Sibel Sebüktekin Profile picture
Apr 17 4 tweets 3 min read Twitter logo Read on Twitter
Milli Görüş en hun gelieerde AKP islamisten organisaties discrimineren anders-gelovige en seculiere Turken. Ook in NL. Bovendien zijn zij tegen het 'Verdrag van Istanbul, vrouwenrechten. Hoe is dat inclusie? Hoe geloofwaardig is NCDR @RSBaldewsinghdie die hen valideert?
In dit artikel verwoordt @mariekehoogwout hoe telkens weer 'discriminatie' wordt misbruikt. Discriminatie is juist waar Milli Görüş en AKP openlijk voor pleiten nu zij in Turkije dankzij de deviante #islamofobie en #hoofddoek narratief aan de macht kwamen.
ImageImage
* @RSBaldewsingh die hen valideert
Ook de lobby die #NDCR voert om de #WetOpWitwassen aan te passen voor islamitische organisaties is een bedenkelijke. In Turkije is de rechtstaat volledig ondermijnd tbv o.a. islamitische stichtingen en NGO's voor netwerkcorruptie en witwassen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sibel Sebüktekin

Sibel Sebüktekin Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SibelSebuktekin

Sep 23, 2022
We veroordelen extreem rechts/white supremacy dreigingen. Herkennen feilloos signalen van radicalisering met de holocaust vers in ons geheugen. Onze gelijkheidsbeginselen zijn geborgd in de grondwet en seculiere instituties. We geven deze waarden door aan nieuwe generaties. 2/15
Nieuwe progressieve NL'ers omarmen deze vrijheden en rechten die niet altijd en overal vanzelfsprekend zijn. De meesten participeren en dragen bij aan onze welvaart economie en verzorgingsstaat. Net zoals ooit de gastarbeiders uit Spanje, Italië, Griekenland ook deden. 3/15
Afgel.30/40jr is er veel geïnvesteerd om migranten & asielzoekers uit niet westerse landen, vooral moslims, te kunnen laten participeren. Dat zien we in het straatbeeld, onze instituties, parlement, etc terug. De meesten zijn dankbaar voor de vrijheid en gelijkwaardigheid. 4/15
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(