایران برسد بلافاصله سرعت بیشتری بسمت غرب گرفته و به بختیاریها میرسد. تاریخ میگوید این یعنی سقوط (آزادی) فوری جنوب ایران و #فتح_تهران. این خطری است که بیش از خود ج ا Image
ایرانستیزان را تهدید میکند! چرا اصرار دارند قیام را از سمت کردستان و تجزیه طلبان پیش ببرد بخاطر این است که میدانند قیامی که از #بلوچستان آغاز شود یک قیام ملی میهنی و منجر به پادشاهی است. برای همین عجله دارند تا پیش خیزش ملی بهر نحوی ملت را پشت سر انقلاب کمونیستی خود بسیج و کار را Image
تمام کنند! تمام تلاشها برای حاشیه بردن قیام #بلوچستان که اکنون بیشترین تعداد کشته این قیام را بخود اختصاص داده این توضیح را دارد که اگر هر نیروی داخلی در این منطقه موفق به کسب حداقلی از حمایت خارجی شود و پرچم #شیر_و_خورشید را بلند کند دست بالارا خواهد داشت. تا این لحظه اسرائیل و
عربستان که متحدان سابق ترامپ در شکل جدید خاورمیانه که هنوزم حفظ شده بودند هنوز بطور جدی وارد بازی نشده اند. من همیشه بحث حمله اسرائیل رو سرکاری میدونستم و در رشتویی با دلایل منطقی و فنی و سیاسی غیرقابل اجرا عنوانش کردم. اما شرایط امروز در بعد منطقی و سیاسی تغییر اساسی کرده و
اندک تغییرات فنی هم مهم نیست. الان حتی حمله محدود اسرائیل هم میتواند کمک باشد. اسرائیل از هیچ چیز این رژیم و تهدیدهایش مطلقا نمیترسد! اینو همه بدانید و یاد بگیرید: تهدید همواره نشانه ضعف است!
زمان بسرعت برای انقلابیون فعلی و پا بر زمین کوبیدن و پرچمهای هزار رنگ و شعارهای ۵۷تیشان
رو به پایان است. رنگین کمان زیبای ملت ایران بزودی از پس ابرها نمایان میشود. اکنون نوبت طوفان ایرانخواهان است. کمربندها را ببندید! ✌️
#بلوچستان_تنها_نیست
#خدانور_لجه‌ای Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shayan👊🏴

Shayan👊🏴 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shayan_shahnazi

Nov 15
تحلیل: چرا ج ا میرود!؟؟ #رشته_توئیت
دوستان میدانند که همواره بر یک نکته تاکید کرده ام. اینکه تا زمانیکه اراده بقا در رژیمی وجود دارد آن رژیم سقوط نخواهد کرد! درواقع ما زمان بررسی امکان سقوط هر حکومتی ابتدا میزان انگیزه و اراده آنرا میسنجیم. در ادامه میخوانید که چرا رژیم ج ا Image
انگیزه بقا را از دست داده و بهمین دلیل محکوم به رفتن است.
شماره ۴: شکست نظامی. شکست نظامی یکی از مهمترین عواملی است که انگیزه و اراده حاکمیت را از بین میبرد. شکست نظامی همیشه به معنی جنگیدن در میدان نیست بیشتر شکست نظامی در #مسابقه_تسلیحاتی و حتی پیش از شلیک گلوله ها رخ میدهد.
فرانسه شکست خورده و اشغال شده انگیزه بقا داشت اما شوروی نداشت چون در مسابقه شکست خورده است. رژیم آخوندی هم در این سالها نه فقط در هیچ رویارویی نظامی مستقیمی پیروز نشد که در مسابقه تسلیحاتی هم شکست خورد که آخرین آن مربوط به حضور پهپادهای در پیت رژیم در اوکراین است حالکه رقیب ترک
Read 21 tweets
Nov 12
#فوری نخستین پس لرزه ها رسید! 💥
هشدار و تهدید دبیرکل سازمان ملل توسط رژیم نسبت به برگزاری هرگونه نشست ویژه #حقوق_بشر درمورد اعتراضات ایران!
اما دلیل پنیک کردن رژیم اینه که متوجه شدن تهدید بی‌شرمانه و مستقیم معترضان به اعدام و کشتار سازمان‌یافته مردم بطور جدی توسط نهادها و فعالین
درحال پیگیری است. و چنانچه سازمان ملل فرمان تشکیل کمیته حقیقت یاب بدهد بلافاصله موجب تشکیل دادگاه ویژه نظیر دادگاه یوگسلاوی سابق یا رواندا و..خواهد شد. همچنین عفو بین الملل و سایر نهادها به استناد امضا یک میلیون (حقوقدان، فعال، روزنامه نگار و افراد عادی و..) میتوانند درخواست
رسیدگی ویژه به جنایتهای رژیم بدهد. جمع آوری یک میلیون امضا برضد رژیم آپارتاید اسلامی یک بعدازظهر بیشتر زمان نمیبرد. دادگاه بین‌المللی لاهه یا دادگاه ویژه براحتی میتواند فعال شود ولی نخستین گام همین نشست اضطراری که آلمان هم درخواست کرده میتواند باشد. اگر خروجی چنین نشستی یک
Read 4 tweets
Nov 11
خبر #خوب و #مهم
جلسه‌ای محرمانه و مهمی (به لحاظ وزن شرکت کنندگان) با حضور تعدادی حقوق دادن و فعال حقوق بشر از لبنان، سوریه، افغانستان، یمن، اکراین و ایران تشکیل شده و مقدمات مصادره اموال و تمام سپرده های رژیم آخوندی و عواملش در سراسر دنیا تدارک دیده شد.
اقدام قانونی مورد نظر از
الگوی (رویه قضایی) شکایت قربانیان هلوکاست و ۱۱سپتامبر تبعیت میکند [شایان: درمورد #هواپیمای_اوکراینی هم همین تقریبا الگو استفاده شده] و بغیر از هدف قرار دادن مرکزیت نظام ج ا تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی ریز و درشت مرتبط با پروکسیها را هم شامل میشود.
بغیر از پروسه بالا که استارت زده
شده لیست بسیار بلند بالا از تمام افراد مرتبط با بیت رهبری و نهادهای مربوطه، امامان جمعه، سپاهی، اطلاعاتی حتی لباس شخصی که مستقیم یا غیر مستقیم در کشتار انسانها دست داشته اند بعلاوه لیست داراییهایشان تهیه شده. فردی با نام مستعار "امیدی" که در این جلسه حضور داشته میگوید لیست چنان
Read 8 tweets
Nov 10
نگاهی واقع بینانه به نحوه آغاز #اعتصابات_سراسری! #رشته_توییت
همه میدانید من کاسب و مغازه دارم. ۱۹ روز از آبان گذشته و مجموع درآمد من حتی یک چهارم هزینه ها و اجاره ام رو پر نکرده! حاضرم از خانه شعار بدهم در خیابان باتوم بخورم اما مغازه رو نبندم. کسبه و بازاری که شما بعنوان سودجو Image
و منفعت طلب میشناسید درواقع بخشی از همین مردم هستن که اتفاقا اکثرا از شرایط موجود ناراضین. قصد ندارم اینجا به این بپردازم که غیر بازاریا چه میکنند و چطور از سرمایه و دسترنجشان محافظت میکنند. اصلا چرا خرید میرن؟ قصدم اینه بگویم چطور میشود همه اقشار و بازار را همراه با اعتصاب کرد.
۱- اینو بپذیرید: ما ایرانیها کاسبکار و دلالیم!
تاریخ بخوانید اجداد ما تاجران جاده ابریشم بوده اند. ایرانیها بهترین فروشندگان جهان بوده اند هنوزم هستند! این ژنتیک ماست و بدانید سیب خیلی دورتر از درخت نمی افتد. اینجا بحث منفعت طلبی نیست. گونه انسان منفعت طلب است! منافع جمعی و شخصی
Read 23 tweets
Nov 9
مزرعه حیوانات آخوندی! #رشتو
برد پیت در صحنه ای از فیلم ماشین جنگ از حاضرین میپرسد اگر ۲ معترض از ۱۰ معترض را بکشیم چه تعداد معترض داریم؟ ۸؟ اشتباه میکنید! ۲۰تا! چون اون دو نفر کشته شده تعدادی دوست و فامیل دارند که برای پیوستن به قیام مردد بودند و اکنون جز معترضینند.
اما در ایران Image
با وجود کشتار وحشیانه آخوندها چرا تعداد معترضین با فرمول برد پیت افزایش نمیابد؟
طبق آمار مجاهدین خلق که معمولا اغراق آمیز است بیش از ۵۰۰ نفر بقتل رسیده اند. من فکر میکنم تعداد حتی بیشتر است. آنچه در ادامه میخوانید میتواند فک طرفداران کتابهای جورج اورول را بیندازد!
زمانیکه یک نفر در تظاهرات ضد رژیم اسلامی ایران کشته میشود. بلافاصله ۳ گروه مختلف در لباس پلیس بد، پلیس خنثی و پلیس خوب بسراغ خانواده قربانی میروند و همزمان اقدام به تهدید، تطمیع و فریب آنها میکنند. نخستین تردید را با تحویل ندادن پیکر قربانی بوجود میاورند. خانواده تا پیکر عزیز خود
Read 17 tweets
Nov 2
چرا چپها موفق نخواهند شد!؟ (قسمت دوم)
در قسمت اول به اختصار گفتیم که چون چپها همزمان پرچم ضد دین و پرچم ضد ملی را بلند کرده اند نمیتوانن اکثریت مردم رو پشت خود بسیج کنن. ناچار بر روی هیجانات بچه مدرسه اییها و تینیجرها سرمایه گذاری کردند تا شاید با خون آنها باقی اقشار را تحت تاثیر
قرار دهند.‌ ملت ایران اگرچه پای کار است و برای حمایت از فرزندانش به میدان آمده و از این فرصت مدام رژیم را میکوبد. اما در بعد ایدئولوژی چپهارا تنها گذاشته. اینکه چپها داخل دانشگاهها چپیدن و سنگر گرفتند برای این است که اگر به خیابان بیایند در سیل جمعیتی که از آنها فرمان نمیبرد حل
میشوند! حتی من احتمال میدهم چپها برای ریکاوری داخل دانشگاه رفته اند تا در پشت صحنه مذاکرات با طرفهای مختلف را به پیش ببرن. نئوکمونیستها برنامه ریزی فوق العاده و تحسین برانگیزی داشتند. آنها بدرستی متوجه شدند که بغیر از نوجوانان و تجزیه طلب ها کسی به فرمان آنها کف خیابان نمی آید.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(