👑Shayan👊♂️ Profile picture
همه دشمن هستن! همه دوست هستن! تمام احتمالات همه باهم درحال رخ دادنند. اینطوری زندگی میکنم تا هیچوقت غافلگیر نشم. هرچیزی اتفاق بیفتد قبلا دیده ام. سیاسی نویس🖕

Nov 13, 2022, 25 tweets

"ج ا و عربستان" همه آنچه لازم است بدانید! #رشته_توئیت_مهم
هرکسی در ۳۰ سال گذشته در ایران دانشگاه رفته باشد مجبور به پاس کردن درسی به نام "وصایای امام" بوده که سراسر فحاشی و نفرت پراکنی نسبت به عربستان و #آل_سعود است. آنچه در ادامه میخوانید رمزگشایی یکی از پایه های اصلی تاسیس

ج ا توسط خمینی است و در پایان رشته توئیت یک قطعه طلایی از پازل براندازی رژیم برای شما رونمایی میشود. پیشتر درمورد طرح نخبه لهستانی #زبیگنیف_برژیسنکی و کمربند سبز اسلامی برایتان گفته بودم که چطور آمریکا تصمیم میگیرد شوروی رو توسط بنیادگرایان اسلامی محاصره کند. و در نهایت روسها را

به افغانستان کشید و با حمایت پاکستان و ج ا از افغانها زمینگیر کرد. برژینسکی در میان مجاهدان افغان حاضر میشد و بهتر از هر آخوندی برایشان سخنرانیهای حماسی از خدا و خانه و جهاد و... میکرد. نخبگان واقعی از زیر لاحاف تز نمیدهند در خط مقدم میجنگند! این چیزها فرق آدمها و برنده و بازنده

را تعیین میکند!
نخبه دوم: هالفورد مکیندر
منطقه هارتلند: این تئوری کهنه مکیندر میگوید منطقه ای بین هیمالیا، جنوب ایران، رود ولگا، اکراین و سیبری قلب ژئوپولتیک جهان است و هر قدرتی بر این منطقه از جهان که قابل کشتیرانی نیست مسلط شود شکست ناپذیر است. بعدها با پیشرفت و ظهور نیروهای

هوایی قهار و موشکهای قاره پیما بنظر میرسید این تئوری دیگر کارایی ندارد. اما مشخص شد پوتین همین الان تسلط بر هارتلند را در راس سیاست خارجی خود قرار داده است. روسیه همواره نیمه شمالی ایران را ملک خود میدانسته و میداند. ما در حالی وارد عصر ارتباطات شدیم که چالشهای زمان اسب و درشکه

ما همچنان باقی است. همه دنیا از شبه نظامیان و بنیادگرایان مسلمان بشدت میترسند! اگر در کشوری بنیادگرایان اسلامی حاکم باشند باقی قدرتها جرات ورود به آن را ندارند. شما ببینید به محض اینکه چین قصد ورود به افغانستان را میکند طالبان را میاورند. طالبان اولین حرکتی که میکند مرز چین

را اشغال میکند. سوریه را ببینید به محض اینکه روسها، ترکها و ایران میخواهند خلا ناشی از اسد را پر کنند داعش را میاورند. حالا اگر جرات دارید بیایید!
اینکه ج ا تهدید میکند ما برویم داعش میاید هم درواقع حساب روی همین سیاست است که البته نه کاملا که تا حدی غلط است. ما سوریه نمیشویم!

حال سوال این است وقتی تروریستهای مسلمان را بر منطقه یا کشوری حاکم میکنند چطور به آنها اعتماد میکنند؟ چطور آنها را کنترل میکنند؟
نخبه سوم: هنری #کسینجر
کسینجر خالق دیپلماسی پینگ پونگ، پایان دهنده جنگ ویتنام و پایان دهنده شوروی سابق ایده خاصی را وارد سیاست کرد: تقدم #تعادل بر #نظم

کسینجر معتقد بود تعادل بر همه چیز مقدم است حتی #اخلاق! وی که یک یهوده آواره فراری از هیتلر بود بخوبی قوانین جنگل را میشناخت. آنچه در خاورمیانه پس از شاه رخ داد اگرچه شاید دخالت مستقیم او نباشد بطور قطع تاثیر آنچه او به سیاست خارجی آمریکا وارد کرد است. وقتی ایده خطرناک کسینجر

بدست آدم خطرناکی مثل برژینسکی بیفتد حتما چیزی خطرناکتر از بمب اتمی تولید خواهد شد.
هلال شیعی: کمربند سبز اسلامی اگرچه روزی به داد آمریکا رسید اما ممکن بود روزی با دشمنان آمریکا همپیمان شود. یک هلال شیعی از یمن تا لبنان با محوریت خمینی در این منطقه تضمین کننده حمام خون و جنگ دائمی

بین مسلمانان است. جنگ دائم در این منطقه علاوه بر اینکه دیگران را از ورود به این منطقه میترساند. مسلمانان این منطقه را هم توسط خودشان در قالب شیعه و سنی کنترل و مهار میکند! اینکه خمینی بلافاصله بعد از بقدرت رسیدن جنگ با صدام را موجب میشود (اگر آن رشتو را نخواندید حتما بخوانید) حتی

بعد از بی میلی عربستان برای درگیری، اون جریان #حج۶۶ را رقم میزند تا عربستان را مجبور به درگیری مستقیم کند فقط بخاطر پیش برد اهداف ارباب است! عربستان برای ۵۰ سال همسایه بی آزار و بعضا همراه ایران بوده است. چیزی که برای قدرتها مقدار زیادی ریسک بهمراه داشته است. عربستان حتی بعداز

عنقلاب هم هیچوقت دشمن ایران نبوده است. الانم نیست. باوجود همه سمپاشیها و باوجود اینکه عربستان بهرحال رقیب منطقه ای ما در حوزه انرژی است اما عربستان دشمن نیست! عربستان اصلا علاقه به دخالت در حوزه‌های امنیتی ندارد و تنها چیزیکه میخواهد این است که نفتش را بفروشد اما ج ا آنها

و پولشان را به زور هزاران کیلومتر بیرون از مرزها کشیده است.
بن سلمان که بشدت مورد تنفر ج ا و هوادارنش است یک رهبر جوان پیشرو است که به آرامی دارد کشورش را از یک تحجر اسلامی تبدیل به یک تمدن عربی میکند. یک تار موی بن سلمان به کل آخوندهای وطنفروش ج ا می ارزد. او مشروبات الکلی را

آزاد کرد، به زنان اجازه رانندگی داد، کنسرت غربی برگزار کرد و... البته او از حج و کعبه بازی بخاطر تاثیر تاریخی و فرهنگی و درآمد توریست عبور نخواهد کرد که کاملا منطقی است. پیش از آنکه وارد بحث تاثیر عربستان بر براندازی شویم یک پرانتز باید باز کنیم و اینکه آمریکا با عربستان همین چند

هفته پیش اختلافاتی سر نفت و.. داشته اند. ج ا فرصت را غنیمت میشمارد و بلافاصله عربستان را تهدید به جنگ میکند تا خودرا برای ارباب شیرین کند! اگر میخواهید بدانید چرا دمکراتها همچنان پای نوکرشان ایستادند بخاطر چنین روزهایی است. و اما چطور پای عربستان محتاط که حتی پاسخ حمله به آرامکو

را نمیدهد به براندازی باز میشود. پاسخ در نفوذ عربستان بر اهل سنت جنوب ایران از #بلوچستان و #زاهدان تا #اعراب است. همچنین عربستان بر طالبان و پاکستان نفوذ بسیار سنگینی دارد. اینکه تعدادی آخوندهای سنی نیمه حکومتی سعی میکنند طرف معترضین را بگیرند برای این است که عنان کار از دستشان

در نرود. مساله مهم بعدی این است که در جنوب ایران سه ارتش بسیار مهم مردمی وجود دارند.
۱-بلوچستان
۲-اعراب ایرانی
۳-بختیاری ها
دوتای اول سنی مذهب هستند و روی هم جمعیتی حدود ۴ میلیون نفرند!! اگر دقت کنید ج ا هرگز اجازه نداده دراین سالها این سه گروه همزمان اعتراض کنند! چون این سه گروه

ایرانخواه و ملی هستند! اگرچه شرایط متفاوتی دارند اما در ایرانی بودن و ایرانخواه بودن مشترکند و بخاطر همین هم سانسور شده اند. بویژه بلوچها برعکس اعراب که مهره سیاسی خاصی ندارند بسیار در سیاست مهمند. سالهای طولانی انگلیس بر این بخش نفوذ داشته است. اینکه بلوچستان اکنون خاک پاکستان

نیست بخاطر تلاش بزرگان بلوچ است. مساله بعد این است که بلوچها پادشاهی خواهند! اگر آتش قیام بلوچها به سمت غرب و اعراب ایران برسد بلافاصله سرعت بیشتری بسمت غرب گرفته و به بختیاریها میرسد. تاریخ میگوید این یعنی سقوط (آزادی) فوری جنوب ایران و #فتح_تهران. این خطری است که بیش از خود ج ا

ایرانستیزان را تهدید میکند! چرا اصرار دارند قیام را از سمت کردستان و تجزیه طلبان پیش ببرد بخاطر این است که میدانند قیامی که از #بلوچستان آغاز شود یک قیام ملی میهنی و منجر به پادشاهی است. برای همین عجله دارند تا پیش خیزش ملی بهر نحوی ملت را پشت سر انقلاب کمونیستی خود بسیج و کار را

تمام کنند! تمام تلاشها برای حاشیه بردن قیام #بلوچستان که اکنون بیشترین تعداد کشته این قیام را بخود اختصاص داده این توضیح را دارد که اگر هر نیروی داخلی در این منطقه موفق به کسب حداقلی از حمایت خارجی شود و پرچم #شیر_و_خورشید را بلند کند دست بالارا خواهد داشت. تا این لحظه اسرائیل و

عربستان که متحدان سابق ترامپ در شکل جدید خاورمیانه که هنوزم حفظ شده بودند هنوز بطور جدی وارد بازی نشده اند. من همیشه بحث حمله اسرائیل رو سرکاری میدونستم و در رشتویی با دلایل منطقی و فنی و سیاسی غیرقابل اجرا عنوانش کردم. اما شرایط امروز در بعد منطقی و سیاسی تغییر اساسی کرده و

اندک تغییرات فنی هم مهم نیست. الان حتی حمله محدود اسرائیل هم میتواند کمک باشد. اسرائیل از هیچ چیز این رژیم و تهدیدهایش مطلقا نمیترسد! اینو همه بدانید و یاد بگیرید: تهدید همواره نشانه ضعف است!
زمان بسرعت برای انقلابیون فعلی و پا بر زمین کوبیدن و پرچمهای هزار رنگ و شعارهای ۵۷تیشان

رو به پایان است. رنگین کمان زیبای ملت ایران بزودی از پس ابرها نمایان میشود. اکنون نوبت طوفان ایرانخواهان است. کمربندها را ببندید! ✌️
#بلوچستان_تنها_نیست
#خدانور_لجه‌ای

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling