Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstofwaanzin

Most recents (5)

Gisteren en vandaag samen met @FemkeMarijeW een #werkbezoek op Texel. Gisteren goed gesprek gehad met @hanlindeboom1 over de stikstofwaanzin. En in het hotel verwelkomd met #boerenzakdoek en Texels paspoort van de @VVVtexel. 1/4
Vanochtend mocht ik de #Landbouwdag in Den Hoorn openen. Helaas veel regen, maar het is een prachtig evenement waar boeren zorgen voor connectie met burgers. Texel blijkt uit in streekproducten: (lams)vlees, (schapen)kaas, fruit, groenten, aardappelen, zuivel, eieren 2/4
Vanmiddag, ook samen met @FemkeMarijeW, gesprek gehad op #Landbouwdag Texel met jonge boeren @LTONoordTexel: (veehouders 🐑 🐄, akkerbouwers 🥔 🌽 en bollentelers 🌷). Over hun zorgen met betrekking tot #stikstofwaanzin en alle andere nieuwe regels die zij op zich af krijgen 3/4
Read 4 tweets
Door te delen steunt u de boeren…..
In Ruinen zijn er twee heidegebieden “het Dwingelderveld” en de heide in “Gijsselte”. De heide van “#Gijsselte”, links op de foto, heeft mooie grote bossen heide. Daartegen heeft “het #Dwingelderveld”, op de foto rechts, 1/2

#stikstofwaanzin
na een miljoenen kostend vernattingsproject een overgang gemaakt van “heide” naar “grasland”. Wel zie je dat er nog op de hoger liggende delen iets van heide groeit. Het gekke is dat de biologen die het vernattingsproject bedacht hebben, zeggen dat het “vergrassen” de oorzaak 2/3
van Stikstof uit de landbouw is. De schuld is volgens hen direct bij de boer neer te leggen….
Maar hoe is het mogelijk dat de ene heide, waar niets aan gedaan is, met veel omliggende boeren prima groeit en de heide in hetzelfde dorp, na een miljoenen injectie, totaal 3/4
Read 6 tweets
@GRotgers De schatting van de stikstofdepositie in natuurgebieden wordt zeer complex gemaakt met allerlei modellen, Aerius voorop.
Belangrijk: Deze modellen zijn niet gevalideerd. Dus weinig meer dan piskijken of gebakken lucht. Kennis die we WEL hebben wordt genegeerd. Aan de hand van (2)
@GRotgers (2) kennis die we wel hebben, weten we dat NH3 zich zeer lokaal verspreid. In principe tot 1 km vanaf de bron in de richting waarin de wind waait. Dus in NL grofweg ten oosten van een veebedrijf of een met natuurmest bemeste akker. Aerius komt tot totaal andere inschattingen.(3)
@GRotgers (3) De kennis over de verspreiding van ammoniak hebben we gekrefen aan de hand van pinguin kolonies aan de rand van de zuidpool. Pinguins produceren enorme hoeveelheden mest en NH3. Dat heeft daar geleid tot de groei van stikstofminnende planten wind afwaarts. (4)
Read 10 tweets
Waarom de boeren alleen weg moeten voor #woningbouw en het excuus daarvoor #natuur en #stikstof is? Een draadje...

#D66 geeft hieronder het antwoord: "Wij halveren de veestapel zodat we meer kunnen bouwen" getekend D66, JessicaVanEijs
#Rutte weet ook dat in steden niet veel meer bijgebouwd kan worden en dat “weilanden leegtrekken” nodig is om de vele woningen te bouwen die ten gevolge van een grote bevolkingstoename nodig zijn.

Als het echt om natuur ging dan zou je alleen de stikstofruimte van de boer hoeven op te kopen en NIET zijn huis en grond. Minder dieren en dus minder NH3 uitstoot maar de boer zou dan bijv. akkerbouw kunnen doen (in plaats van veeteelt).
Read 5 tweets
Dit is een volstrekt vals argument: eenzijdig, uit de context gehaald en bewust de complexiteit versmalt tot migrantenvraagstuk geframed als massamigratie. #stikstofdebat #boerenprotest #stikstofwaanzin
Begrijpelijk voor iemand die graag actief is bij bijeenkomsten van een partij van wie de leider Europa 'dominant blank en cultureel wil houden zoals het is'. Maar laten we deze gevaarlijke racistische ophitserij eens wat inhoudelijker bekijken.
De stikstofcrisis is van meerdere makelij: de boeren, landbouworganisaties en de politiek. De huisvestingscrisis is van meerdere makelij: bevolkingstoename, bezuinigen op de bouw van betaalbare woningen, enzovoorts.
Read 40 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!