Lut kavminin helakına sebep olan 7 büyük günah ..
2🎫Gökten iri kum taneleri büyüklüğünde, çok kızgın küçük taşlar yağmaya başlamıştı. Hemen arkasından da da gaz ve kül yüklü kocaman siyah taşlar düşmeye başladı. Bu sonuncular yere değer değmez patlıyor ve ilk kayıpların verilmesine sebep oluyordu.
3🎫Diğer taraftan evlerinin volkanın süngertaşı-kül yığınının ağırlığına dayanamayıp çökmesiyle yok oluyorlardı. Volkandan çıkan zehirli gazları soluyanlar ise anında ölüyordu. Sonra ardı ardına #Pompei üzerine kızgın küller yağmaya devam etti.
4🎫Ve ilk ölenlerin üstünü yorgan gibi örttü. Birkaç saat içinde, "dünya ve zevk cenneti #Pompei", büyük bir mezarlığa döndü.
20.000 insan bir anda yok oldu.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Filiz'in Düşünceleri

Filiz'in Düşünceleri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @filiz175

Mar 23
1📌Mesela diyelim:
•AK Parti genel başkanı terörist Demirtaş için "suçsuz yere yatıyor bu onun için şeref madalyasıdır" deseydi..

Mesela,
•AK Parti İstanbul İl başkanı "1915 Ermeni olayları "soykırımdı" tweet'i atıp, 19.15 de Taksimde buluşalım" deseydi..
2📌Mesela..
•AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkanı, ülkede hiç kadın kalmamış gibi HDP'li terörist Pervin Buldan'ın şahsında "kadınlar gününü" kutlayıp başta Meral Akşener olmak üzere tüm kadınları aşağılasaydı..
3📌 Mesela..
•AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kendi partilisi bir eski milletvekilinden 25 katrilyon rüşvet isteseydi..

Mesela..
•MHP genel başkanı, tutuklu Demirtaş'ın kahvaltı teklifine "buyursun gelsin" diyerek Yasin Börü ve 54 canın ruhunu rahatsız etseydi..
Read 7 tweets
Mar 23
1✍️TRT-1 iki yıl önce Mustafa Kemal'i parlatmak için filme çektiği “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisinde Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'ni anlattı. Anlatımın tamamı yalandı. Özbekler Tekkesi, kurtuluş karargahı değildi…
TRT-1 seyirciye İngilizler tekkeyi bastı diye anlattı. ImageImage
2✍️ Yahudilerin İstanbul’daki en önemli merkezlerinden birini İngiliz neden bassın?..
Özbekler Tekkesi Şeyhi Ata efendi
Müslüman değildi, Yahudi'idi.
Özbekler Tekkesi, Yahudilerin merkeziydi.
Solda, Özbekler Tekkesi onarılmadan önce.
3✍️ Resimdeki,Özbekler Tekkesinin kahraman Şeyhi diye anlatılan Yahudi Ata Efendi... TRT-1, güya 100 yıl öncesini anlattı. Ama, Ya İstiklal Ya Ölüm’ün her planı, her paragrafı, her cümlesi, her kelimesi yalandı. Image
Read 5 tweets
Mar 23
1◾Yaklaşık 120 bin km.yol kat eden ve 40’tan fazla ülkeyi ziyaret eden #İbn_Battuta, tüm zamanların en çok seyahat eden kişilerinden biridir. İbn Battuta 1325 yılında 21 yaşında iken seyahatlerine başlamıştır. Image
2◾Başta amacı hac görevi yerine getirmek ve Mısır, Suriye ve Hicaz’daki (Batı Arabistan) ünlü alimlerden eğitim almaktır. Ancak bu yolculuğu tam olarak 29 yıl sürmüştür.
3◾#İbn_Battuta bu yolculuğu süresinde Marco Polo’dan daha geniş bir coğrafyayı gezmiş ve gittiği yerler hakkında çeşitli gözlemler yapmıştır. Yol boyunca da birçok tehlikeyle karşılaşmış ve sayısız macera yaşamıştır.
Read 17 tweets
Mar 22
1◾#Pakraduniler :
Türkler'in içine sızan Selanikli Sabetaylacılar, İspanyolların içine sızan Marranolar ve İranlıların içine suzan Meşhediler gibi Ermenilerin içine sızmış olan kripto bir topluluktur.
2◾Esirlikten soyluluğa: Pakraduniler "Ermeni Görüntülü Gizli Yahudiler"
Bizans'ın kendi krallıklarına son verdiği Pakraduniler, Selçukluların hakimiyetine girdikten sonra yüzyılımıza kadar hayatiyetini cemaat içinde devam ettiriyor.
3◾ Pakradunilerin hikayesi, Milattan önce 730 yılında başlar..
O tarihte, Ermeni Kralı Sannasar, Filistin'e yaptığı seferde İsrail Kralı Osee'yi öldürerek, 10 Yahudi kabilesini esir alıyor.
Read 11 tweets
Mar 22
1:)Adalet diye bağırdıklarına bakmayın.Bunların hayatı cinayet doludur.
CHP, ittihatçı katilleri ödül olarak milletvekili yapmıştır.
Mesela; Çolak İbrahim.
İttihat ve Terakkinin 322 numaralı üyesi M.Kemal ve İsmet İnönü ile İttihatçı katil Çolak İbrahim arasında samimi bir sohbet Image
2:)Sakarya Savaşına 2 ay var.
3 Osmanlı subayı Çankaya yakınlarında arada bir kahkahalar atarak konuşmaktalar.
Mustafa Kemal, Hakkı Baha Pars’a göre, İttihat ve Terakkiye’ye 29 Ekim 1907’de Hakkı Baha’nın Selanik’teki evinde yemin ederek üye olmuştur.
3:) Üyelik numarası 322’dir (Tevetoğlu, 1987: s.77)
İnönü'yü geçelim.
Ama üçüncü kişi önemlidir.
Üçüncü kişi, İttihatçıların namlı fedailerinden katil Çolak İbrahim'dir.
Daha 1908 yılında, yani 2’nci Meşrutiyet ilan edilmeden önce Manastır Polis Şefi Sami Bey’i öldürmüştür.
Read 7 tweets
Mar 21
1✍️Uluslararası hukuk diye bir şey yoktur, uluslararası güç diye bir şey vardır.
Batı dünyasında insan hakları diye bir şey yoktur, çıkarların hakları diye bir şey vardır.
Sömürgeci devletler diye bir şey vardır, işgalci Avrupa ve Batı dünyası diye bir şey vardır. Image
2✍️Batının vicdan ve merhameti yoktur, bencillikten ölecek duruma gelmiş kendilerini önceleyen lanet olası kuralları vardır..
Tüm insanlık onların kölesidir diye
sapık inanışları, kibirleri vardır.
3✍️ İslam’a savaş açan Hristiyan ve
Yahudiler’in sapkın kolları diye,
iki asırdır Orta doğu’yu katleden
terörleri ve dahi teröristleri vardır.
Onlara göre üstün ırk onlardır,
diğer insanlar onlara hizmet için vardır.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(