اسلام یا کمونیسم!؟ #فلسفه_سیاست
نسبت اسلام به مسلمان مثل نسبت کمونیسم است به آتئیست. مسلمانان و کمونیستها جمعیتی بالغ بر ۴میلیارد نفرند! درواقع آن نیمه جمعیت جهان که سطح پائینتری از ثروت و سواد دارند عمدتا یا کمونیستند یا مسلمان! برای اینکه این نیمه جهان آن نیمه دیگر را نکشند از
کمونیسم و اسلام استفاده میشود تا این نیمه غیرمتمدن درون مرزهای خودش تحت کنترل باشد. بهرحال چون هم کمونیستها هم مسلمانان سهم کمتر جهان از ثروت و پیشرفت را دارند طبیعی است که آرمان و شعارشان برابری و #عدالت باشد. تا اینجا هم اسلام هم کمونیسم درمقابل امپریالیسم و جهان متمدن متحدند.
اما چیزی که اختلاف ایدئولوژیک آنهاست نوع نگرش به مقوله #عدالت است. گروه اول معتقد به بیگاری و کار و عدالت دنیوی است و گروه دوم به تن پروری و عدالت اخروی! اینجا راه کمونیسم و اسلام جدا میشود. اولیگارشیهای اسلامی و کمونیستی در نوع جارو کردن ثروت منطقه‌ای متفاوت و با هم رقیبند!
عدالت (مساوات): امروز در #نشست_امنیتی_مونیخ اولاف شولتز تاکید کرد بدون #عدالت صلح در جهان بدست نمی آید. چند ساعت قبل آن #مولوی_عبدالحمید هم همین کد را داد. #عدالت اسم رمز چپها است. اگر آنالیز من درست باشد بزودی #عدالت اسم رمز انقلاب ملی ایران میشود! این رشته توئیت البته تحلیلی
نیست فلسفی است. یعنی هدف اینست چهارچوبی که ایده ها و شعارهای سیاسی را میسازند را بشناسید. چون این احتمال هست که دیدگاه شما نسبت به چپ مثل اسلام بیش از حدی که لازم است منفی و متضاد باشد. من بعنوان یک آتئیست آزاد اندیش نه طرفدار مذهبم نه کمونیسم. اما بعنوان یک سیاستمدار مثل تمام
سیاستمداران ( آنها که حاکم بر جهانند نه آنها که نیستند) معتقدم از این وزنه ها باید استفاده کرد. شولتز درست میگوید: اگر #عدالت نباشد (یعنی چپ) صلح غیرممکن است! درمورد پازل براندازی هم همینطور است. اگر چپها را بازی ندهید بازی را مثل دوره ترامپ بهم میزنند! تا اینجای کار ما پذیرفته
ایم که با چپها کار کنیم و اونهارو هم مجبور کرده ایم با ما کار کنند. (در ابتدای #انقلاب_ژینا اصلا میهن پرستان را راه نمیدادند. ما هم کار خودمان را میکردیم). اما اگر نگرانی برای آینده هست من به شما این وعده را میدهم که چپها و اسلامیست ها را از طریق یکدیگر کنترل کنیم. ج ا نماد اسلام
افراطی و تجزیه طلبان و... نماد چپ افراطی هستند. ما موفق شدیم #چپ_میانه و غیر ایرانستیز را مجبور به رونمایی کنیم. از طرفی ما راست میانه هم داریم. منظورم همین سوسولهایی هست که تاج کنار پروفایلشون هست ولی سمت رونقی و گلشیفته و... هم غش میکنند. چپ افراطی را ما راست افراطی ها بهمراه
مذهبیها کنترل میکنیم. (آنها هم همینکار را با کمک تجزیه طلبان و فمنیستهای افراطی و.. درمورد ما میکنند). آنها مارا کنترل میکنند. راستش را بخواهید صادقانه اش را بخواهید. قدرت فساد میاورد و قدرت مطلق فساد مطلق! ما باید همدیگر رو (با #رای) کنترل کنیم و این اسمش #دمکراسی است! چماق و
هویج🥕 در برخورد با افرطیها منجر به تولد دمکراسی میشود. نهایتا اینکه ایرانیها نه مسلمانند نه کمونیست! هرکس قبول ندارد برود تاریخ را دوباره بخواند. اسلام و کمونیسم دو پدیده خارجی هستند که بر ایران و ایرانی تحمیل شده اند! یکی قدیمتر یکی جدیدتر. و هیچکدام هم با زور نمیروند راه رهایی
از هردو آگاهی و آموزش است! به لطف طاعون ج ا ملت ایران نسبت به این ۲ پدیده آگاه شده است. این رنسانس ایرانی است که واقعا دارد رخ میدهد. شما ببینید زیگموند فروید، چارلز داروین و برتراند راسل و دیگران آمدند و کمر مسیحیت و دین را شکستند! کلیسا بعد از رنسانس در اروپا مرد نه قبل از آن!
چپ و کمونیست ابله ایرانی نه شعور نه سواد راسل و داروین را دارد نه شعور لال شدن. با فحاشی میخواد اسلام را براندازای کند. اسلام هم هرجا این کافران را گیر بیارد سرشان را میبرد! #رنسانس_ایرانی اسلام افراطی و چپ افراطی را میکشد! اسلام در ایران آینده تبدیل به چیزی مثل مسیحیت در آمریکا
میشود. آخوندها تبدیل به چیزی مثل کائنات بازها و عرفان بازان آمریکایی میشوند. چپهای افراطی هم میروند تیرانا و اشرف برای مریم لچک پا بر زمین میکوبند و ما ایرانیها کنار هم به خوبی و خوشی زندگی در یک پادشاهی دمکراتیک خواهیم کرد. ما افراطیها هم در انتخابات بهم فحش میدهیم! در پایان
این رشته دوباره مهمترین خطر تهدید کننده این خیزش را تکرار میکنم: کانال ریزش عرزشیها و شیعیان هنوز بسته است! دلیلش هم شیطنت کمونیستهاس. اونها میخواهند مذهبیها در آینده کلا نباشند دلیلش را الان دیگه میدانید! چند چهره مذهبی و عرزشی ریزشی باید بیان جلو! #هشدار!
#جاوید_شاه

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 👑Shayan👊

👑Shayan👊 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shayan_shahnazi

Feb 16
تحلیل: ۲۷ بهمن. #رشته_توییت
طبق انتظار از پلت‌فرم جدید قیام #فقر_فساد_گرونی رونمایی شد. قاعدتا ما الان باید جشن پیروزی میگرفتیم نه که قیام تحلیل کنیم. منتها هشدارها نسبت به پلت‌فرم #ژینا بسیار دیر شنیده شد. پلت‌فرم 70%فمنیستی و 30% قومی ژینا نهایتا طبق انتظار زمین خورد. اصلاح و
غلط گیری جنبش نهایتا به شکل فعلی 30% شاهنشاهی 30% فمنیستی 30% کارگری و 10% اقوام از امروز فعال شد. این ترکیب هنوز لَنگ است! عامل شاهنشاهی باید به بالای 50% برسد! تمام نیروهای ملی و حتی ریزش کرده های اصلاحطلب و اصولگرا باید زیر #پرچم_ملی_شیر_و_خورشید قرار بگیرند. در ابتدا شاید کمی
نشدنی بنظر بیاید اما امثال میرحسین هم باید زیر این عنوان قرار بگیرند. همین بلبل کروبی جناب #مجتبی_واحدی که چند روزی با پرچم شیروخورشید گردوهای پادشاهی خواهان رو برق انداخت یک نمونه از ساز و کار حل شدن اصلاح‌طلبان در گروه شیروخورشیدیها را نشان میدهد. حلقه مفقود فعلا ساز و کار ورود
Read 25 tweets
Feb 5
جمهوری دوم، آخرین تیر ترکش! #رشتو
همه چیز در کنترل جمهوری چیها و ژن ژیانها بود که یک الاغی (احتمالا سپاهی) پیشنهاد داد قیام را با مشت آهنین سرکوب کنند! خب خیابانها جمع شد اما فورا مشکل بزرگتری گریبان رژیم را گرفت. اینکه دیگه بقولشان اغتشاشی وجود ندارد که مقصر شرایط اسفبار اقتصادی
باشد یا تمرکز و توجه را از روی بی لیاقتی و بی کفایتی دولت بردارد. حالا باید دنبال راهی بگردند که دوباره مردم را به خیابانها بکشانند. چون حفظ شرایط موجود و این آتش زیر خاکستر برایشان ترسناکتر است. ج ا همیشه ترجیح داده ضربه ایی که می آید را ببیند! تا اینکه بی هوا بخورد. خب دست را
تا انتها در دبه خیارشور میکنند و پس از جستجو ناچار میرحسین رو میکشند بیرون. میرحسین چیها باتوجه به نفوذی که بر بعضی امیران ارتش دارند میتوانند هم نیروهای مردمی را کنترل کنند هم سپاهیها را. اما کافی نیست. چون بدنه ارتش به اندازه کافی قابل اعتماد نیست. و ضمنا سپاه و ج ا چنان درهم
Read 26 tweets
Jan 30
تروریستی یا غیر تروریستی مساله این است. #رشتو
@JosepBorrellF میگوید نمیتوانیم چون از
گروهی خوشمان نمی آید آنرا تروریستی بنامیم! بورل با بازی با لغات سعی در مغلطه و وارانه کردن حقیقت است! فعل و لقب تروریستی و فاسد بودن سپاه معلول خوش آمدن و نیامد ما نیست! اما بورل به دنبال چیست؟
شاهین نجفی میگوید زدن #سپاه_تروریست به مسائل حاشیه ای مثل حجاب و... ارجحیت دارد. زدن سپاه حتی به زدن رهبر هم ارجحیت دارد چون سپاه میتواند رهبر را وردارد اما رهبر نمیتواند سپاه را وردارد. شاهین درست میگوید. زدن سپاه زدن جمهوری اسلامی است. این بویژه بعد از تصفیه اصلاحطلبان از قدرت
معنای بیشتری پیدا کرده است. اما سپاه فقط یک نیروی تروریستی نیست. مافیای اقتصادی و فرهنگی هم هست. یک نهاد اطلاعاتی و امنیتی هم هست. قدمت آن بیش از تمام نهادهای ج ا حتی وزارت اطلاعات است. وقتی صحبت از کودتای سپاه میشود این بحث جدی مطرح میشود که بزرگترین نیروی مافیایی جهان تغییرات
Read 26 tweets
Jan 17
پایان مدارا. ورود پادشاهی خواهان #رشته_توئیت
زمانیکه رضاشاه کبیر چکمه ها را پوشید و ایران قحطی زده، تریاک زده سفلیس زده را تحویل گرفت #ایرانستیزان بر تمام این خاک طلایی سلطه داشتند. پهلوی ها پرانتزی بین دو کثافت قاجار و ج ا بودند. پهلوی یعنی تصویری واضح از میهن پرستی و ایرانسازی! Image
پس از ۸۰ سال در یک روز معمولی در ایران آخوند زده، کثافت زده ناگهان مومیایی معمار ایران نوین سر از خاک برمی‌آورد. این تصادفی نیست. بویژه که خیابانهای ایران شاهد دو شعار است:
۱- #رضاشاه_روحت_شاد
۲- #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
پیام روشن است. سرخ و سیاه باید از ایران بروند! Image
آدرس روشن به ملت میرسد. هر دو باند خامنه‌ای و بابااکبر باید بروند! آب شروع به حرکت سربالا میکند و احمدی‌نژاد و چند نفر شروع به هفت تیر کشی میکنند. کلید سفارت ایران در جلوی دوربینها به کسی تعارف میشود. این گمانه زنی وجود دارد که کلید سفارت به #شاهزاده پیشنهاد شده است یا این احتمال Image
Read 20 tweets
Jan 6
نیمه پر و نیمه خالی فاز دوم قیام #رشته_توییت
رک و راست بگم جمهوری اسلامی با مقداری تغییر یا حتی با همین شکل و فرم بهترین و غیرقابل جایگزین ترین گزینه برای دمکراتهای آمریکاست. این واقعیتی است که همه باید بپذیرند. مگر اینکه کسی بخواهد به جای منطق به خود و دیگران دروغ بگوید. مهم ImageImage
نیست عمله های بایدن مثل آرش آرامش و... در #اینترچپمال چه اراجیفی تحویل شما میدهند. کافیست نگاهی حتی سطحی به سیاستهای دمکراتها در خاورمیانه و افغانستان بیندازید تا متوجه شوید فقط لازمه خامنه‌ای از اوکراین عقب بکشد و مقداری جلوی نفوذ روسیه و چین را بگیرد تا آمریکا رسما عقب بکشد. Image
👈تبدیل سیاست چماق و هویج به چماق بدون هویج:
بخاطر دارید بلافاصله بعد از رفتن ترامپ خامنه‌ای دستور داد که #برجام فورا احیا شود. اما زمانیکه تیم مذاکره به وین رسید با یک هویج نصفه در سینی مواجه شد. باند خامنه‌ای اشتباه بزرگتری میکند و برگ جنگ اوکراین را بازی میکند. اما آمریکا همان Image
Read 23 tweets
Jan 2
تحلیل: توئیت مشترک موسوم به #ائتلاف_اپوزیسیون
فرقی نمیکند شما موافق یا مخالف این ائتلاف باشید یا بهش امید داشته باشید یا ناامید باشید. بهرحال قضاوت شما بر پایه احساسات است نه شواهد. برای قضاوت درست نیاز هست بیشتر صبر کنید. چون این فقط یک توئیت هست نه ائتلاف. هیچکس هم رسما اعلامش
نکرده. طبیعتا باید اعلام رسمی میشد یا بشود. حالا فرض ما اینه که این ائتلاف واقعا شکل گرفته و بر همین اساس موضوع رو بررسی خواهیم کرد.
حمله کنندگان به این ائتلاف چه کسانی هستند؟
گروه اول: جا اندازان
جا اندازان گروهی از مخالفان منفور هستند که با دستور و اطلاع از منفور بودن خود به هر
مبحثی که نیاز به جااندازی دارد حمله میکنند و به این ترتیب شمارو هل میدهند که با مبحث هدف یا آدمهای هدف در یک جبهه قرار بگیرید. اساسا آدمهایی مثل الهه هیکس، علی افشاری و.. کارکردشان همین ایجاد نیرو جهت جااندازی است.
گروه دوم: هواداران رژیم. توضیح نیاز نیست آنها بهر چیزی حمله میکنن
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(