Leyla Turut Profile picture
Feb 21 4 tweets 3 min read
📌İstihdam arttıran şirketin büyüme hedefleri vardır ;

2023 istihdam planları

#thyao 6 yeni hata bağlı olarak artan iş hacmi nedeniyle 10 bin kişi işe alım yapacak

#yatas organizasyonda oluşan değişimler ve büyüme nedeniyle 740 kişi işe alacak

#astor artan üretim ve 1️⃣
📌Yükselen satış grafiği doğrultusunda 500 kişi işe alacak

#eregl yatırımı devam eden PTA tesisi ve mevcut işletmelerdeki kapasite artışına paralel olarak 300 kişi işe alınacak

#qua yatırımlardaki ihtiyaç nedeniyle 241 kişi işe alacak

#suntk işten ayrılanlar kapasite artışı2️⃣
📌Ve yeni açılan pozisyonlar , organizasyonlardaki değişiklikler nedeniyle 500 kişi işe alacak

#kontr önündeki projelerde ortaya çıkacak olan personel ihtiyacı ve yeni kurulan Ar-Ge merkezi için 200 kişi işe alacak

#orge , yeni girilen ve hızla büyüyen solar enerji3️⃣
Bölümündeki büyüme ve devam eden elektrik taahhüt projeleri ile olası yeni projelerde ortaya çıkacak personel ihtiyacı sebebi ile 80 kişi işe alacak 4️⃣

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Leyla Turut

Leyla Turut Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @leylasborsa1

Feb 22
#froto 31.12.2022 faaliyet raporu ve finansal rapor sonuçları faaliyet raporu çok profesyonel hazırlanmış bunu belirtmek isterim
📌2022 yılında Türkiye otomotiv pazarında kamyon dahil satışlar %7 artışla 821.664 adet olmuştur
yurt içi faaliyetlerini binek araçlarda 1⃣
#froto kârlılık, ticari araçlarda ise kârlı büyüme odağıyla sürdürmektedir📌2022’de yurt içi araç satışı 86.401 adet 📌Toplam endüstride pazar payı %10,5 olarak gerçekleşmiş ve 3’üncü sıradaki yerini korumuştur. toplam ticari araçlarda 4 puan artışla pazar payını %34 2⃣
#froto seviyesine yükseltmeyi başarmış ve liderliğini sürdürmüştür📌Ford Tourneo Courier “Yılın En Çok Satılan Hafif Ticari Aracı”, Ford ise “Yılın En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası” olmuştur 1 Temmuz 2022 itibarıyla Ford’un 250 bin araç ve 350 bin motor üretim 3⃣
Read 23 tweets
Feb 20
📌Türkiye’de Yenilenebilir kaynaklardaki atılım enerjide tam bağımsızlığa doğru hızla ilerliyor

📌yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş enerji santrallerine (GES) önemli bir yer ayırmak gerekir , gelecekte enerji trendi dendiği zaman ilk akla gelecek olan #ges1️⃣
📌alan bu 2014’de toplam kurulu güç içinde 0.1 pay alan güneş enerjisi 2015’den itibaren ihale ve teşvik mekanizmalarının etkisiyle yükselmeye başlamış ve 2021’de toplam kurulu gücün yüzde 7.8’ine ulaşmış durumda , 2022’nin dokuz aylık döneminde ise bin 146.1 MW artış #ges2️⃣
Gösteren GES’lerin Türkiye’nin toplam kurulu gücü içindeki oranı yüzde 9.1’e yükselmiş bulunuyor
Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi alanında dünya klasmanındaki yeri de yükselişte

Dünya yenilenebilir enerji toplam kurulu güç sıralamasında Türkiye, #ges3️⃣
Read 4 tweets
Jan 13
#astor (devam) Büyük transformatör üreticileri, herhangi bir dalgalanmada anında tepki gösterebilen akıllı dağıtım transformatörleri için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmakta ve böylece son kullanıcıya iletilen elektriğin kalitesini arttırmayı2⃣6⃣
#astor planlamaktadırlar.
📌2021 yılı itibariyle global dağıtım transformatörü pazarı büyüklüğünün 22 milyar Dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir
Şirket’in müşterileri, genellikle enerji sektörüne yatırım gerçekleştiren TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)2⃣7⃣
#astor Türkiye’nin yüksek gerilim seviyesindeki dağıtım ağının tamamının işletmesinden, yenileme ve bakımından sorumlu kamu iktisadi teşekkülüdür.
📌TEİAŞ’a yapılan satışların toplam satışlar içerisindeki payı 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 ile sona eren 2⃣8⃣
Read 27 tweets
Jan 13
#ASTOR📌Sermayenin 850.000.000 TL’den 998.000.000 TL’ye çıkarılması için yapılan bir halka arz
📌Halka arzın 148.000.000 TL’lik kısmı sermaye arttırımı
27.000.000 TL’lik kısmı ise ortak satışı (Feridun Geçgel) yoluyla olacak
📌Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik1⃣
#astor üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler(trafo) ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı2⃣
#astor ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini vermektedir. Yani hem trafo üretimi hem daha sonra mühendislik3⃣
Read 25 tweets
Jan 11
📌Çok doğru bir yorum tabi ki doğrusu bu , borsa yatırımı bir şirkete ortak olmak gibi düşünülüp öyle yapılmalı fakat şöyle de bir gerçek var , biz millet olarak sabırsız bir milletiz bugün yatırdık hemen yarın sonuçları alalım istiyoruz , uzun vade plan olamıyor tabi ki +
📌Bunda sürekli değişimler , sürekli regülasyonlar yapılması etkili oluyor örn; ihracat şirketisiniz bir dönem kur çok oynak diye sıkıntı yaşayan sektör daha sonra tamamen bir yere sabitlenmesinden sıkıntı yaşıyor , gıda perakendesi deseniz birden fiyatların fahiş olduğu
📌anlaşılıyor ve bu sektöre müdahale geliyor , halka arzlar ayrı bir hikaye
banka yöneticilerimizi de çok başarılı her gün kalkıyoruz yeni bir düzenleme ve Banka yöneticileri hemen bu duruma uygun bir yeni plan devreye sokuyor , banka bilançolarını incelemek ++
Read 11 tweets
Apr 3, 2022
1⃣şirket analizi yaparken mutlaka finasal raporu ve özellikle bu finansal raporun en başında yazan ''kilit denetim konuları''nı mutlaka okuyun ,o kısımda şirketle alakalı denetimde dikkat çeken konular yazar örn:#sasa raporunda Stoklar kısmına baktığımda stokların geçen yıl
2⃣(31.12.2020) itibariyle 1.338.235 iken ,bu yıl 31.12.2021 itibariyle 3.903.250 TL olmuş bu yani stoklarda %190'a yakın bir artış olmuş ancak bu gerçekte stok mu , çünkü stokta eğer 3 katına yakın bir artış olmuşsa burada stok devir hızına bakmak gerekir ,neden bu derece artmış
3⃣ satış mı yok , firma stok arttırma yoluna mı gitmiş diye oysa burada satışlar 3 katına yakın artmış , bilançoya baktığınızda stokların yanında minik bir sayı yazar o dip not demektir yani o maddenin açıklamasını size anlatır , ben 8 nolu dipnota baktığımda stokların 1.841.843
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(