Lamat Lisle Profile picture
Mar 10 15 tweets 7 min read
Een 🧵 over de campagne van de VVD.
Met dit soort filmpjes denkt #VVD de #verkiezingen te moeten winnen. Vreedzame activisten die opkomen voor klimaat en onze natuur op één hoop gooien met agressieve pro-pieters en demonstranten die met grof geweld @politie aanvallen. 1/14
Dit is populistisch getrap van een partij die geen verbinding zoekt maar juist de confrontatie op scherp zet en verdeeldheid zaait. Dit is het recht op vrijheid van demonstratie inperken en dat op één hoop gooien met het plegen van strafbare feiten. 2/14
En ja, ik begrijp dat u het niet eens hoeft te zijn met de visie van XR, dat mag. Net zo goed dat ik snap dat u ook niet wilt dat onze agenten worden aangevallen door racistische relschoppers. Maar er is een verschil op de inhoud. Daar gaat de #VVD totaal aan voorbij. 3/14
De partij werkt met dit soort filmpjes en boodschappen mee aan het zaaien van verdeeldheid en hitst groepen in onze samenleving juist op. De brief van @hermans_sophie met daarin de boodschap dat ze partijen uitdaagt, maar in plaats daarvan tweespalt zaait: 4/14
en ze in feite de partij vertegenwoordigt die zelf al 10 jaar stil staat op diverse prangende duurzaamheidskwesties en sociale dossiers. Terwijl schandaal na schandaal zich opstapelt dat zich als rottend addergebroed door onze samenleving wentelt en groepen aanzet tot acties 5/14
De #VVD campagne en de tenenkrommende desinteresse tav maatschappelijke problemen en onrust zijn tekenend voor uw 10 jarige regeringsbestaan. U predikte zelfredzaamheid en zaaide daarmee wat u nu oogst. #VVD stond stil, deed niets en liet het maar doorwoekeren. 6/14
Nu komt de partij op de proppen met een #campagne waarin ze andere partijen en zelfs burgers de maat neemt. Waarin ze onschuldige mensen die het juist goed met de wereld voorhebben wegzet als criminele wokies, mevr. @DilanYesilgoz. Zonder inhoudelijke boodschap of duiding. 7/14
Nergens zien we u vertellen hoe het nu verder moet, @VVD. Nergens lezen we in uw tweets, in uw filmpjes in uw programma hoe het anders moet in NL. Op inhoud, welke maatregelen u gaat nemen en hoe #VVD daarin een verbindende rol wil aannemen. U komt niet met oplossingen. 8/14
Kiezers willen een politieke partij die komt met daadwerkelijk beleid, oplossingen en visie op prangende kwesties als leefbaarheid en duurzaamheid, partijen die een lichtend voorbeeld zijn en doorslaggevend voor de afweging om die visie te vertegenwoordigen door hun stem. 9/14
Oh, natuurlijk. U roept nog maar eens wat over #kerncentrales. Populistisch helaas, want het lost niet in één klap onze energiecrisis op. U roept ook nog wat over immigratie en veiligheid. Maar doet u er ook iets aan? Nee, dat deed u niet en doet u nog steeds niet. 10/14
Mensen, politici, politiemensen, zorgverleners voelen zich onveilig op straat of in de uitoefening van hun beroep. Ze worden bedreigd met extreme uitlatingen van haat en geweld. #VVD trad niet op behalve dat u er een tweet over de wereld in slingerde. 11/14
En ondanks dat zelfs onze rechtbanken, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en wereldwijde organisaties als oa Amnesty u al wezen op onwettelijkheid, mbt beleid op immigratiedossiers, opvang van vluchtelingen, Groningen en Toeslagenaffaire, kijkt de #VVD weg. 12/14
U laat haat waartegen u zo fel ageert in uw boodschap doorwoekeren. Op uiteinden vh spectrum (mn rechts) ontpopt zich dat nu tot monsterlijke proporties. Door dit soort filmpjes stimuleert #VVD niet alleen deze ontwikkeling maar werkt er ook aan mee. aivd.nl/onderwerpen/ja… 13/14
Ik hoor inmiddels in de wandelgangen dat stemmers en zelfs partijleden zich distantiëren van deze walgelijke, op Amerikaans-republikeins geïnspireerde campagne.
Wat vind u daarvan, #VVD stemmer of partijlid?
En hoe vindt u dat het gaat mijnheer @MinPres?
Einde 🧵 14/14

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lamat Lisle

Lamat Lisle Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LamatLisle

Mar 9
Een (ietwat lang uitgevallen) draadje over het #boerenleven. 🧵
Dat leven is al lang niet meer zo romantisch als ons wordt voorgehouden. In programma's als BZV of in reclames wordt de boer neergezet als een ware held die onze levens redt met zijn voedsel. #boeren 1/35
Dat imago is voor een groot deel onjuist, de praktijk is grimmiger. De hardwerkende boer die met zijn riek over zijn akkers wandelt terwijl de zon opkomt, of zijn tevreden koeien met de hand melkt, zijn beelden uit een ver verleden. 2/35
Op de pakken vla en verpakkingen met vlees worden ons blije koeien getoond, in een landschap vol met bloemen. Deze prachtige, aantrekkelijke beelden worden ons niet zomaar gepresenteerd. Daar zit een reden achter. Die reden is de gemonopoliseerde geldmachine van Big Agro. 3/35
Read 37 tweets
Feb 25
@lientje1967 Karin heeft hier toch wel degelijk een punt mevr. van der Plas. Ik woon midden in 't boerenland en zie het om mij heen. Er ligt in onze supermarkten groenten uit Kenia, Israel, fruit uit Tunesie, Spanje, vlees uit Polen, Brazilie, etc. Dat staat gewoon op de verpakkingen. 🧵1/11
@lientje1967 Ruim 75% van onze voedselvoorziening komt uit het buitenland. Dat terwijl wij 83% van onze eigen productie exporteren. Deze cijfers zijn allemaal openbaar, en met een beetje googelen eenvoudig terug te vinden. Dit is natuurlijk enorm scheef. Maar daar zit een reden achter. 2/11
@lientje1967 Die reden is de groot-kapitalistische Agro industrie, de megalomane geldmachines in de keten, ná de boeren. Voedermengers, vervoersbedrijven, tussenhandel en uiteindelijk grote supermarktketens. Precies die bedrijven waarvoor u lobbyt. De boeren verdienen geen cent hieraan. 3/11
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(