Nog even draadje over door minister van Natuur en Stikstof “abusievelijk” noemen van Staghouwers naam in het #debatremkes #stikstofdebat van 3 november. Het is heel vreemd dat deze rechtzetting 2 maanden na het debat pas komt. Nu pas, nadat gespreksverslag EU-gesprek opdook 1/10
Vreemd temeer we na elk debat van Dienst Verslag en Redactie een uitgeschreven verslag krijgen, van wat je in debat hebt gezegd. Je hebt dan 3 werkdagen tijd om fouten te corrigeren. Ik ga ervan uit dat dit ook voor ministers geldt? Waarom is toen niet gecorrigeerd? 2/10
Net nog ff in Handelingen gekeken en inderdaad, Staghouwers naam is nooit gecorrigeerd. Ook is gezegd dat “met vuist op tafel is geslagen” en Eurocommissaris nergens van wilde weten: “Eerst leveren”, zou zijn gezegd. Voor wie het gemist heeft: Uit EU-verslag blijkt dat niet 3/10
4/10: En toen ik in debat naar Staghouwer verwees als vml bakker, werd er door de minister ook niet gecorrigeerd met: “Oh, sorry. Zei ik Staghouwer? Nee, het waren Jetten, De Jonge, Harbers en ik.” En alles in foto 3 blijkt niet uit EU-verslag (foto’s in tweet 3/10)
Ik ga ervan uit dat de minister op onze Kamervragen wel duidelijke antwoorden gaat geven, want dit afdoen met “abusievelijk Staghouwer genoemd”, volstaat echt niet 5/10
Er komen ook wat vragen binnen over vraag 12 in onze set Kamervragen. Mensen kunnen onze bewering niet uit het EU-verslag halen. Uitleg van die vraag is als volgt in een paar tweets hieronder 6/10
Sinkevicius geeft 4 adviezen waarmee hij, in onze ogen, in feite zegt dat hij onvoldoende vertrouwen heeft in modellenwerkelijkheid, incl. fictieve depositiedoel van NL.
1. NL werkt met berekende depositieresultaten. Geen meetbare resultaten.

(lees hieronder verder) 7/10
2. De grote onzekerheid in rekenmodel is mede oorzaak van juridisch onhoudbare vergunningen.
3. Habitatrichtlijn biedt flexibiliteit. Je mag onderscheid maken naar type natuur. Berekende stikstofdeposities in NL maken dat onderscheid niet. 0.01 mol/ha is altijd teveel. 👇 8/10
4. De NL-Aerius berekeningen zijn geen maat voor de staat van instandhouding van de natuur, waar de habitatrichtlijn om vraagt. Daarom natuurassesments met meetbare resultaten 9/10
Veekrimp lijkt door NL te worden verkocht als oplossing, terwijl Brussel ook andere oplossingen noemt en aanbiedt te helpen. Van der Wals standaardzin dat EU zegt: “We geloven jullie niet meer, eerst leveren”, klopt gewoon niet.

Dit alles is reden van vraag 12
10/10

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Caroline van der Plas

Caroline van der Plas Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @lientje1967

Dec 24
in november meldde minister Van der Wal dat vml minister van LNV, Henk Staghouwer, was mee afgereisd naar Brussel om te praten over ruimte in het stikstofbeleid. Dit blijkt niet zo te zijn. En er blijkt meer niet te kloppen 1/8 Image
Niet Staghouwer, maar minister Harbers (verkeer, luchtvaart) was mee, blijkt uit gespreksverslag. De 4 uit Den Haag waren Van der Wal, Jetten, De Jonge en Harbers. Werd gesproken over stikstofreductie tbv woningen, verkeer, windparken en zonneveld. Niet over natuur👇2/8 ImageImage
Van der Wal vertelde de Kamer ook dat de Eurocommissaris klip en klaar was: “eerst leveren” (foto 1). Maar uit gespreksverslag blijkt iets anders. Daarin staat dat Eurocommissaris NL juist hulp wil bieden, wijst op de ruimte in de Habitatrichtlijn en mogelijkheid innovaties 3/8 ImageImageImage
Read 10 tweets
Aug 19
Vanavond bezoek gebracht aan #Albergen. Gesproken met omwonenden en mensen uit het dorp. Albergen voelt zich overvallen, weet totaal niet welke mensen er komen. Zijn niet tegen asielzoekers an sich, maar zijn vooral bang dat er overlastgevende veiligelanders komen 1/6
In Albergen zijn al eerder statushouders opgevangen en ook hebben mensen in dorp (particulier) Oekraïners opgevangen. “Wij zijn geen weigergemeente”, zei een van de direct omwonenden. Mensen zijn wel bang en onzeker en die angst en onzekerheid worden genegeerd door Kabinet 2/6
Daar zit ook de grootste pijn. Dat een compleet dorp gewoon genegeerd wordt. Dat hun oprechte zorgen en vragen niet zijn en worden gehoord. En dat is wat steeds gebeurt in NL. Er wordt niet geluisterd en zorgen worden opzij geschoven #Albergen 3/6
Read 6 tweets
Aug 4
Deze week zijn veiligheidsmaatregelen in mijn omgeving en voor mij persoonlijk geoptimaliseerd. Ook is aangifte opgepakt door OM. Ik pak het publieke werk weer op, m.u.v. aanwezigheid bij grote (publieks)evenementen. Lees hier 👇of in draadje verder 1/13 rtlboulevard.nl/entertainment/…
Update bedreigingen: De veiligheidsmaatregelen in mijn omgeving zijn deze week afgerond en ook zijn maatregelen getroffen rondom persoonlijke beveiliging. Over aard vd maatregelen kan en mag ik niks zeggen, maar ze zijn zodanig dat ik werkzaamheden buiten de deur weer oppak 2/13
Dit betekent dat ik weer werkbezoeken gaat doen en indien ik word gevraagd, ook weer optredens in talkshows of andere media ga doen. Alleen aanwezigheid bij grotere (publieks)evenementen of publieksbijeenkomsten, waarbij grote groepen mensen zijn, doe ik voorlopig niet. 3/13
Read 13 tweets
Jul 22
Dagje visserij #werkbezoek op Urk samen met @FemkeMarijeW. Natuurlijk gesproken over de bom die minister Staghouwer vandaag heeft neergelegd onder visserij.
Bij saneringsregeling, moeten alle vangstrechten die vandaag, 22 juli 2022, op de kotter liggen ingeleverd worden. 1/12👇
Intussen kregen @FemkeMarijeW en ik ook een mooie inkijk op wat de visserij betekent voor de gemeenschap op Urk. Bijvoorbeeld bij @AlbertVCU die materialen maakt en levert voor de visserij. Een bedrijf met 100 man in dienst, vanwie 98 Urkers #werkbezoek #visserij #Urk 2/12
Bij @AlbertVCU worden bijvoorbeeld nog op de ambachtelijke manier netten geboet. #visserij #werkbezoek #Urk 3/12
Read 12 tweets
Jul 21
Gisteren en vandaag samen met @FemkeMarijeW een #werkbezoek op Texel. Gisteren goed gesprek gehad met @hanlindeboom1 over de stikstofwaanzin. En in het hotel verwelkomd met #boerenzakdoek en Texels paspoort van de @VVVtexel. 1/4
Vanochtend mocht ik de #Landbouwdag in Den Hoorn openen. Helaas veel regen, maar het is een prachtig evenement waar boeren zorgen voor connectie met burgers. Texel blijkt uit in streekproducten: (lams)vlees, (schapen)kaas, fruit, groenten, aardappelen, zuivel, eieren 2/4
Vanmiddag, ook samen met @FemkeMarijeW, gesprek gehad op #Landbouwdag Texel met jonge boeren @LTONoordTexel: (veehouders 🐑 🐄, akkerbouwers 🥔 🌽 en bollentelers 🌷). Over hun zorgen met betrekking tot #stikstofwaanzin en alle andere nieuwe regels die zij op zich af krijgen 3/4
Read 4 tweets
Jul 20
Vandaag dagje Brabant. Samen met @FlipsenMonique begonnen bij melkveebedrijf fam. Van der Steen in Roosendaal. Gezin met 5 kinderen en 6 pleegkinderen. Hebben naast boerderij en gezin ook agrarische kinderopvang, opvang voor jongeren met problemen én opvang voor tienermoeders 1/7 ImageImageImageImage
Enorm veel respect voor deze familie die met hele gezin er schouders onder zet. Niet alleen om het eigen melkveebedrijf draaiende te houden met alle verstikkende wet- en regelgeving, maar ook zorgt voor een veilig thuis of tijdelijk onderdak voor jongeren in de problemen 2/7
Vanmiddag met @FlipsenMonique naar de zorgboerderij van Michel en Maaike in Etten-Leur. Ook zij hebben een melkveebedrijf en vangen jongeren en volwassenen op met, óf verstandelijke beperking of met een problematische achtergrond. Joep bijvoorbeeld die voor de kippen zorgt 3/7 ImageImageImage
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(